onsdag 19 oktober

VÄDER
Även idag helmulet men lite ”högre i tak”. Förnatten till idag ganska disig med en del sträckande rödvingetrastar över ön. Diset lättade dock på efternatten och man såg fastlandet ända ner till Värö och Varberg resten under dagen. Vid middagstid hade vi tidvis lätt regn under någon timma.
02:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, temp +9,4° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd -18 cm.
08:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, temp +9,1° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind ONO 6m/s, byvind 8 m/s, temp +10,6° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd -20 cm.
20:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, temp +10,1° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -6 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:58 och ner 17:56.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:15 och 24 nät 11:15-12:00 (137 nättimmar).
Inga vadarburar användes idag. För tillfället lockar tångvallarna inte till sig några vadare eller piplärkor.
Kvällsfångst med strålkastare och håv gav tyvärr inget idag, tydligen på grund av för klart väder med månsken.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – 6 adulta och 6 årsungar i samma fördelning på delgrupper som igår.
ALFÅGEL – Samma 4 ex som nu setts tre dagar i rad, håller till utanför Nordstranden.
SJÖORRE – Ca 15 ex, huvudsakligen honfärgade men åtminstone en adult hane, höll till utanför Nordstranden.
SPARVHÖK – Ett ex rastande
STENFALK – Ett ex förbiflygande.
SKÄRSNÄPPA – Ca 15 ex sågs flygande ut mot Klockfotsrevet. Senare sågs ett ex på Ostudden.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar (hane + hona) fortfarande kvar på ön, höll idag till vid Lilla bryggan och på Hamnudden.
ROSKARL – Den höll till ute på Klockfotsrevet under morgonen.
TOBISGRISSLA – Ett ex låg utanför Nordstranden.
SÄDESÄRLA – En 1K rastande.
STJÄRTMES – Två flockar på 7 resp. 8 ex nätfångades och ringmärktes. En av fåglarna hade ett intermediärt utseende mellan den skandinaviska och kontinentala rasen.
SVARTMES – Ett ex rastande.
STEGLITS – 5 ex rastande.
VINTERHÄMPLING – Flocken igår på 70 ex hade idag ökat till minst 120 ex.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
208 individer av 15 arter:
Gärdsmyg 14, järnsparv 2, rödhake 22, björktrast 1, svarthätta 2, gransångare 9, kungsfågel 14, stjärtmes 15, blåmes 92, talgoxe 22, stare 1, bofink 5, bergfink 5, vinterhämpling 2 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1164 och i år 8281.

KONTROLLER
Främmande kontroll: En 1K hane talgoxe med en finsk ring.
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 2, svarthätta 1, kungsfågel 2, blåmes 6, talgoxe 5 och sävsparv 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det något bättre vädret med lättare SO-vind jämfört med de senaste dagarna lade grund för ett ökat antal sträckande/rastande tättingar, vilket resulterade i ett hyfsat antal nymärkningar. Framför allt var det mesar som reagerade på väderförbättringen. Dagens märksumma på 208 individer var den femte bästa i år.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *