DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 4 APRIL 2019

VÄDER
Frisk ostvind under morgontimmarna. Som igår så avtog vinden fram på f.m. och låg kring 5 m/s fram till kvällen då den ökade lite igen. Solen kom fram och värmde under f.m. Från 7.00 till 12.00 ökade tempen från 6 grader till drygt 11 grader för att sedan kulmenera kl. 17.00 med nästan 14 grader. Årets i särklass högsta temp.
Min temp +6,2°C kl. 07. Max temp +13,9°C kl. 17.
Nederbörd: 0 mm.
02:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 11 m/s, +7,6°C, vattenstånd -22 cm.
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +6,5°C, vattenstånd -23. cm.
14:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,8°C, vattenstånd -30 cm.
20:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,5 C, vattenstånd -18 cm.

Väderdata gäller för Nidingen. medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:36 och ner 19:56.

PERSONAL
Johan Ander, Lars-Åke Andersson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
25 nät 06:00-19:00 (325 nättimmar).
25 burar i Kausan vara tre försedda med fågelfrön 06:00-21.00 Totalt (375 burtimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK En hona lyfte med ett byte söder om stora bryggan och flög bortom kruthuset. Samtidigt med denna var det ytterligare ett ex på ön och några timmar senare ett ex igen, (samma?)
FISKGJUSE Kl.17.30 sträckte ett ex lågt över ön mot öster.
SKOGSDUVA Ett ex upptäcktes vid fyren då den flög ut mot västudden och där lämnade den ön i NV riktning ut över havet.
TRÄDKRYPARE Ett ex fångades och ringmärktes
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL En hane ringmärktes
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
113 individer av 14 arter:
Skärsnäppa 2, gärdsmyg 9, järnsparv 5, rödhake 49, koltrast 1, taltrast 3, gransångare 25, kungsfågel 7, brandkronad kungsfågel 1, trädkrypare 1, bofink 6, grönfink 1, hämpling 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 164 och i år totalt till 860.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller: Tre fiskmåsar avlästes i fält och de hade följande åldrar: 10, 12 och 23 år. Alla pullmärkta på ön.
De senaste dagarna har också drygt tio silltrutar avlästs bl.a. fem utländska, troligen alla danska. En gammal bekanting är nu 10 år och född på Langli vid Blåvandshuk i Syddanmark
Korttidskontroller av : en skärsnäppa, en domherre (märkt den 20 mars) r, en koltrast, en kungsfågel, en skärpiplärka (+ några fältavlästa) och två rödhakar.

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
Rena sommarvädret på eftermiddagen. Det är inte alla sommardagar man kommer upp i 14 grader.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *