DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAGEN 19 JUNI 2023

VÄDER

Under morgon och förmiddag var det mest mulet men fram på dagen klarnade det upp och solen sken över ön. Vid några tillfällen kom det några regnstänk men huvudsakligen uppehållsväder. Svaga till måttliga vindar av växlande riktning. Tidvis lite disigt vid ön men in mot land låg dis och moln konstant under hela dagen.

Min temp: +16,5°C kl.05. Max temp: +20,3°C kl. 18.

02:00: NO 3,3 m/s, byvind 4,7 m/s, +17,6°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: SO 3,0 m/s, byvind 4,9 m/s, +17,7°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: S 7,4 m/s, byvind 8,4 m/s, +19,6°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: S 2,7 m/s, byvind 3,2 m/s, +19,8°C, vattenstånd +9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Gabriel Axelsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

27 nät 03:30-12:00 (230 nättimmar)

Ingen burfångst.

Kompletteringsmärkning av tretåiga måsungar på östra gamla fyren.

Märkning av tobisgrissleungar i naturbon på Västudden.

 

OBSERVATIONER

SKÄRSNÄPPA: Den tyskmärkta snäppa som vi sett några dagar konstaterades idag vara enbent. Det är troligen orsaken till att den fortfarande är kvar här när de flesta artfränderna redan har lämnat Nidingen. Idag hade den dock sällskap av två omärkta skärsnäppor.

TOBISGRISSLA: Idag har det varit genomgång av naturbon på Västudden. Totalt blev 29 ungar märkta där och en ruvande gammal fågel kontrollerades. Det verkar vara bättre resultat i dessa bon än i holkarna som vi tidigare gått igenom.

GRÅHÄGER: En sträckte österut längs Nordstranden kl. 10:53.

GRÅ FLUGSNAPPARE: En fångades idag. Det är bara andra fyndet för i år!

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

85 fåglar av 6 arter:

Tretåig mås 4 pulli, tobisgrissla 29 pulli, kärrsångare 1, stare 49, grå flugsnappare 1 och hämpling 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 445 och i år totalt 4 524.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Tre av årets tretåiga måsungar har påträffats döda nedanför fyrarna. En gammal tobisgrisslering hittades vid ett bo på Västudden. Det var från en bounge som märktes där 2014 och som då aldrig har lämnat boet. En ruvande grissla kunde också kontrolleras. Den var märkt som bounge 2017.

Slutligen kontrollerades en av årets sädesärleungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, lite städning inom fyrbyn och fortsatt fylla upp regnvattencisternen med avsaltat vatten.

 

ÖVRIGT

Nu är projekt vattenreserv avslutat. Regnvattencisternen är i stort sett fylld så nu kan den användas om avsaltningsanläggningen krånglar.

Inte många besökare idag. Det var bara fyra män i en båt som kom ut och fick tillfälle att njuta av Nidingen och de tretåiga måsarna

 

VID DATORN

Dennis Kraft