måndag 17 oktober

VÄDER
Helmulet hela dygnet och fortsatt blåsigt från O-SO-sektorn. Ganska disigt och man kunde knappast skönja närmaste fastland på Onsalahalvön.
02:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 9 m/s, temp +8,5° C, lufttryck 1029 hPa, vattenstånd -32 cm.
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, temp +8,3° C, lufttryck 1027 hPa, vattenstånd -20 cm.
14:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, temp +9,7° C, lufttryck 1025 hPa, vattenstånd -30 cm.
20:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 13 m/s, temp +9,1° C, lufttryck 1024 hPa, vattenstånd -11 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:53 och ner 18:01.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 07:00-08:00, 28 nät 08:00-11:30 och 17 nät 11:30-13:30 (149 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 07:00-19:00 och 36 vadarburar i Kausan 07:00-19:00 (528 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – Minst 15 ex rastande/förbiflygande under dagen. Vid ett tillfälle stod en familjegrupp med två årsungar på Hamnudden och senare under eftermiddagen räknades 9 ex samtidigt mellan Kausan och Klockfotstrevet.
ALFÅGEL – Två hanar och två honor låg och dök intill en ejderflock utanför Nordstranden.
De låg och dök intill en ejderflock utanför Nordstranden.
SJÖORRE – 11 honfärgade ex låg och dök intill en ejderflock utanför Nordstranden.
GRÅHAKEDOPPING – Ett ex låg och dök i närheten av en ejderflock utanför Nordstranden vid 13-tiden.
SPARVHÖK – Ett ex flög över fyrområdet mitt på dagen.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar fortfarande kvar på ön.
ROSKARL – En årsunge höll till längst ut på Västudden under större delen av dagen.
OBEST. SILLGRISSLA/TORDMULE – 3 ex förbiflygande.
TORDMULE – Ett ex flög österut utanför Nordstranden.
TOBISGRISSLA – En adult i vinterdräkt och en årsunge låg i närheten av en större ejderflock utanför Nordstranden.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En 1K hane fångades i nät 6B vid 08-tiden och ringmärktes direkt därefter.
STJÄRTMES – En flock på 5 ex fångades i vresrosnätet på Västudden och ringmärktes vid 08-tiden.
VINTERHÄMPLING – Under morgonen sågs en flock på ca 20 ex. På eftermiddagen höll minst 3 ex till på Svacken/Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 14 arter:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 6, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel 3, brandkronad kungsfågel 1, stjärtmes 5, blåmes 5, talgoxe 2 och sävsparv 6.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 921 och i år 8038.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Ejder 1, rödhake 1, blåmes 1 och talgoxe 9.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En omväxlande morgon med flera arter i näten trots den besvärande SO-vinden på 8-10 m/s. Pulsen höjdes markant när både en flock stjärtmesar och en brandkronad kungsfågel fångades vid 08-tiden.
Den brandkronade var den tredje ringmärkta hittills i år – de två tidigare märktes 20 april resp. 24 maj. Årssummorna har tidigare varierat mellan 0 och 2. Totalt har fågelstationen sedan starten 1980 med dagens fågel märkt 15 ex varav 11 hanar och 4 honor. Fördelningen under året utgörs av 9 fynd på våren och 6 på hösten.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *