Tisdag 17 MARS

VÄDER Soligt kalla vindar från O avtagande mot eftermiddagen kvällen.
05:00 O, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s +4,4 C, vattenstånd -23,0 cm. 10:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s+6.7 C vattenstånd -42,0 cm. 18:00 O, hastighet 7 m/s, byvind 8 m/s +7,6 C vattenstånd -23 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL Anders Melin Lasse Hellberg och Pär Löfvenius. Dagsbesök av skeppare Tommy Järås med besättning bestående av Malin Karlsson och Andreas Eriksson och deras 2 hundar samt Uno Unger.

VERKSAMHET Nätfångst samt utplacering av renoverade och nygjorda tobisholkar.

OBSERVATIONER Se Svalan

RINGMÄRKNING 15 ex av 9 arter. gärdsmyg 2, järnsparv 1, koltrast 2, taltrast 1, blåmes 2, bofink 4, grönfink 1, domherre 1, sävsparv 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 81 ex och i år 81 ex.

UPPDRAGSARBETE Inget i dag

BESÖKARE Dagsbesök enligt personalrapporten 4 personer samt stationspersonal, alltså 7 personer.

ÖVRIGT Lite inflyttning av bofinkar m.m. Högsta dagssiffran för i år gällande ringmärkning. Nybildande av BRF Tobisgrisslan. Den nybildade bostadsföreningen Tobisgrisslan hade i dag sitt första möte efter renoveringen av de stormskadade lägenheterna. Styrelsens ordförande Uno Unger öppnade mötet och till sekreterare valdes Tommy Järås. Mötet beslutade att placera de nyrenoverade bostadsmodulerna i grupper för att skapa en intimitet som sannolikt kommer att öka populationens vidare utveckling. Efter avslutat möte samlades ledamöterna för det praktiska arbetet och under ledning av veteranen Lasse Hellberg som med benäget bistånd av ungdomarna Malin och Andreas placerades de toppmoderna modulerna ut i sitt rätta element.
Uno fixade husnummer och finplanering av trädgårdarna. Nu ser vi framtiden an med tillförsikt. Se bilder på Nidingens Fågelstations Facebooksida

VID DATORN Anders Melin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *