DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Måttlig vind omkring nordost, vid middagstid vridande mot nordväst. Regn under morgonen och kvällen. Däremellan mest mulet. Ett par åskknallar hördes under kvällen.

02:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1010 hPa.
08:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +16cm, lufttryck 1008 hPa.
14:00: NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1008 hPa.
20:00: NNV 5 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1008 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:44.

PERSONAL
Mikael Hake, Ulf Ståhle och Filip Jansson. Henning Svendsen liftade in till Bua med länsstyrelsens naturbevakare vid middagstid.

VERKSAMHET
10 nät 07:00-08:00, 19 nät 08:00-11:00 och 28 nät 11:00-14:30 (165 nättimmar).
20 burar på Playan och 17 vid Stora bryggan 05:30-21:00 (523,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
Bläsand – 7 ex. rastande.
Stjärtand – 2 passerade österut under sena eftermiddagen.
Havssula – Ca 10 fiskande norr/väster om ön under dagen.
Toppskarv – Minst 70 ex. på Klockfotsrevet och Ostudden.
Sparvhök – 2 födosökande här idag.
Fiskgjuse – 1 juv. rastade länge på en sten vid Klockfotsrevet. Verkade lite hängig.
Tornfalk – 1 juv. födosökte över ön under dagen.
Stenfalk – 1 juv. kvar även idag.
Pilgrimsfalk – 1 juv. jagade över ön under tidiga morgonen.
Kustsnäppa – Endast 2 kvar idag.
Storlabb – 1 adult fågel kvar, åtminstone under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
20 individer av 9 arter:
Skärpiplärka 3, Rödhake 2, Rödstjärt 6, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Törnsångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 3 och Grå flugsnappare 2.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 206 och i år totalt till 9276.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En dag med varierande väderleksförhållanden och måttlig förekomst av sträckande och rastande fåglar. Dessutom försvann idag de flesta vadare som tidigare har hållit till här på ön. Inte så mycket att skriva hem om i fågelväg alltså. Under förmiddagen fick vi besök av länsstyrelsens naturbevakare som hade med sig två personer från Ringhals som lagade strålningsmätaren vid väderstationen. I övrigt inte så mycket att rapportera. Vi får hoppas på bättre tider under morgondagen…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *