söndag 16 oktober

VÄDER
Natten mulen med duggregn från 04-tiden. Därefter fortsatt duggregn-regn hela den ljusa delen av dagen och även under kvällen-förnatten. Sikten mestadels så dålig att man inte såg fastlandet.
02:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +7,1° C, lufttryck 1026 hPa, vattenstånd -29 cm.
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +7,5° C, lufttryck 1027 hPa, vattenstånd -30 cm.
14:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, temp +7,8° C, lufttryck 1028 hPa, vattenstånd -41 cm.
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +7,9° C, lufttryck 1029 hPa, vattenstånd -27 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:51 och ner 18:04.

PERSONAL
Eva Åkesson, Aron Dynesius, Max Nordgren, Roine Magnusson och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 08:30-11:30 (42 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 07:00-19:00 och 36 vadarburar i Kausan 07:00-19:00 (528 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – En flock på 6 ex sträckte österut längs öns sydsida under eftermiddagen.
BLÄSAND – Ett honfärgad ex rastade på ön under dagen.
PILGRIMSFALK – Ett ex flög österut över ön under förmiddagen.
MYRSPOV – Två ringmärkta årsungar fortfarande kvar på ön.
ENKELBECKASIN – Ett ex stöttes i närheten av Dammen mitt på dagen.
JORDUGGLA – En stöttes strax O om SMHI:s väderstation vid 09-tiden och landade ute på Svacken, men flög strax vidare mot Ostudden. Tidigt under eftermiddagen sågs den flygande över västra delen och landade på Västudden, varifrån den lyfte på kvällen och drog västerut över Kattegatt.
SVARTHÄTTA – En hona höll till bl.a. till vid komposten.
STJÄRTMES – 7 ex höll till på ön i gryningen men försvann nästan omgående österut mot Ostudden.
TRÄDKRYPARE – En årsunge nätfångades och ringmärktes.
VINTERHÄMPLING – 3 ex rastande på ön hela dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 8 arter:
Ejder 1, ringduva 1, järnsparv 2, koltrast 1, rödvingetrast 1, blåmes 1, talgoxe 2 och trädkrypare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 884 och i år 8001.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Ejder 1, rödhake 1, blåmes 1 och talgoxe 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Så var man på Nidingen igen! Trots hårda ostvindar och regn hela dagen kan det hända oväntade saker. Vi lyckades fånga och märka en ringduva, vilket faktiskt var första gången jag varit med om på Nidingen. Totalt sedan starten 1980 har fågelstationen nu märkt 17 ringduvor, vilket i snitt blir en halv duva per år. Årssummorna har pendlat mellan 0 och 2 ex.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *