fredag 12 augusti

VÄDER
Morgonen nästan klar men det mulnade rätt snart. Från middagstiden regn av varierande intensitet och därmed också dålig sikt.
02:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +14° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +5 cm.
08:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, temp. +15° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd -1 cm.
14:00: Medelvind S 17 m/s, byvind 12 m/s, temp. +15° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +19 cm.
20:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 13 m/s, temp. +16°C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +14 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Gottskär Hotells väderstation på ön.Solen upp 05:35 och ned 20:58.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson, Eva Engberg och Maud Ygge. Klockan 16 anlände Lasse Hellberg med ny personal, Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson och sonen Melker Dahlén (11 månader) samt Pär Söderquist, Malin Petersson och dottern Thea Söderquist (15 månader). Inger, Eva och Maud lämnade ön medan Dennis blir kvar ett tag till.

VERKSAMHET
Ringmärkning med nät- och burfångst.
Nätinsats: 17 nät 04:30-13:00. Totalt 144 nättimmar.
Burinsats: 20 burar i Kausan 05:00-20:00. 7 burar på Hamnudden 05:00-20:00. Totalt 405 burtimmar.
Lite avläsningar av färgmärkta trutar och måsar, silltrut 6 och tretåig mås 1. Fortsatt med lite inrapportering på Fagel.

OBSERVATIONER
Toppskarv, minst en på Klockfotsrevet.
Gråhäger, en flög över Ostudden i riktning syd.
Havsörn, en drog mot V med en irriterad uppvaktning av trutar och måsar efter sig.
Tornfalk, en sågs jaga över ön även idag.
Vattenrall, ytterligare två ungar fångades idag i en vadarbur.
Småsnäppa, tre sedda i Kausan varav två ringmärktes.
Svart rödstjärt, en håller till på ön.
Rosenfink, gårdagens ringmärkta ungfågel sågs även idag på morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
27 individer av 9 arter.
Ejder 1.
Vattenrall 3.
Småsnäppa 2
Kärrsnäppa 5.
Rödbena 1.
Skärpiplärka 1.
Gulärla 1.
Sädesärla 1.
Lövsångare 12.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 147 och i år 4 471.

Janne Dahléns foto.
Första och andra småsnäppan för året fångades under kvällen. Här ses en av småsnäpporna tillsammans med en kärrsnäppa. Vad små de är!

KONTROLLER
Egna kontroller av nio kärrsnäppor, fem skärpiplärkor, två koltrastar och en rosenfink. Dessutom några avlästa färgmärkta fåglar, silltrut, 5, och tretåig mås, 2.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning, 1,5 timmar, skräphantering, 1 timma.

ÖVRIGT
Av den förväntat goda fågelmorgonen blev det inte så mycket. Det var även idag rätt glest mellan fåglarna i näten. Frampå kvällen blev det dock lite trevliga tillskott från burarna, först två vattenrallsungar och sedan årets första småsnäppor i fångsten.

Kul att vara här ute med lite småbarn igen. Kommer ihåg tiden från 80-talet då man själv var här ute med egna barn, det var mysiga tider det!

Lasse hade med sig reservdelar till vår toalett. Undertecknad lyckades montera ihop det hela så nu fungerar vår innetoalett igen. Ett nytt försök att få igång avsaltningsanläggningen gjordes också och denna gång lyckades det nog. Efter en ny backspolning av filtret gick anläggningen igång ordentligt och tanken fylldes. Så nu är det åter avsaltat havsvatten i våra kranar.

Idag hade vi två fiskare på besök. Det var andra externa besöket sedan jag kom ut förra fredagen. Två båtar med tre personer på en vecka, det känns som november snarare än augusti.

En del av strandskräpet har eldats upp idag i vår eldtunna. Det finns dock mycket kvar att ta omhand. Vi får se hur det går med detta. Nu ska det ju blåsa ett tag igen och då är det svårt att elda samtidigt som nytt skräp kommer att spolas iland.

VID DATORN
Dennis Kraft

Dennis Krafts foto.
Idag har vi haft personalbyten på Nidingen. Här är två ur den nya personalstyrkan och två som vi hoppas ska bli nästa generationen Nidingar. De välkomnas som synes av varsin vattenrallsunge. Bra start!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *