DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 5 APRIL 2019

VÄDER 
Vädermässigt mycket lik gårdagen. Började md frisk ostlig vind som avtog under dagen. Härligt varmt på e.m. med nytt årsrekord igen. 
Min temp +6,7°C kl. 07. Max temp +14,6°C kl. 17. 
Nederbörd: 0 mm. 
02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,2°C, vattenstånd -19 cm. 
08:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +7,2°C, vattenstånd -4. cm. 
14:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,1°C, vattenstånd -15 cm. 
20:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,1 C, vattenstånd -3 cm.

Väderdata gäller för Nidingen. medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. 
Alla uppgifter är från SMHI, förutom nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:58.

PERSONAL 
Johan Ander, Lars-Åke Andersson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
25 nät 05:45-19:00 (325 nättimmar). 
25 burar i Kausan vara tre försedda med fågelfrön 06:00-21.00 Totalt (375 burtimmar). 

OBSERVATIONER 
SPARVHÖK En hona kom in från havet väster om lilla bryggan och fick direkt ett byte vid komposten 
BRUN KÄRRHÖK Kl.13:30 sträckte ett ex mot NO alldeles utanför nordstranden. Troligen en hona. 
OBE. UGGLA Ett ex sågs en kort stund 
SVARTMES Ett ex fångades och ringmärktes 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL En hane ringmärktes 
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: 
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING 
293 individer av 13 arter: 
Skärsnäppa 2, gärdsmyg 8, järnsparv 14, rödhake 187, koltrast 6, rödvingetrast 2, gransångare 41, kungsfågel 23, brandkronad kungsfågel 1, svartmes 1, bofink 5, bergfink 2 och sävsparv 1. 
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 457 och i år totalt till 1153.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: 
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER 
Främmande kontroll: En svenskmärkt rödhake kontrollerades 
Egna kontroller: 2 skärsnäppor födda 2016 och 2017. 1 skärpiplärka född 2015 
Korttidskontroller av : 1 gärdsmyg, 1 järnsparv, 1rödhake och 1 skärpiplärka. 

UPPDRAGSARBETE 
inget

ÖVRIGT 
Johan har under några dagar haft stegräknare på sig och han har kommit upp i ca 18000 steg per dag

VID DATORN 
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *