DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 JULI 2018

VÄDER
Efternatten och resten av förmiddagen huvudsakligen molnfri med ett flödande solsken. Efter lunchtid mest växlande molnighet. Min temp +18,2°C kl. 05. Max temp +23,2 kl. 12. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind NO 1,3 m/s, byvind 2,9 m/s, +19,9°C, lufttryck 1 019,6 hPa, vattenstånd -9 cm.
08:00: Medelvind O 4,2 m/s, byvind 5,1 m/s, +20,0°C, lufttryck 1 019,0 hPa, vattenstånd -6 cm.
14:00: Medelvind NV 6,6 m/s, byvind 7,8 m/s, +21,4°C, lufttryck 1 017,4 hPa, vattenstånd -14 cm.
20:00: Medelvind NNV 5,9 m/s, byvind 7,7 m/s, +21,6°C, lufttryck 1 016,1 hPa, vattenstånd -9 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:35 och ner 22:00.

PERSONAL
Magnus Unger med Josefin (12 år) och Elias (5 år), Malin Unger med Charlie (6 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-09:00 (112,5 nättimmar).
17 burar på Playan 04:30-21:30 och 28 burar i Kausan 04:30-21:30 (765 burtimmar).

OBSERVATIONER
VATTENRALL – En födotiggande unge hördes i det höga gräset 15-20 m N om östra gamla fyren.
TOFSVIPA – Ett ex sågs flygande över Kausan och Västudden 13:15.
SMÅSPOV – Ett ex hördes och sågs ett par gånger under dagen.
GRÖNBENA – Två ex rastade på Playan 07:45.
DRILLSNÄPPA – Ett ex hördes översträckande vid 01-tiden på natten.
LÖVSÅNGARE – Höstens första årsunge nätfångades idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:
Skärpiplärka 3, sädesärla 1 och lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 186 och i år totalt till 3 967.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Endast korttidskontroller av 3 skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim). Malin täckte gårdagens latrinmassor med tång för att man skall slippa onödig stank (1 tim).

ÖVRIGT
Den gångna nattens försök till nattfjärilsfångst lyckades väldigt bra tack vara idealiskt väder – nästan vindstilla (NV-NO 1-2 m/s) och nästan tropisk natt (ej under 19,5°C). Inte mindre än 88 arter registrerades. Bland ovanligheterna kan nämnas strandkvanneplattmal, som enligt Artportalen tidigare bara har rapporterats från Koster och Nidingen. Dessutom noterades en ny art för ön, nämligen ett ljungjordfly.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *