DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 JULI 2018

VÄDER
Växlande molnighet under natten och morgonen. Därefter molnfritt, förutom några lätta slöjmoln på höjd fram till 17-tiden, då en del regnmoln tornade upp sig inåt land. Vi fick också en liten lätt skur då, men det blev ingen mätbar mängd. Därefter åter mer eller mindre uppklarnande.
Min temp +19,4°C kl. 05-06. Max temp +23,0 kl. 11-12. Ingen mätbar nederbörd (se dock ovan).

02:00: Medelvind ONO 2,4 m/s, byvind 3,9 m/s, +19,5°C, lufttryck 1 015,9 hPa, vattenstånd -12 cm.
08:00: Medelvind ONO 2,9 m/s, byvind 4,2 m/s, +21,2°C, lufttryck 1 015,6 hPa, vattenstånd -1 cm.
14:00: Medelvind NV 7,3 m/s, byvind 8,4 m/s, +22,2°C, lufttryck 1 015,0 hPa, vattenstånd -9 cm.
20:00: Medelvind NNV 8,9 m/s, byvind 10,4 m/s, +22,0°C, lufttryck 1 014,5 hPa, vattenstånd +3 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:36 och ner 21:59.

PERSONAL
Magnus Unger med Josefin (12 år) och Elias (5 år), Malin Unger med Charlie (6 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-10:30 (150 nättimmar)
17 burar på Playan 04:30-21:30 och 28 burar i Kausan 04:30-21:30 (765 burtimmar).

OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA – Två adulta (3K+) ex i full sommardräkt rastade tillsammans på olika ställen på ön. SMÅSPOV – Två ex troligen stationära på ön.
SKOGSSNÄPPA – Den rastade på Hamnudden och Västudden kl. 05-07.
DRILLSNÄPPA – Ca 5 ex fördelade på Hamnudden och Ostudden.
ROSKARL – Ett ex höll till på Hamnudden vid 05-tiden.
SILLGRISSLA – Ett ex i full sommardräkt, uppmärksammades på lätet, där den låg ca 200 m N om Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 3 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 2 och rödbena 1 pull.
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 190 och i år totalt till 3 971.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
Den ena av dagens två rastande kustsnäppor var individmärkt med en orange ring ovan vänster tarsled och en metallring under tarsleden på samma ben. På höger ben hade den en mörkblå alfanumerisk ring med inskriptionen E37 på tarsen.
Egen kontroll:
Endast en korttidskontroll av gårdagens lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
*Strandstädning (0,5 tim).
*Guidning samt visning av ringmärkning för dagsbesökare (1 tim).
*Magnus och Malin fixade flaggan som hade lossnat från sitt nedre fäste (0,5 tim).
*Magnus justerade och skruvade fast dörrhandtaget till den västra gamla fyren, så det nu efter ett år kan användas på normalt sätt igen (0,5 tim).
*Magnus påbörjade kapning och rensning av slån för att öppna upp en gång in till den gamla kolkällaren N om 1832 års hus (2 tim).

ÖVRIGT
Idag besöktes ön av totalt 50 personer, vilka samtliga anlände i privata småbåtar.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *