tisdag 23 augusti

VÄDER
Morgonen huvudsakligen mulen med måttligt god sikt. Efter hand successivt lättande molntäcke och bättre sikt samt en varm och skön eftermiddag/kväll.
02:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,1 C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd +7 cm.
08:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, temp. +17,1° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +18,8° C, lufttryck 1025 hPa, vattenstånd +7 cm.
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, temp. +17,4° C, lufttryck 1025 hPa, vattenstånd +6 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen upp 05:58 och ned 20:30.

PERSONAL
Karin Gynning, Kristina Gynning Olsson, Per Arne Lindgren och Uno Unger

VERKSAMHET
Nät- och burfångst.
Nätinsats: 27 nät 04:45-12:45 (216 nättimmar).
Burinsats: 31 burar i Kausan 05:00-21:00 (496 burtimmar).

OBSERVATIONER
STRANDSKATA: Den utsläppta årsungen som rehabiliterats på Fågelcentralen och släpptes ut här på Nidingen den 15/8 höll till på Hamnudden under eftermiddagen. Den flyger hyfsat bra trots luckor i båda vingarna.
LJUNGPIPARE: Två ex sedda under dagen.
KÄRRSNÄPPA: 8 ex rastande under dagen.
STORSPOV: Två ex anlände 15:45 och rastade i Kausan.
SVARTSNÄPPA: Ett ex passerade över fyrområdet på hög höjd 19:12.
DRILLSNÄPPA: 3-5 ex förbiflygande under kvällen.
ROSKARL: 18 årsungar rastade samtidigt på Playan vid 16:30-tiden. En ringmärktes efter fångst i Kausan under morgonen.
TRETÅIG MÅS: 10 adulta fåglar, flera i begynnande vinterdräkt, kvar på Rissastenens sjömärke. Dessutom satt ungfågeln MRR i ett av bona på sjömärket.
BUSKSKVÄTTA: En rastande på Playan.
STENSKVÄTTA: En rastande på Playan.
KÄRRSÅNGARE: En årsunge nätfångades och ringmärktes.
HÄRMSÅNGARE: En årsunge nätfångades och ringmärktes.
GRÅ FLUGSNAPPARE: Tre årsungar nätfångades och ringmärktes.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
62 individer av 10 arter.
Rödbena 2
Roskarl 1
Trädpiplärka 2
Skärpiplärka 3
Sädesärla 2
Rödstjärt 8
Kärrsångare 1
Härmsångare 1
Lövsångare 39
Grå flugsnappare 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 487 och i år 4 811.

KONTROLLER
En egen kontroll av en skärpiplärkehane märkt som 1K 13/7 2015.
Egen kontroll av en 1K ärtsångare som ringmärktes här för 4 dagar sedan.
Dessutom korttidskontroller av en ejderhona, 6 skärpiplärkor och två koltrastar, samtliga årsungar.
Vidare avlästes 10 färgringar på öns silltrutungar under kvällen.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).

ÖVRIGT
Två män från Vattenfall anlände till ön från Ringhals i en liten öppen båt vid 10-tiden. De utförde det årliga bytet av dosimetern, som är placerad på en stolpe N om nya fyren, och som mäter ev. radioaktivt.
Samtidigt kom fyra gubbar från Marinen för att montera ner telefonlänken och radarn på nya fyren.
Stefan kom och körde iland de nio konferensgästerna vid 15-tiden. Till sist kan nämnas tre besökande privatbåtar med totalt 8 personer under eftermiddagen/kvällen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *