MÅNDAG 9 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 APRIL 2018

VÄDER
Växlande molnighet och mestadels rejält disigt, ett tag vid middagstid och från 17:00 sveptes ön in i dimma, men tidvis bröt solen igenom molntäcket/dimman. Under förmiddagen svaga vindar och tidvis bleke på havet, men under eftermiddagen blåste en kall nordvästan in över ön.
Min. temp. +3,0°C kl. 22:00 och max. temp. +6,2°C kl. 13:00.

02:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +4,7°C, vattenstånd -5 cm
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +4,6°C, vattenstånd -22 cm
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,9°C, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +3,1°C, vattenstånd -14 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:22 och ner 20:07.

PERSONAL
Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

VERKSAMHET
26 burar i Kausan 06:00-21:00 samt 17 burar på Playan 06:00-21:00 (645 burtimmar).
17 nät 05:30-08:30 och 14 nät 08:30-13:30 (121 nättimmar).

OBSERVATIONER
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
221 individer av 16 arter:
Skärsnäppa 5, BERGLÄRKA 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 53, järnsparv 9, rödhake 97, koltrast 2, gransångare 15, kungsfågel 20, BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1, trädkrypare 2, stare 1, bofink 10, bergfink 1, grönfink 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 719 och i år totalt till 1001.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärpiplärka märkt som 2K hona 6/10 2014 och en skärsnäppa märkt som 1K 10/11 2017.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, koltrast 1, gransångare 1 och bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det blev inte så många observationer av annat än öns egna häckfåglar. Det blev dock ett hyfsat nedfall av i första hand rödhake och gärdsmyg, men även en del kungsfåglar och gransångare. Pärlorna i fångsten utgjordes naturligtvis av den brandkronade kungsfågeln och berglärkan. Den sistnämnda har bara ringmärkts tre gånger tidigare på Nidingen, senast för 14 år sedan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *