DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och kylig natt med frisk SO och mycket god sikt.  Lätt duggregn klockan 05:45-06:15. Avtagande vind kring ost under fm. Tendens till lätt regn vid 13-tiden, men det mer sammanhängande regnet kom vid 18-tiden.

Min temp: +5,9°C klockan 04. Max temp: +7,2°C klockan 17.

Nederbörd: 3,6 mm

01:00: SO 9,0 m/s, byvind 11,5 m/s, +6,4°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck ca 1000 hPa.

07:00: SO 6,1 m/s, byvind 9,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 993,2 hPa.

13:00: ONO 5,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +6,5°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 990,7 hPa.

19:00: O 8,6 m/s, byvind 10,5 m/s, +6,6°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 989,0 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:27 och ner 16:24

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * 12 nät klockan 06:30-09:00, 15 nät 09:00-10:00, 19 nät 10:00-12:00 och 17 nät 12:00-13:00 (100 nättimmar).

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-12:30 samt tre vadarburar som fröfällor i Vresrosgången klockan 07:00-12:30.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-12:30 med längre pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

OBSERVATIONER

HAVSSULA – en 4K-sula mot söder klockan 10:20.

?JAKTFALK?en mycket stor och mörk 1K-falk, bestämdes spontant till jaktfalk när den plötsligt dök upp 30 meter ifrån oss 08:29 nära västra gamla fyren, gjorde en sväng över Bagarstugan och försvann sen österut. Var detta samma falk som beskrivs under arten ”pilgrimsfalk” eller var det ett s.k. ”tvåfågelstillfälle”?

PILGRIMSFALK – klockan 08:35 upptäcktes en stor och aktivt flygande falk högt och söder om hamnen med nordlig och fallande kurs, allt snabbare över de gamla dubbelfyrarna, ner över Fotogenboden och lågt ut över havet utanför Nordstranden.

Därute missade falken någon mindre fågel och återvände till Nidingen … rakt emot oss där vi stod nära Västra rännan. Den passerade inom 20 m avstånd och på högst tio meters höjd, så vi kunde se vingarnas undersidor och huvudteckningen bra. Falken bestämdes till en 1K pilgrimsfalk, hona.

STÖRRE PIPLÄRKA – klockan 09:05 fick Annelotta syn på en slank och ljus piplärka med påfallande upprest hållning, som t.ex. en vaksam stenskvätta. Vi kunde studera den helt kort i kikare på drygt 20 meters håll, där den landat på det låga skjulets taknock innanför Lillbryggan. Den smet strax iväg neråt Playan och kunde inte hittas.

Klockan 09:18, efter att vi arbetat inne i ringmärkningsboden, kom en större piplärka ivrigt lockande västerut över vår vanliga obsplats på gårdstunet. Efter en stund hade den tydligen vänt över Västudden och kom tillbaka, lockande på sitt artkarakteristiska sätt. Storpipen landade utom synhåll på västra gamla fyrens balkong varifrån den småningom lyfte, utan att locka, och steg fladdrande och cirklande oavbrutet i sydostvinden mot NV tills den tappades högt upp och långt från Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

27 individer av 9 arter:

ängspiplärka 3 (alla togs samtidigt i nät 13B), gärdsmyg 1, järnsparv 2, koltrast 1, björktrast 1, trädkrypare 2, bofink 1, grönfink 15 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 43 och i år totalt till 11 850.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en ”långstannande” rödhake samt sex blåmesar från i förrgår.

UPPDRAGSARBETE

Bortforsling av nedrasade tretåmåsbon vid de gamla fyrarna och uppsnyggning av gräsytorna, där bomaterialet hade legat (0,5 tim).

ÖVRIGT

 Lätt duggregn i gryningen fördröjde nätuppsättningen med en halvtimme.

VID DATORN  

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *