DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 01 JUNI 2023

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 01 JUNI 2023

 

VÄDER

Fantastiskt fin morgon med bleke, lätt dis och klar himmel. Vinden ökade dock snart på, men det var fortsatt klart under hela dagen.

 

Min temp: +12,9°C kl. 08. Max temp: +18,3°C kl. 14.

 

02:00: V 4,8 m/s, byvind 7,5 m/s, +13,3°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: N 6,0 m/s, byvind 7,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -13 cm.

14:00: NO 6,1 m/s, byvind 8,6 m/s, +18,3°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: NO 7,7 m/s, byvind 10,2 m/s, +15,3°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:28 och ner 21:53.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Annica Nordin, Natalie Isaksson och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:00 – 09:30 (148,5 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

 

OBSERVATIONER

LUNNEFÅGEL Efter en veckas frånvaro återupptäcktes lunnefågeln under morgonen när den låg på vattnet utanför nordstranden.

SILLGRISSLA Ett ex stod och rastade en stund på en sten väst om Rissastenen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

26 fåglar av 6 arter:

Gråtrut 2, silltrut 4, tobisgrissla 1, lövsångare 17, härmsångare 1 och hämpling 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 26 och i år totalt till 4105.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

FRÄMMANDE KONTROLL

Ingen idag.

 

EGNA KONTROLLER

Två kontroller av ruvande silltrutar varav en pullmärktes 2012 (och har kontrollerats på övervintringsplats i Agadir, Marocko) och den andra pullmärktes 2015. Tre ruvande tobisgrisslor kontrollerades också varav två pullmärktes 2015 respektive 2016 och en ringmärktes som 3+ i juni 2009.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Även idag fortsatte arbetet med att sätta GPS-sändare och ljusloggrar på silltrutar, gråtrutar och tobisgrisslor. Vi har fångat flera kontroller av både silltrut och tobisgrissla där slitna ringar har bytts ut mot nya fräscha (och läsbara).

 

VID DATORN

Josefina Pehrson