DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 03 JUNI 2023

VÄDER

Solig dag med måttliga vindar från SV.

Min temp: +11,5°C kl. 03. Max temp: +16,5°C kl. 15.

02:00: NO 1,6 m/s, byvind 4,5 m/s, +11,8°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: SV 5,1 m/s, byvind 6,8 m/s, +14,2°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SV 5,2 m/s, byvind 6,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: NV 6,9 m/s, byvind 8,9 m/s, +12,9°C, vattenstånd -6cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:26 och ner 21:56.

PERSONAL

Josefina Pehrson, Annica Nordin, Natalie Isaksson och Elizabeth Sjöström avlöstes av Eva Åkesson, Marianne Ohlander, Git Malcolm och Ida Flensburg. Skeppare var Tommy Järås och Dennis Kraft var med ut under dagen.

VERKSAMHET

27 nät 04:00 – 08:00 (108 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER

 KENTSK TÄRNA: Observerades Förbiflygande flera gånger under dagen.

ROSKARL: tre rastade på ostudden.

KÄRRSNÄPPA: Ett hundratal kvar på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 fåglar av 4 arter:

Strandskata 1, Havstrut 4, Tobisgrissla 1 och lövsångare 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 60 och i år totalt till 4139.

Ny art för året havstrut.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

FRÄMMANDE KONTROLL

Ingen idag.

EGNA KONTROLLER

Två koltrastungar från torget kontrollerades samt två tobisgrisslor. En tobisgrissla fick ny ring. Sex tretåiga måsar avlästa i fällt.

 UPPDRAGSARBETE

SMHI stationens vindhöjdsmätare fick en upp putsning. Strandstädning.

ÖVRIGT

Under dagen utfördes en räkning av antalet bon av fiskmås/silltrut/gråtrut/havstrut på ön.

Det var 10 personer som övernattade på ön från Stefans verksamhet, samt ett gäng från Stefan som var ute över dagen och ett ytterligare en båt från Nidingens vänner. Lugnet infann sig på kvällen efter gästernas grill och personalen kunde gå runt ön i tystnad och uppleva att det var ”deras” ö.

VID DATORN

Josefina Pehrson/Eva Åkesson