DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 OKTOBER 2018

Nätplats 13: den gemensamma stolpfoten för nät 13 C och 13 D var i behov av en halvmeters justering = dagens gympass tillsammans med att bredda nätgatan för 13 D.

VÄDER

Halvklar och bistert kylig natt, åtminstone med Nidingens mått mätt. Under dagen växlande molnighet men mest soligt. Mycket kraftigt värmedaller, som ännu en dag omöjliggjorde spaning över havet.

 

Min temp +2,2°C klockan 03. Max temp +4,7°C klockan 13.

Kyleffekt: -3,7°C under natten, -0,9°C under eftermiddagen.

Nederbörd:

 

01:00: Medelvind NNO 9,9 m/s, byvind 12,6 m/s, +2,9 °C, lufttryck 1018,0 hPa, vattenstånd -10 cm

07:00: Medelvind NO 8,8 m/s, byvind 11,8 m/s, +2,4°C, lufttryck 1021,7 hPa, vattenstånd -12 cm

13:00: Medelvind NO 8,5 m/s, byvind 13,1 m/s, +4,7°C, lufttryck 1024,6 hPa, vattenstånd -28 cm

19:00: Medelvind NO 8,0 m/s, byvind 12,5 m/s, +3,4°C, lufttryck 1025,6 hPa, vattenstånd -26 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:17 och ner 16:35

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

10 nät klockan 06:30–08:00, 5 nät klockan 08:30-09:30 och 7 nät klockan 09:30-11:00 (30 nättimmar).

Playan: 4 vadarburar med frön 09:30-13:00 och

Strandoxeln: 2 vadarburar med frön 09:30-13:00 (summa 21 fröfälletimmar).

 

OBSERVATIONER

MINDRE SÅNGSVAN – en 2K+ sträckte västerut över hamnen 10:29 med nio äldre sångsvanar. Ovanför dem ytterligare fyra sångsvanar mot väst. Observationen var årets andra på Nidingen. Första var 2 ex sträckande österut 2 april.

SÅNGSVAN – nio 2K+ sträckte västerut över hamnen 10:29 med en äldre mindre sångsvan mitt i flocken. Ovanför dem ytterligare fyra sångsvanar mot väst. Klockan 14:14 en flock på sju gamla sångsvanar rakt över ön mot SV. Summa 20 ex observerade i dag.

SPARVHÖK – jagande förbi Fotogenboden och sen längs Nordstranden klockan 13:40.

RINGDUVA – sträckande SV 09:05 i extremt hög fart. – Han hade full sula, tyckte Annelotta.

BERGLÄRKA – åtta berglärkor flög österut längs Nordstranden klockan 13:59.

STJÄRTMES – ur en flock på tio ex fångade vi åtta tidigt på morgonen.

GRÖNFINK – tillfälligt snurrade en stor grönfinkflock, ca 60 ex, omkring på ön, men sågs aldrig landa.

VINTERHÄMPLING – två ex förbiflygande nere vid Kausan under fm.

SNÖSPARV – någon enstaka hörd under första nätrundan klockan 07.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

29 individer av 9 arter:

gärdsmyg 1, järnsparv 5, rödhake 1, STJÄRTMES 8, bofink 6, bergfink 1, grönsiska 1, gråsiska 4 och domherre 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 821 och i år totalt till 6 161.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller: blåmes 1 och grönfink 1.

 * Egen långtidskontroll av blåmeshona märkt som 1K av Uno 24.9 2016. Den kollades fyra gånger i mars 2017 och fem gånger i okt-nov 2017, bl.a. av undertecknad.

 

 UPPDRAGSARBETE

Provisorisk reparation av storbryggans yttre del efter högvattnet och hård sjögång i tisdags (0,5 tim).

 

 ÖVRIGT

* 6-metersnätet 13C byttes ut mot ett bättre begagnat, som dock var halvmetern kortare. Nätstolpsfoten, gemensam för 13C och 13D, fick därför flyttas och nätgatan för 13D breddas per automatik.

Resultatet av arbetsinsatsen blev bra. ”Perfekt”, tyckte Uno, som granskade arbetet per ”videolänk”.

* På grund av att stjärtmesflocken inte ville lämna fångstområdet direkt, drog vi ihop näten en halvtimme 08:00-08:30.

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *