torsdag 20 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 20 OKTOBER 2016

VÄDER
Efter en relativt molnfri förnatt med månsken mulnade det på under efternatten och morgonen men ändå ”högt i tak” och ganska god sikt. Under någon timma på förmiddagen tittade t.o.m. solen fram. Vid middagstid mulnande det åter och från 14:00 föll ett lätt regn resten av dagen. Senare under kvällen klarnade det åter upp.
02:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, temp +9,7° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -11 cm.
08:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 11 m/s, temp +9,6° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -8 cm.
14:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +10,6° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd -24 cm.
20:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 11 m/s, temp +9,3° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -24 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 08:00 och ner 17:53.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 07:15-08:15, 22 nät 08:15-09:15 och 25 nät 09:15-13:15 (139 nättimmar).
Inga vadarburar användes på stränderna idag, men tre burar mäskade med kattmat användes i nätgatorna 5A, 6A och 13A från 14:00 till 20:00 för att försöka locka fram vattenrall.
Kvällsfångst med strålkastare och håv gav tyvärr inget liksom igår, tydligen på grund av för klart väder med månsken.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – 6 ex varav ett adult par utan ungar och ett par med 2 årsungar födosökte på stränderna och på grunt vatten mellan Hamnudden och Svacken.
HAVSSULA – En adult passerade söderut O om ön under morgonen och 5 adulta fåglar sträckte söderut V om ön under tiden 16:00-17:00.
SPARVHÖK – Två ex sträckte mot SO 10:50 resp. 11:19.
PILGRIMSFALK – En ungfågel jagade över Klockfotsrevet 11:18 och försvann därefter norrut.
SKÄRSNÄPPA – Ca 15 ex. Bl.a. höll ett ex till på den stora stenen längst i norr på Klockfotsrevet tillsammans med en roskarl och 6 ex födosökte på den östra av Bolagsstenarna.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar (hane + hona) fortfarande kvar på ön.
ROSKARL – En årsunge födosökte tillsammans med en skärsnäppa på den stora stenen längst i norr på Klockfotsrevet.
HORNUGGLA – I samband med nätuppsättningen vid Kruthuset 09:15 flög ett ex upp ur oxelträdet där. Den flög direkt mot Fotogenboden och fastnade i nät 13B. Efter ringmärkning släpptes den vid fyrmästarbostaden varvid den flög ut mot Västudden.
SÄDESÄRLA – En 1K kvar sedan igår.
STEGLITS – 3 ex rastade vid middagstid och sågs bl.a. förbiflygande vid komposten.
VINTERHÄMPLING – En stationär flock har ökat i antal senaste dagarna och idag födosökte minst 150 ex i närheten av Dammen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
110 individer av 14 arter:
Hornuggla 1, gärdsmyg 12, järnsparv 2, rödhake 20, rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 4, kungsfågel 4, blåmes 35, talgoxe 12, bofink 10, bergfink 1, grönsiska 4 och gråsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1274 och i år 8391.

KONTROLLER
Främmande kontroll: Talgoxen med finsk ring, som fångades igår, kontrollerades även idag.
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 3, svarthätta 2, kungsfågel 1, blåmes 10 och talgoxe 8.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag var det fortsatt inflöde av nya flyttande tättingar till Nidingen, inte minst mesar. Den trevligaste fångsten var en hornuggla, av vilken vi endast märkt en tidigare i år.
I samband med nätuppsättningen vid Kruthuset kl. 09:15 flög hornugglan upp ur Kruthusoxeln. Den satte kurs direkt mot Fotogenboden, där den fastnade i nät 13B. De nätuppsättande assistenterna sprang de 100 meterna dit i värsta Usain Bolt-fart och lyckades bärga den fina fångsten.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *