tisdag 18 oktober

VÄDER
Fortsatt helmulet även detta dygn liksom igår och fortsatt blåsigt från SO-sektorn. Ganska disigt och man kunde endast tidvis skönja närmaste fastland på Onsalahalvön. Tidvis lätt duggregn.
02:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, temp +8,3° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -26 cm.
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +7,9° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, temp +8,8° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -17 cm.
20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, temp +9,3° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd 0 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:55 och ner 17:58.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-12:00 (140 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 07:00-12:00 och 36 vadarburar i Kausan 07:00-12:00 (220 burtimmar).
Kvällsfångst med strålkastare och håv.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – 12 ex födosökande längs stranden från Hamnudden till Svacken under dagen. De 12 exemplaren var fördelade på tre grupper; ett par med 2 årsungar, en ad med 4 årsungar och 3 adulta.
ALFÅGEL – Två hanar och två honor låg och dök intill en ejderflock utanför Nordstranden, precis som igår.
SJÖORRE – 14 honfärgade ex låg och dök intill en ejderflock utanför Nordstranden.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte mot SV 09:34.
STENFALK – Ett ex jagade över Ostudden en stund vid 13-tiden. Efter en halvtimma sågs den flyga mot Malön.
SKÄRSNÄPPA – Minst 2 ex på Ostudden vid 20-tiden varav en fångades med hjälp av strålkastare och håv.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar fortfarande kvar på ön, höll idag till ute på Västudden.
ROSKARL – Liksom igår höll en årsunge till längst ut på Västudden under dagen.
VINTERHÄMPLING – En flock på exakt 70 ex höll till på Västudden under dagen.
MINDRE KORSNÄBB – En flock på 8 ex tog höjd över fyrområdet och fortsatte mot SV 12:09.
LAPPSPARV – Minst två ex flög lockande över västra delen under morgonen. Senare hittades två ex födosökande bland strandstenarna ute på Ostudden 13:45.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 9 arter:
Gräsand 1, gärdsmyg 3, järnsparv 8, rödhake 3, svarthätta 1, kungsfågel 10, talgoxe 2, vinterhämpling 2 och sävsparv 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 956 och i år 8073.

KONTROLLER
Egen kontroll: En skärsnäppa märk på Nidingen 30 mars 2015 och avläst med tubkikare i Kausan 20-21 juni samma år kontrollerades idag på Ostudden (se ovan).
Egna korttidskontroller: Strandskata 1, rödhake 2, koltrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, blåmes 11 och talgoxe 6.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Aron är en hejare på att fånga fåglar nattetid med strålkastare och håv. Två tidigare kvällar har han fångat resp. kontrollerat vardera en ejder. Idag lyckades han fånga en gräsand och en skärsnäppa på Ostudden och en vinterhämpling som satt på västra gamla fyren.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *