DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAGEN 18 JUNI 2023

 VÄDER

Mest mulet och bara tidvis lite luckor i molntäcket. Hög luftfuktighet hela dagen och lätt regn under natt och morgon samt några gånger under eftermiddag och kväll resulterade i cirka 2 mm nederbörd. Svaga till måttliga vindar, växlande under natten och senare huvudsakligen N-NO.

Min temp: +16,4°C kl.09. Max temp: +18,5 C kl. 14.

02:00: SO 4,0 m/s, byvind 6,6 m/s, +17,7°C, vattenstånd -8cm.

08:00: N 2,8 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,2°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: N 3,7 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,5°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: NO 4,8 m/s, byvind 7,4 m/s, +18,1°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Gabriel Axelsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

27 nät 08:00-14:00 (162 nättimmar)

Ingen burfångst.

 

OBSERVATIONER

GRÄSAND: En hona med fyra pulli sågs i Kausan på kvällen.

VATTENRALL: En liten unge som hittades vi Kruthuset kunde ringmärkas.

TOFSVIPA: En sågs flyga förbi ön i ostlig riktning.

BRUSHANE: Tre hanar flög förbi Playan och ock ner på SO-udden.

SKÄRSNÄPPA: Den snäppa som sågs igår med en främmande flagga är kvar även idag. Inga andra sedda idag så den kan bli vinterns sista.

RÖDBENA: I det bo so lokaliserades igår fanns idag fyra nykläckta ungar som försågs med ringar.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

11 fåglar av 6 arter:

Vattenrall 1 pullus, Rödbena 4 pulli, lövsångare 2, trädgårdssångare 1, stare 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 360 och i år totalt 4 439.

Vattenrall och rödbena blev nya märkarter för året.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Två av våra egna skärpiplärkor kontrollerades. Den en från 2019 och den andra från 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, skött om gästtoaletten och fortsatt fylla upp regnvattencisternen med avsaltat vatten.

 

ÖVRIGT

Dagens väder kastade om planeringen för verksamheten Idag. Det blev ingen nätuppsättning till klockan 03:30. Först klockan 08 kom näten upp. Inte heller den planerade kontrollen av naturbon för Tobisgrissla kunde genomföras. Då blir det mer arbete under resten av veckan.

 

 

VID DATORN

Dennis Kraft