TISDAG 22 AUGUSTI

VÄDER
I gryningen regn både N och S om Nidingen men uppehåll här. Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen. Även någon regnskur över Nidingen senare under morgonen. Fram på dagen mestadels solsken. God sikt.
Min. temp. +16,3°C kl. 01:00 och max. temp. +18,7°C kl. 13:00.
02:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,5°C, lufttryck 1 016,0 hPa, vattenstånd +4 cm
08:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,8°C, lufttryck 1 017,2 hPa, vattenstånd +4 cm
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd -3 cm
20:00: Medelvind NNV 10 m/s, byvind 11 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd +7 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 05:00-06:00 och 28 nät 06:00-11:00 (161 nättimmar).
34 burar på Playan 07:15-20:15 (442 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSÖRN – Öns alla trutar flög upp och skrek varvid en helt utfärgad örn uppmärksammades rakt ovanför ön. Den kretsade, tog rejäl höjd och ”spikade” därefter mot södra delen av Onsalalandet. Skådespelet varade i minst 5 minuter under tiden 11:50-11:55.
SPARVHÖK – Ett ex flög österut över fyrområdet 10:41.
TORNFALK – Ett ex flög österut bort över Ostudden under morgonen.
BRUSHANE – 4 årsungar höll till på en tångvall vid Playastenen.
ENKELBECKASIN – Minst 2 ex rastade på Playans tångvallar varav en adult burfångades och ringmärktes.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 13 arter.
Strandskata 1, ljungpipare 3, kärrsnäppa 3, enkelbeckasin 1, rödbena 3, drillsnäppa 1, roskarl 1, gråtrut 2, skärpiplärka 3, buskskvätta 1, kärrsångare 1, rörsångare 1 och lövsångare 14.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 642 och i år totalt till 5 717.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Förutom några korttidskontroller av bl.a. lövsångare och skärpiplärka stod flera av årets färgringmärkta silltrutungar vid ett tillfälle på Hamnudden. Följande 10 ex kunde avläsas: V.339, V.10N, V.LL1, V.LN7, V.LL0, V.89N, V.LN6, V.LU4,V.65N och V.LX1.
UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Förutom två privatbåtar med sammanlagt 3 personer besökte 3 kustbevakare från KBV 316 SBMD Göteborg oss under en timma mitt på dagen. De tog tacksamt emot guidning om fågelstationens verksamhet och vi fick bl.a. tillfälle att visa upp ringmärkningen av en lövsångare – dagens allmännaste fågel i våra fångstnät. Populärt var ju även att vi dessutom kunde visa upp en överflygande havsörn.
*En relativt lugn dag när det gäller nätfångsten, men burfångsten på Playans tångvallar gick bättre och kulminerade vid burrundan kl. 17:00, då tre ljungpipare samt vardera en kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, roskarl och gråtrut fångades och ringmärktes. Aldrig tidigare har mer än två ljungpipare kunnat märkas på en och samma dag, så de tre ljungpiparna blev nytt dagsrekord för arten på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *