DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAGEN 20 NOVEMBER 2023

VÄDER
Huvudsakligen mulet under dagen men i gryningen några få ej mätbara regnstänk. Under resten av dagen dock oftast ganska högt i ”tak” och vid middagstid kunde solen ibland sprida lite solsken över ön. Framåt 14-tiden lättade molntäcket något norrifrån. Fortsatt ostlig vind hela dagen, dock något mojnande från ca 8 m/s i gryningen till knappt 6 m/s i skymningen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0 mm regn (kl. 08-08).
MIN TEMP: +3,5°C kl. 24. MAX TEMP: +4,7°C kl. 14.
01:00: O 9,9 m/s, byvind 12,3 m/s, +4,0°C, vattenstånd -21 cm.
07:00: O 7,9 m/s, byvind 10,6 m/s, +3,7°C, vattenstånd -17 cm.
13:00: O 5,4 m/s, byvind 7,1 m/s, +4,6°C, vattenstånd -19 cm.
19:00: ONO 6,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +3,8°C, vattenstånd +-0 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 08:08 och ner 15:48.

PERSONAL
Daniel Hjelm och Uno Unger.

VERKSAMHET
23 burar i Kausan 07:45-16:15. Totalt 195,5 burtimmar.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:45-16:15.
Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN: 13 äldre (2K+) sträckte mot V rakt över fyrområdet 10:56.
KNIPA: En hane sträckande mot S 08:20.
SJÖORRE: En förbiflygande flock på 4 honor 10:00.
TORDMULE: Två sträckte norrut V om ön 09:45. Dessutom hittades en nydöd ungfågel på Ostudden.
SNÖSPARV: Ca 20 ex varav en egen kontroll av en 1K hane från igår. Dessutom ringmärktes en 1K hona efter burfångst längst in i Kausan.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 fåglar av 2 arter:
Grönfink 5 och snösparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 340 och i år totalt 7935.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Två färgringmärkta skärsnäppor på Ostudden konstaterades ha blivit märkta här på Nidingen som 3K+ 15 mars 2021 resp. 2K 14 mars 2022.
I övrigt noterades åtta korttidskontroller av grönfinkar och en snösparv från igår.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning, buskröjning och gräsklippning.

ÖVRIGT
Dagens händelse var utan tvekan besöket av fyra havsörnar från 10:15 och en halvtimme framåt. Ett adult par kom norrifrån och landade på Ostudden och ungefär samtidigt landade en adult och en ungfågel på Västudden där de skrämde upp ett 40-tal gräsänder. De sistnämnda örnarna lyfte efter ett par minuter och flög direkt västerut över havet 10:26, medan det äldre paret satt kvar på Ostudden fram till ca 10:45, då de i ett obevakat ögonblick försvann åt okänt håll.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAGEN 19 NOVEMBER 2023

 

VÄDER

Mulet hela dagen, dock skymtades den blåa himlen kortvarigt ett par timmar under eftermiddagen. I gryningen en frisk ostlig vind på 11 m/s som endast mojnade till ca 10 m/s vid skymningen.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08:  0 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,2 °C kl. 00. MAX TEMP: +5,4°C kl. 14.

01:00: SO 9,6 m/s, byvind 11,3 m/s, +2,8°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: OSO 11,1 m/s, byvind 14,0 m/s, +3,1°C, vattenstånd -30 cm.

13:00: OSO 9,9 m/s, byvind 13,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd -25 cm.

19:00: OSO 10,1 m/s, byvind 12,8 m/s, +3,9°C, vattenstånd -6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:06 och ner 15:49.

 

PERSONAL
Daniel Hjelm och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

23 burar i Kausan 07:30-16:30. Totalt 207 burtimmar.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-16:30.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel.

Dessutom inläggning på Artportalen av de 96 dagböcker, som under innevarande år bara hade lagts in på fågelstationens hemsida.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: 11 sträckande mot V 09:07.

SVÄRTA: En hane sträckande mot S 08:47.

SJÖORRE: En flock på ca 20 sträckte mot S väster om ön 08:29.

RINGDUVA: En ad rastade på nya fyrens hustak från 10-tiden och åtminstone fram till 13-tiden.

TORDMULE: Tre sträckte tillsammans mot S vid 08-tiden.

TOBISGRISSLA: Två ex kom flygande och landade V om ön.

SNÖSPARV: En flock på minst 25 höll till på ön. Tre årsungar (två hanar + en hona) fångades och ringmärktes längst in i Kausan med krossade solrosfrön utlagda som lockbete i några vadarburar.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 fåglar av 2 arter:

Grönfink 2 och snösparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 334 och i år totalt 7929.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Tre skärsnäppor som fotograferades i Kausan visade sig vara märkta med färgflaggor eller färgringar och de var märkta här på Nidingen som en 3K+ 14 maj 2017, en 2K 2 april 2020 samt en 3K+ 20 mars 2021.

I övrigt noterades bara två korttidskontroller av grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE
Inget.

 

ÖVRIGT

Den väl tilltagna hårda östliga vinden på 10 – 14 m/s och endast 3 – 4 plusgrader gjorde att vi ställde in all nätfångst och i stället koncentrerade oss på burfångst i Kausan, vilket till synes i alla fall genererade några fina snösparvar.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAGEN 18 NOVEMBER 2023

 

VÄDER

Frost och dimma under morgonen. Lättade efter hand och vid 09-tiden började solen skina. Från middagstid var det mestadels helmulet. Under morgonen registrerades höstens första minusgrader på Nidingen.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08:  0 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: -0,5 °C kl. 07-08. MAX TEMP: +3,6°C kl. 15-16.

01:00: N 3,6 m/s, byvind 5,5 m/s, +1,3°C, vattenstånd +-0 cm.

07:00: O 3,5 m/s, byvind 5,1 m/s, -0,5°C, vattenstånd -5 cm.

13:00: SO 3,5 m/s, byvind 4,6 m/s, +3,3°C, vattenstånd -10 cm.

19:00: NO 7,4 m/s, byvind 8,9 m/s, +2,4°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:03 och ner 15:51.

 

PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander avlöstes vid middagstid av Daniel Hjelm och Uno Unger. Tommy Järås skötte bemanningsbytet med hjälp av fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

24 nät 07:00-16:00. Totalt 216 nättimmar.

Fröfällan 07:00-16:00

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: 6 sträckande mot V 16:35.

SJÖORRE: En honfärgad fågel sågs flygande runt ön.

SILLGRISSLA: Totalt 4 sågs förbiflygande under dagen.

TOBISGRISSLA: En ad i vinterdräkt flög förbi utanför Klockfotsrevet.

DOMHERRE: Ett par höll till på ön hela dagen.

SNÖSPARV: En flock på minst 10 höll till på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 fåglar av 2 arter: Grönfink 6 och gråsiska 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 329 och i år totalt 7924.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En snösparv som märktes här på Nidingen av Dennis Kraft som en 2K hona 2023-03-10 kontrollerades idag som en 2K+ hona vid 08-tiden i ett av fyrnäten.

En kikaravläst skärsnäppa med färgringar i Kausan märktes på Nidingen som 2K+ 2021-11-01.

I övrigt noterades följande korttidskontroller: Blåmes 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, koltrast 1 och grönfink 4.

UPPDRAGSARBETE
Toahantering 1 timma.

 

ÖVRIGT

Vattnet var fruset på turisttoan under morgonen och efter anmodan från rörmokar-Per stängdes kranen av i vattenrummet i fyrmästarhuset.

Två medlemmar i GOF var med ute på ön under personalbytet. De filmade och fotograferade för ett kommande projekt som syftar till att visa upp föreningens fågelstationsverksamhet på Nidingen för en bredare publik.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAGEN 17 NOVEMBER 2023

VÄDER

Solig dag med frisk vind.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0,5 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,2 °C kl. 19. MAX TEMP: +4,3°C kl. 12.

01:00: NO 9,9 m/s, byvind 12,4 m/s, 2,6°C, vattenstånd -11 cm.

07:00: NO 9,2 m/s, byvind 11,2 m/s, +2,5°C, vattenstånd -6 cm.

13:00: NO 6,4 m/s, byvind 8,3 m/s, +3,7°C, vattenstånd -5 cm.

19:00: NO 5,8 m/s, byvind 7,1 m/s, +2,2°C, vattenstånd -6cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 08:01 och ner 15:53.

 PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

VERKSAMHET

7 nät 08:00-11:00 Totalt 21 nättimmar.

22 Burar i Kausan 08:00-15:00, totalt 176 burtimmar.

Fröfällan 08:00-15:00.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN. 22 sträckande V

KNIPA: 3 rastande

GRÖNFINK: 50 födosökande på ön.

SNÖSPARV: 45 födosökande på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

3 fåglar av 2 art: Koltrast 1, Grönfink 2,
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 316 och i år totalt 7911.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: blåmes 1, grönfink 1,

UPPDRAGSARBETE 

ÖVRIGT

Vinden mojna under dagen och det uppskattades. Snösparvarna födosökte nere i Kausan, vattenrallen hördes, besök av ”landgrönfinkar”, gärdsmygarna var framme, toppskarvarna flög mot land i fina rader, dvs en fin höstdag på Nidingen. Skärsnäpporna är fortfarande inte i det antal som vi önskar. Vi har en oljeskadad ejder stationär på västudden, det är tragiskt att se fågeln stå och putsa sig hela dagarna.

Idag har vi besök på ön, tre personer skall bo i tvättstugan/bagarstugan. Anders, Urban, Johan. Nu har vi varit på glöggfest ute vid röken som ligger vid playan. Mysigt värre. Stjärnklar himmel. Dessutom kom en fladdermus flygandes på vår väg till playan sågs i ficklampans sken.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAGEN 16 NOVEMBER 2023

VÄDER

Snöblandat regn under tidig morgonen. Uppklarnande, fin sikt, kalla nordostvindar, uppehåll men efter lunch, regn resten av eftermiddagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,0°C kl. 06. MAX TEMP: +3,7°C kl. 13.

01:00: O 8,2 m/s, byvind 10,5 m/s, 2,9°C, vattenstånd -1 cm.

07:00: NO 10,3 m/s, byvind 12,8 m/s, +2,3°C, vattenstånd -3 cm.

13:00: NO 10,2 m/s, byvind 12,2 m/s, +3,7°C, vattenstånd -18 cm.

19:00: NO 10,3 m/s, byvind 13,2 m/s, +2,6°C, vattenstånd +-6cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:59 och ner 15:54.

PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

VERKSAMHET

4 nät 08:00-10:30 Totalt 10 nättimmar.

22 Burar i Kausan 08:00-, totalt 165 burtimmar.

Fröfälla i Kausan flyttad till vresrosen 08:00-12:00.

Fröfällan 08:00-12:00.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

2 fåglar av 1 art: Grönfink 2,
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 313 och i år totalt 7907.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Skärsnäppa 1, koltrast 1,

UPPDRAGSARBETE
Genomgång av båda gräsklipparna, båda trasiga men en gräsklippare tas iland för lagning till att börja med.
ÖVRIGT

En blåsig dag.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAGEN 15 NOVEMBER 2023

VÄDER

Lite snöflingor/snöblandat regn under morgonen. Kalla vindar, uppehåll.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0,1 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,2°C kl. 08. MAX TEMP: +3,3°C kl. 01/02.

01:00: NO 5,4 m/s, byvind 8,3 m/s, +3,3°C, vattenstånd +8 cm.

07:00: NO 11,6 m/s, byvind 14,4 m/s, +2,7°C, vattenstånd +19 cm.

13:00: O 2,3 m/s, byvind 4,3 m/s, +3,1°C, vattenstånd +9 cm.

19:00:  O 6 m/s, byvind 7,8 m/s, +2,9°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:57och ner 15:56.

 PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

 VERKSAMHET

14 nät 07:00-08:00 18 nät 08:00-13:00. Totalt 104 nättimmar.

22 Burar i Kausan 08:00-15:30, totalt 165 burtimmar.

Fröfälla i Kausan flyttad till vresrosen 08:00-16:00

Fröfällan 08:00-16:00

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

HAVSÖRN: kom västerifrån och flög längs nordstranden in till land. Ung individ så inte samma som var på besök senast som var en adult.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

15 fåglar av 6 arter: Svarthätta 1, Trädkrypare 1, koltrast 2, grönfink 3, gråsiska 7 samt gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 311 och i år totalt 7905.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Skärsnäppa 2, blåmes 1, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1,samt talgoxe 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT

En kall och bister dag, när vinden vände mot O kändes det lite varmare. Fin sikt över havet men i stort sett fågeltomt idag som igår.

Det är vi och de fåglar som varit på ön de sista dagarna. Underförmiddagen blev det helt fågeltomt, kvar i ”byn” var bara de blåmesar/talgoxar som flyger omkring men undgår näten, men Johan återfann grönfinkarna samt snösparvarna längst ut på ostudden. Ett nytillskott till ön av en svarthätta, den fetaste svarthätta jag någonsin hanterat, han var startklar för kontinenten och trotsade den kalla Nordostliga vinden.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAGEN 14 NOVEMBER 2023

VÄDER

Uppehåll, klar sikt, blåsigt.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0,9 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,5°C kl. 09. MAX TEMP: +4,4°C kl. 19.

01:00: O 10,3 m/s, byvind 12,7 m/s, +2,8°C, vattenstånd -5 cm.

07:00: O 11,6 m/s, byvind 14,4 m/s, +2,9°C, vattenstånd +6 cm.

13:00: NO 12,2 m/s, byvind 15,9 m/s, +4,2°C, vattenstånd +13 cm.

19:00:  NO 8,9 m/s, byvind 14,2 m/s, +4,4°C, vattenstånd +29 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:55 och ner 15:58.

 PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

 VERKSAMHET

22 Burar i Kausan 08:00-15:30, totalt 156 burtimmar.

Fröfälla i Kausan flyttad till vresrosen 09:00-15:30

Fröfällan 08:00-15:30

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

SVÄRTA: 7 kom norrifrån och gick ner och rastade.

SÅNGSVAN: 4 sträckande syd.

GRÖNFINKAR: ca 35.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

17 fåglar av 2 arter: Skärsnäppa 6, grönfink 11.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 296 och i år totalt 7880.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Skärsnäppa 7, ängspiplärka 1 samt Grönfink 6.

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT

En kall och bister dag. Fin sikt över havet men i stort sett fågeltomt.

Fröfällan i Kausan lockar inte till sig några snösparvar så den flyttades till vresrosen för att förhoppningsvis fånga några grönfinkar.

Det har kontrollerats 11 grönfinkar i Oktober/November. Två fynd märkta 2022 i oktober. Resten är märkta okt/Nov 2023. Det bekräftar (för mig) att det är stationära landgrönfinkar som kommer till Nidingen för att födosöka. Med tanke på att det görs många återfynd av Nidingen märkta grönfinkar inne på Onsala under vinterhalvåret. Men när kom grönfinkarna på att nu drar vi till Nidingen och äter nypon? År efter år. Slump?

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAGEN 13 NOVEMBER 2023

VÄDER
Mulen vindstilla morgon, efterhand drog dimman in över ön för att lätta fram emot eftermiddagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 1,9 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,2°C kl. 18/19. MAX TEMP: +5,5°C kl. 00.

01:00: O 5,7 m/s, byvind 7,5 m/s, +5,5°C, vattenstånd +16 cm.

07:00: SO 1,3 m/s, byvind 5,2 m/s, +3,5°C, vattenstånd +20 cm.

13:00: O 4,1 m/s, byvind 6,2 m/s, +2,3°C, vattenstånd +8 cm.

19:00:  O 8,8 m/s, byvind 11,4 m/s, +2,2 °C, vattenstånd +19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:52 och ner 16:00.

 PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

 VERKSAMHET

Nätfångst: 26 nät 07:00-11:00, 23 nät 11:00-13:00. totalt 150 nättimmar.

22 Burar i Kausan 11:30-15:30, totalt 88 burtimmar.

Fröfälla i Kausan 08:00-15:00

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

SÄDESÄRLA: 1st.

SNÖSPARV: 50 st.

GRÖNFINKAR: ca 80 st.


Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

32 fåglar av 5 arter: Skärsnäppa 4, koltrast 10, björktrast 2, grönfink 8, gråsiska 8.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 279 och i år totalt 7873.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Skärsnäppa 3, varav av en skärsnäppa märkt 2019 och kontrollerad på Svalbard 2020, Gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1, domherre 1 samt Grönfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT

Vattenper med medhjälpare var ute över dagen. Han var snäll och bytte vårt vattenfilter, som inte var gjort på länge. Per önskar följa med Stuff ut sista veckan vi är här, hänvisade till Dennis.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAGEN 12 NOVEMBER 2023

VÄDER
Stjärnklart under natten, mulen morgon, lite sol på förmiddagen, sedan fortsatt mulet och regn vid 15:30 tiden. Måttlig vind.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 1,5 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +6,2°C kl. 07och 09. MAX TEMP: +7,4°C kl. 13.

01:00: SO 5,2 m/s, byvind 7,8 m/s, +7,3°C, vattenstånd +13 cm.

07:00: SO 6,2m/s, byvind 7,2 m/s, +6,8°C, vattenstånd +14 cm.

13:00: O 4,4 m/s, byvind 5,4 m/s, +7,4°C, vattenstånd +12 cm.

19:00:  O 4,7 m/s, byvind 5,9 m/s, +6,6 °C, vattenstånd +21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:50 och ner 16:02.

 PERSONAL
Eva Åkesson och Johan Ander.

 VERKSAMHET

Nätfångst: 18 nät 07:00-15:00, totalt 144 nättimmar.

Fröfälla i kausan 10:00-15:00

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

HÄRFÅGEL: 1 rastade på ön, andra observationen sedan 1973.

HAVSÖRN: 1 adult kom flygandes längs nordstranden, rastade sedan på klockfotsrevet.

SNÖSPARV: 10 st.

GRÖNFINKAR: ca 100 st. Samma som igår.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

36 fåglar av 6 arter: Kungsfågel 1, gärdsmyg 2, trädkrypare 1, domherre 1, grönfink 12, gråsiska 19.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 247 och i år totalt 7841.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Grönfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT

Undertecknad var på väg ner till ”det där stället vid kausan som man aldrig kommer fram till för det händer alltid något på vägen” strax innan klockan 11. Ser något som flaxar till nere vid turisttoan. Härfågel!! Ropar på Johan, fågeln försvinner, de har en tendens till det så fort man sätter munnen till mikrofonen på våra bärbara radios. Panik! men så återfinns fågel stående på bryggan.

Den flyger bort mot fyrnätet och födosöker lite på marken vid nätgatan. Neej… fyrnäten är inte i bruk, blåste för mycket på morgonen. Vi har en fågel kvar till 30 märkta så en härfågel som nummer 30. Härfågeln flyger vidare mot strandoxeln, Neej de är inte heller i bruk pga av vinden. Men så jaaa härfågeln flyger mot torget! Men ingen lycka mer än ett antal uppskrämda grönfinkar. Sedan ser vi inte härfågeln mer. Vi vandrade ända ut till ostudden för att återfinna den.

Det blev en gråsiska som blev fågel nummer 30, men vi är lika glada för det.

Stridsbåt 318 kom körande från syd längs nordstranden, nära! De tutade och försvann norröver.

Dabbade mig igår med medobservatörerna i artportalen tyvärr, ni får gå och lägga in er i efterhand på de obsar ni vill vara med på.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAGEN 11 NOVEMBER 2023

VÄDER
Mulet och regn under förmiddagen, smådugg blandat med uppehåll på eftermiddagen dagen.

Måttliga vindar.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 4,8 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +6,8°C kl. 07. MAX TEMP: +8,2°C kl. 01,04,05.

01:00: SV 3,5 m/s, byvind 5,5 m/s, +8,2°C, vattenstånd +26 cm.

07:00: Var (= vinden vrider 360 gr) 0 m/s, byvind 7,1 m/s, +6,8°C, vattenstånd +26 cm.

13:00: SO 2,8 m/s, byvind 4,6 m/s, +7,9°C, vattenstånd +25 cm.

19:00:  O 6,6 m/s, byvind 7,5 m/s, +7,2 °C, vattenstånd +20 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:48 och ner 16:04.

PERSONAL
Bo Nielsen, Eva Mattsson, Magnus Friberg och Teresa Montràs Janer avlöstes av Eva Åkesson och Johan Ander.

 VERKSAMHET

Nätfångst: 12 nät 07:00-8:30, 19 nät 12:00-16:00 totalt 94 nättimmar.

22 burar i Kausan 12:00-16:00 88 burtimmar

Fröfälla 12:00-16:00

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER

TOBISGRISSLA: 1 ungfågel

SNÖSPARV: 10 st.

GRÖNFINKAR: ca 100 st.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

17 fåglar av 8 arter: Kungsfågel 2, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1, domherre 1, grönfink 8, gråsiska 2 samt grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 211 och i år totalt 7805.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER

Korttidskontroller av: Skärsnäppa 1, blåmes 2, gärdsmyg 1 samt järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Toahantering

ÖVRIGT

När regnmolnen lättade vid 12 tiden kom ca 100 grönfinkar till ön. 8 av dessa ringmärktes, mycket feta, klara för flytt. Vi får se om det blir något återfynd om de flyttar till Onsala, kontinenten eller varför inte till soliga Italien?

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Eva Åkesson