SÖNDAG 8 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 APRIL 2018

VÄDER
Vackert väder med solsken större delen av dagen, himlen dock lätt beslöjad av tunna, höga moln. Vinden mojnade så pass under eftermiddagen så bleke uppstod på havet vid 17-tiden. Årets hittills varmaste dag på Nidingen.
Min. temp. +3,2°C kl. 06:00-07:00 och max. temp. +8,0°C kl. 17:00.

02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +4,1°C, vattenstånd -8 cm
08:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 6 m/s, +3,6°C, vattenstånd -13 cm
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,6°C, vattenstånd +5 cm
20:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +5,5°C, vattenstånd -16 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:25 och ner 20:05.

PERSONAL
Josefina Pehrson, Moa Pettersson och Christopher Magnusson avlöstes av Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt och med över dagen var Gunilla Lötman.

VERKSAMHET
23 burar i Kausan 05:30-17:00 som utökades till 26 burar 17:00-21:00 samt 17 burar på Playan 05:30-21:00 (632 burtimmar).
17 nät 06:00-10:30 (76,5 nättimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 5 ex sträckte österut under morgonen.
SPARVHÖK – 3 ex rastande/sträckande mot NO.
JORDUGGLA – Ett ex sträckte mot O under morgonen.
BERGLÄRKA – 5 ex höll till i Kausan.
VINTERHÄMPLING – 8 ex sträckte mot NO vid middagstid.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
84 individer av 12 arter:
Skärpiplärka 2, gärdsmyg 31, järnsparv 2, rödhake 29, koltrast 2, gransångare 3, kungsfågel 5, kaja 1, stare 4, bofink 2, bergfink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 498 och i år totalt till 780.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
En skärpiplärka märk som 1K hane 23 aug 2017.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 1, koltrast 1 och gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En dag med härligt vårväder som dessutom blev årets varmaste hittills på Nidingen, vilket även lockade hit tre personer med årets första privatbåt.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *