lördag 22 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 OKTOBER 2016

VÄDER
En i huvudsak mulen natt men med ganska god sikt övergick 08:15 i regn. Därefter regn mer eller mindre kontinuerligt resten av dagen och kvällen.
02:00: Medelvind NO 12 m/s, byvind 15 m/s, temp +7,2° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -18 cm.
08:00: Medelvind NNO 9 m/s, byvind 12 m/s, temp +6,7° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd -26 cm.
14:00: Medelvind NO 12 m/s, byvind 14 m/s, temp +5,4° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -24 cm.
20:00: Medelvind NO 12 m/s, byvind 15 m/s, temp +5,9° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -26 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 08:04 och ner 17:48.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
8 nät 07:45-08:15 (4 nättimmar).
Inga vadarburar användes på stränderna idag, men tre burar mäskade med kattmat användes i nätgatorna 5A, 6A och 13A från 07:00 till 17:00 för att försöka locka fram vattenrall.
Kvällsfångst med strålkastare och håv genomfördes i för ändamålet idealiskt väder – regn och blåst.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – 7 ex, troligen samma fåglar som igår, var kvar vid ön även idag.
BLÄSAND – 2 honfärgade rastande.
SJÖORRE – 7 ex låg utanför Nordstranden.
SMÅLOM – Ett ex sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 16:54.
HAVSSULA – Två adulta fåglar passerade en i taget söderut under dagen.
SPARVHÖK – Ett ex satt bl.a. på stenmuren NV om fågelstationen under förmiddagen.
STENFALK – Ett ex kom flygande från Västudden och vidare längs Nordstranden 12:47.
SKÄRSNÄPPA – Minst 4 ex sågs under dagen, bl.a. på Hamnudden. En årsunge ringmärktes efter fångst med strålkastare och håv på Ostudden vid 20-tiden.
MORKULLA – Ett ex flög över fyrområdet 07:45 och landade troligen O om jordkällaren.
MYRSPOV – Åtminstone var den unga hanen kvar och sågs bl.a. födosökande i Kausan.
ROSKARL – En årsunge kvar på ön, sågs bl.a. på Ostudden.
JORDUGGLA – Ett ex stöttes på södra delen av Västudden 12:50. Därefter flög den mot SV över Klockfotsrevet, delvis mobbad av trutar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 1 och björktrast 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1347 och i år 8464.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 2 och talgoxe 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
KULING FRÅN NO, KYLA OCH REGN
Ingen bra kombination på Nidingen för ringmärkning och fågelskådning idag. Vi hann bara ha uppe näten en halvtimma innan vi fick avbryta fångsten för regn.
Mest överraskande var en ung ladusvala som kom österifrån vid middagstid och satte sig för att vila en stund på fönsterblecket till Nidingens Vänners rum. Efter en kvart tog den åter till vingarna och försvann mot SV över Kattegatt. Med den försvann definitivt sommarkänslan från Nidingen för i år.
Det finns dock en fördel med busväder på Nidingen. Man kan, som Aron gjorde, förse sig med strålkastare och håv och ge sig ut på öns stränder. Han lyckades därmed fånga höstens första årsunge av skärsnäppa.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *