fredag 21 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 21 OKTOBER 2016

VÄDER
Efternatten med fläckvis klar himmel men under morgonen successivt mulnande och från 11-tiden och resten av dagen mestadels lätt regn. En fortsatt ihärdig och frisk NO-vind rådde hela dygnet. Sikten ganska god trots regnet.
02:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 12 m/s, temp +8,1° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -21 cm.
08:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 14 m/s, temp +8,6° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd -25 cm.
14:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 12 m/s, temp +8,9° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd -26 cm.
20:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 13 m/s, temp +7,3° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd -24 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 08:02 och ner 17:51.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 07:30-12:30 (50 nättimmar).
Inga vadarburar användes på stränderna idag, men tre burar mäskade med kattmat användes i nätgatorna 5A, 6A och 13A från 07:00 till 20:00 för att försöka locka fram vattenrall.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – Förutom ett par med 2 årsungar födosökande på SO-udden under dagen så sågs även 3 ex som troligen utgjordes av det tidigare dagar sedda paret med en unge.
BLÄSAND – Två honfärgade ex låg en stund mitt på dagen vid Västudden men flög strax därefter ut till Klockfotsrevet.
HAVSSULA – Minst 14 ex (adulta och subadulta) passerade söderut V om ön från 11-tiden och framåt.
FJÄLLVRÅK – En adult hona sträckte österut längs öns sydsida 12:05.
STENFALK – Ett ex flög med byte i klorna från Västudden och österut under morgonen.
SKÄRSNÄPPA – Ca 20 ex.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar (hane + hona) fortfarande kvar på ön.
HORNUGGLA – Ett ex på ön även idag, troligen samma fågel som igår. På morgonen lyfte den liksom igår från Kruthusoxeln. Vid 17-tiden råkade vi sedan stöta upp den från läsidan av den största stenen på Västudden. Den tog därefter skydd bakom en ny sten på norra sidan av Västudden.
SÄDESÄRLA – En 1K kvar för tredje dagen i rad.
RÅKA – Ett adult ex sträckte österut strax S om Hamnudden 12:15
VINTERHÄMPLING – Minst 150 ex håller till på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
68 individer av 16 arter:
Gärdsmyg 4, järnsparv 32, rödhake 12, koltrast 3, taltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare 1, kungsfågel 1, talgoxe 2, bofink 2, bergfink 2, grönsiska 1, gråsiska 1, domherre 1, gulsparv 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1342 och i år 8459.

KONTROLLER
Främmande kontroll: Talgoxen med finsk ring, som fångades i förrgår, kontrollerades även idag.
Egna korttidskontroller: Rödhake 1, svarthätta 1, kungsfågel 1, blåmes 15 och talgoxe 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots den besvärande NO-vinden med bara 10 nät uppsatta kunde en del nya tättingar fångas. Höstens första domherre och gulsparv fastnade i näten. Efter två bra dagar med blåmes blev vi helt utan den arten idag och av talgoxe fick vi bara två ex. Den största överraskningen var det stora inflödet av järnsparvar, varav inte mindre än 32 märktes – faktiskt bästa dagssumman i år. Drygt 2/3 av järnsparvarna var dessutom oväntat feta och vägde över 20 g (5-6 på fettskalan) och den tyngsta vägde hela 23,4 g. Åldersfördelningen var vidare exceptionell med inte mindre än 13 adulta (2K+), alltså 41 %. Vad kan en så hög andel adulta fåglar på hösten bero på?

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *