ONSDAG 20 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 JUNI 2018

VÄDER
I gryningen växlande molnighet men efter någon timme mulnande det på västerifrån. Det började duggregna/regna 08:45 och höll sedan på till 20:00. En anmärkningsvärd snabb temperaturökning på 6,1°C ägde rum mellan kl. 12 (+11,7°C) och kl. 15 (+17,8°C). Min temp +11,5°C kl. 10. Max temp +18,1°C kl. 16. Nederbörd 5 mm.

02:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,4°C, lufttryck 1 017,2 hPa, vattenstånd +21 cm.
08:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,6°C, lufttryck 1 017,0 hPa, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind SSV 13 m/s, byvind 15 m/s, +16,5°C, lufttryck 1 011,0 hPa, vattenstånd +5 cm.
20:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,3°C, lufttryck 1 009,1 hPa, vattenstånd +10 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

PERSONAL
Leo Rudberg, Alex Fälting, Isabella Unger, Tilda Sundkvist, Anette Unger och Uno Unger. Tilda och Isabella lämnade ön vid 15-tiden med Kustbevakningens hjälp.

VERKSAMHET

17 nät 05:30-09:00 (59,5 nättimmar). Nätfångst avbruten i förtid pga duggregn.

28 burar i Kausan 04:00-22:00 samt 17 burar på Playan 07:00-13:00 (606 burtimmar).

Ringmärkningen hittills i juni inlagd på FAGEL.

OBSERVATIONER
GLUTTSNÄPPA – Ett ex flög över Kausan och sträckte vidare österut 15:12.
KENTSK TÄRNA – Två ex flög skriande ganska lågt över ön och vidare västerut.
RÖRSÅNGARE – Ett ex sjöng ett par strofer i 5:ans slånbuskage.
GRANSÅNGARE – Ett ex sjöng ett par strofer i 5:ans slånbuskage.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 4 arter:

Rödbena 3 pulli, fisktärna 1 pullus, skärpiplärka 1 och stare 2.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 157 och i år totalt till 3 617.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Hussvala 1, sädesärla 2 och koltrast 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En ganska lugn dag, präglad av dåligt väder som stundtals omöjliggjorde såväl nätfångst som burfångst och som innebar att märkning av tobisgrissleungar återigen fick skjutas på framtiden. Kul slumpobsar på arter som inte skådats på ett tag på ön: från fågelstationen hördes plötsligt gransångare sjungande i 5:ans slånbuskage (den tystnade rätt snart), vid flaggstången upptäcktes plötsligt två kentska tärnor överflygande och vid Stora bryggan sågs plötsligt en gluttsnäppa förbiflygande. Starflockarna av varierande storlek som dragit runt på ön ett tag har också börjat hamna i näten i viss utsträckning, under de relativt få timmar vi kunde ha näten uppe.
Då Tilda drabbades av kraftiga buksmärtor, och då hon fick rådet att ta sig till sjukhus, blev hon hämtad av Kustbevakningen vid 15-tiden. Isabella åkte med Tilda som stöd och de fördes till Gottskär för vidare transport till Östra sjukhuset i Göteborg. Turligt nog var det inget allvarligt och efter behandling på sjukhuset fick Tilda och Isabella komma hem till kvällen.

VID DATORN
Uno Unger och Leo Rudberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *