ONSDAG 23 AUGUSTI

VÄDER
Under natten och resten av dygnet så gott som helt molnfritt och mycket god sikt. På kvällen bleke på havet.
Min. temp. +12,6°C kl. 07:00 och max. temp. +18,1°C kl. 15:00.
02:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 019,6 hPa, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,2°C, lufttryck 1 019,5 hPa, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,5°C, lufttryck 1 019,1 hPa, vattenstånd 0 cm
20:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,9°C, lufttryck 1 017,5 hPa, vattenstånd 0 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:57 och ner 20:31.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 05:00-06:00 och 28 nät 06:00-11:00 (161 nättimmar).
34 burar på Playan 10:15-20:15 (340 burtimmar).

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En ensam fågel sträckte kacklande mot SV 06:46.
SPARVHÖK – Ett ex flög österut över Ostudden under förmiddagen.
TORNFALK – Ett ex rastade ett tag under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA – Två årsungar rastade.
BRUSHANE – 3 årsungar höll till på en tångvall vid Playastenen.
ENKELBECKASIN – Minst 6 ex rastade på Playans tångvallar.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
55 individer av 14 arter.
Större strandpipare 2, ljungpipare 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 7, brushane 1, rödbena 7, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 3, rödstjärt 3, stenskvätta 1, lövsångare 24, svartvit flugsnappare 1 och pilfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 697 och i år totalt till 5 872.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Endast några korttidskontroller av kärrsnäppa, skärpiplärka och lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (1,5 tim) och gräsklippning (4,5 tim).

ÖVRIGT
*Förutom besök av 5 privatbåtar med sammanlagt 12 personer var bl.a. 6 + 6 personer iland från Marinens fartyg 17 (minutläggningsbåt). De kom iland vid Lilla bryggan med en mindre båt och blev guidade om vår verksamhet. Vidare var 4 personer från Ringhals iland för det årliga bytet av den på Nidingen placerade dosimetern. Till sist kom även 2 personer till Nidingen från Kustlaboratoret för den årliga insamlingen av blåmusslor, som används för miljöanalys.
* På kvällen tittade Martin och undertecknad ner i brunnen på Torget och vi kunde räkna till två ålar samtidigt.
*Åter en omväxlande dag med blandad vadarfångst i burarna på Playan. Inte mindre än 8 arter vadare kunde ringmärkas varav brushane och gluttsnäppa var nya märkarter för i år.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *