Fredag 20 MARS

VÄDER Stilla morgon, svaga vindar från SV dimma som tätnade under dagen och slutligen övergick i lätt regn vid 17-tiden
05:00 SV, hastighet 2 m/s, byvind 4 m/s +4,4 C, vattenstånd -24,0 cm.
16:00 V, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s +5,7 C vattenstånd -20,0 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin, Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst.

OBSERVATIONER Hornugglan var kvar på ön. Övrigt se Svalan

RINGMÄRKNING trädlärka 1 gärdsmyg 19 rödhake 32 koltrast 13 taltrast 1 rödvingetrast 1 kungsfågel 54 trädkrypare 1 bofink 7 129 ex av 9 arter Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 398 ex och i år 398 ex.

UPPDRAGSARBETE Inget i dag

BESÖKARE Inga utöver stationspersonalen (tre st.)

ÖVRIGT Trädlärka fångad och ringmärkt. Endast tre st. har fångats tidigare.

VID DATORN Anders Melin

Tisdag 17 MARS

VÄDER Soligt kalla vindar från O avtagande mot eftermiddagen kvällen.
05:00 O, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s +4,4 C, vattenstånd -23,0 cm. 10:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s+6.7 C vattenstånd -42,0 cm. 18:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +7,6 C vattenstånd -23 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius. Dagsbesök av skeppare Tommy Järås med besättning bestående av Malin Karlsson och Andreas Eriksson och deras 2 hundar samt Uno Unger.

VERKSAMHET Nätfångst samt utplacering av renoverade och nygjorda tobisholkar.

OBSERVATIONER Se Svalan

RINGMÄRKNING 15 ex av 9 arter. gärdsmyg 2, järnsparv 1, koltrast 2, taltrast 1, blåmes 2, bofink 4, grönfink 1, domherre 1, sävsparv 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 81 ex och i år 81 ex.

UPPDRAGSARBETE Inget i dag

BESÖKARE Dagsbesök enligt personalrapporten 4 personer samt stationspersonal, alltså 7 personer.

ÖVRIGT Lite inflyttning av bofinkar m.m. Högsta dagssiffran för i år gällande ringmärkning. Nybildande av BRF Tobisgrisslan. Den nybildade bostadsföreningen Tobisgrisslan hade i dag sitt första möte efter renoveringen av de stormskadade lägenheterna. Styrelsens ordförande Uno Unger öppnade mötet och till sekreterare valdes Tommy Järås. Mötet beslutade att placera de nyrenoverade bostadsmodulerna i grupper för att skapa en intimitet som sannolikt kommer att öka populationens vidare utveckling. Efter avslutat möte samlades ledamöterna för det praktiska arbetet och under ledning av veteranen Lasse Hellberg som med benäget bistånd av ungdomarna Malin och Andreas placerades de toppmoderna modulerna ut i sitt rätta element.
Uno fixade husnummer och finplanering av trädgårdarna. Nu ser vi framtiden an med tillförsikt. Se bilder på Nidingens Fågelstations Facebooksida

VID DATORN Anders Melin

Måndag 16 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt kalla vindar från NO till O något avtagande mot kvällen.
05:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 10 m/s +5,4 C, vattenstånd -22,0 cm.
11:00 O, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s+6.6 C vattenstånd -40,0 cm. 17:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +7,6 C vattenstånd -22 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst

OBSERVATIONER Inget speciellt.

RINGMÄRKNING 5 ex av 3 arter. Skärpiplärka 1, trädkrypare 2, sävsparv 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 65 ex och i år 65 ex.

UPPDRAGSARBETE Fällt flaggstången för linbyte, men hittade ingen lina. Stången ligger nu nere och väntar på ny lina, knopp och flagga

BESÖKARE Endast stationspersonal, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Fågelfattig dag igen.

VID DATORN Anders Melin

Lördag 14 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt kalla vindar från NO hela dagen något avtagande mot kvällen.
05:00 NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s +0,4 C, vattenstånd -16,0 cm.
12:00 NO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s +5.3 C vattenstånd -34,0 cm.
16:00 NO, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s +7,6 C vattenstånd -39 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius.

VERKSAMHET Nätfångst OBSERVATIONER Silltrut årets första observerad.

RINGMÄRKNING 0 ex av 0 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 59 ex och i år 59 ex.

UPPDRAGSARBETE Nä

BESÖKARE Endast stationspersonal, alltså 3 personer. ÖVRIGT Lagat en vadarbur och satt in nya nätdelar. Tyvärr blev det en 0-dag gällande ringmärkningen

VID DATORN Anders Melin

Torsdag 12 MARS

VÄDER Nattfrost, soligt måttliga vindar från SO vridande till NV och avtagande framemot eftermiddagen.
06:00 SO, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +4,0 C, vattenstånd -12,3 cm.
16:00 NV, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s +4,6 C vattenstånd -25 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Nätfångst och rep av tobisholkar

OBSERVATIONER Årets första tumlare siktades

RINGMÄRKNING 10 ex av 8 arter. skärpip 1, gärdsmyg 2, rödhake 1 Koltrast 1, blåmes 2, pilfink 1, bofink 1, grönfink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 52 ex och i år 52 ex.

UPPDRAGSARBETE Nä

BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Samlat ihop tobisholkarna för reparation. Fick klart 53 st.

VID DATORN Anders Melin

Tisdag 10 MARS

VÄDER Vinden S – SV, soligt och blåsigt vridande mot nord under kvällen.
06:00 S, hastighet 14 m/s, byvind 17 m/s +4,3 C, vattenstånd -3 cm. 11:00 SV, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s +5,8 C vattenstånd +12 cm 20:00 SV, hastighet 8 m/s, byvind 13 m/s +5.4 C, vattenstånd +21 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER Ett par fina havssulor kom ganska nära ön

RINGMÄRKNING 4 ex av 3 arter. Gärdsmyg 2, järnsparv 1, bofink 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 41 ex och i år 41 ex.

UPPDRAGSARBETE Tillverkning av grind. 5 tim BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Bränt gräs innanför murarna. Börjat göra en ny grind i muren vid gula huset.

VID DATORN Anders Melin

Lördag 7 MARS

VÄDER

Blåsigt disigt dimma
05:00 S, hastighet 11 m/s, byvind 13 m/s +4,0 C, vattenstånd -1 cm. 11:00 S, hastighet 13 m/s, byvind 17 m/s vattenstånd +21 cm
18:00 S, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s +4.6 C, vattenstånd +21 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Thomas Karlsson.

VERKSAMHET Fortsatt iordningställning av fågelstationen. Nätfångst

OBSERVATIONER Inget speciellt.

RINGMÄRKNING 3 ex av 3 arter. rödhake 1, koltrast 1, sävsparv 1 Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 11 ex och i år 11 ex.

UPPDRAGSARBETE Fortsatt med reparation av stora bryggan 10 tim. Återställt nerrasade murar. BESÖKARE Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 3 personer.

ÖVRIGT Hände inte så mycket utöver bryggreparationen som avslutades idag. Thomas började reparera nerrasade murar.

VID DATORN Anders Melin