DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 21 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet hela dagen, tidvis begränsad sikt och lite lätt regn vid några tillfällen. Vinden har varierat mellan SO och O. under natten och morgonen friska. Vinden avtog under dagen och var då huvudsakligen måttliga. Lufttrycket har succesivt sjunkit och gått från högtryck till strax under normaltryck.

 

Min temp: +8,6°C kl. 01 och 05. Max temp: +10,5°C kl. 14.

 

02:00: SO 9,5 m/s, byvind 11,9 m/s, +8,7°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: O 8,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +8,8°C, vattenstånd -4 cm.

14:00: SO 4,3 m/s, byvind 6,1 m/s, +10,5°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 5,6 m/s, byvind 6,8 m/s, +9,7°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:01 och ner 17:52.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

20 nät 07:00-09:00, 8 nät 12:00-14:00, 11 nät 14:00-16:30 och 3 nät 16:30-17:00 (85 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-13:00 (6 timmar).

16 vadarburar på Playan 07:00-19:00 (192 burtimmar).

4 betade vadarburar i Kausan 07:00-19:00 (48 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: En par sågs ligga utanför Klockfotsrevet.

Obestämd kärrhök: En drog på hög över ön mot väster för att en stund senare komma tillbaka och hastigt dra över ön mot ost.

Varfågel: En ungfågel som fångades idag var årets andra som noterats på ön.

Råka: Tre flög västerut söder om Nidingen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 fåglar av 7 arter

Varfågel 1, svarthätta 2, gärdsmyg 2, ängspiplärka 2, bergfink 1, grönfink 3 och vinterhämpling 1.

Varfågel var ny märkart för året. Totalt är nu 87 arter ringmärkta i år.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 996 och i år totalt till 8 903.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av åtta blåmesar, två talgoxar, en svarthätta, en kungsfågel, tre ängspiplärkor, en bergfink och en grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettstädning med dass- och urintömning. Rensat bort resterna av årets måsbon på de gamla fyrarna. Säkrat luckan till elskåpet vid stora bryggan. Sopdestruktion.

 

ÖVRIGT

Fredag och dag före personalbyte innebär lite extra tryck på städning och packning. Matplaneringen visar sig ofta inte stämma och då kan det bli som idag då vi har arbetat hårt för att äta upp alla åldrande matrester. Vi har lyckats rätt bra men frågan är om det är bra för vikt och midjemått.

Varfåglar är kända för att vara näbbstarka och en plåga för ringmärkarna. Så var det också med dagen individ. Både Eva och jag blev ordentligt bitna med blodvite som följd.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 20 OKTOBER 2022

VÄDER

Vackert högtrycksväder även om lufttrycket sakta sjönk under dagen och började närma sig normaltryck på kvällen. Klart och god sikt hela dagen och ingen nederbörd. På kvällen började lite moln visa sig i väster. Vinden vred från SV och S under natten till SO och O under dagen. Svaga vindar under natten som ökade till måttliga, i byarna friska, under dagen.

 

Min temp: +8,3°C kl. 08. Max temp: +10,5°C kl. 17.

 

02:00: SV 4,8m/s, byvind 5,9 m/s, +10,2°C, vattenstånd -8 cm.

08:00: SO 6,7m/s, byvind 7,8 m/s, +8,3°C, vattenstånd -18 cm.

14:00: SO 6,7 m/s, byvind 8,7 m/s, +9,6°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: SO 8,8 m/s, byvind 10,7 m/s, +9,3°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:59 och ner 17:55.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

20 nät 07:00-09:00, 24 nät 09:00-12:00, 1 nät 13:00-15:00 (114 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-18:00 (11 timmar).

16 vadarburar på Playan 07:00-19:00 (192 burtimmar).

4 betade vadarburar i Kausan 07:00-19:00 (48 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Pilgrimsfalk: En flög längs sydstranden och sedan mot Kausan och Västudden.

Råka: Satt en stund på Västra Sjömärket men blev bortkörd av några kråkor.

Brandkronad kungsfågel: En ung hane fångades och försågs med ring. Det är årets andra här på Nidingen. Den förra sågs den 6 april. Även det en 2K hane som ringmärktes.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

48 fåglar av 8 arter

Brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 16, gärdsmyg 9, rödhake 1, ängspiplärka 6, skärpiplärka 1, grönfink 11 och gråsiska 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 984 och i år totalt till 8 891.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En främmande kontroll av en svenskmärkt talgoxe.

Egna korttidskontroller av sex blåmesar tre kungsfåglar, en bergfink och en grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite strandstädning.

 

ÖVRIGT

Idag avnjöts en del av gårdagens krabbor som dagens kvällsmat. Det smakade gott!

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 19 OKTOBER 2022

VÄDER

Högtrycksväder som toppade mitt på dagen med 1 030 hPa. Klart och god sikt hela dagen och ingen nederbörd. Måttliga nordliga vindar under natten som avtog och övergick i svaga vindar från tiotiden. Mot kvällen vred vinden över till SV men fortsatt svaga vindstyrkor.

 

Min temp: +6,4°C kl. 21. Max temp: +9,4°C kl. 14, 15 och 16.

 

02:00: N 6,6m/s, byvind 8,3 m/s, +8,2°C, vattenstånd +19 cm.

08:00: N 5,0m/s, byvind 6,8 m/s, +6,6°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: NV 3,1 m/s, byvind 4,5 m/s, +9,4°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: V 1,9 m/s, byvind 2,6 m/s, +8,7°C, vattenstånd -9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:57 och ner 17:57.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-14:00 (175 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-18:00 (11 timmar).

16 vadarburar på Playan 07:00-19:00 (192 burtimmar).

4 betade vadarburar i Kausan 16:00-19:00 (12 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Gråhakedopping: En låg och dök utanför SO-udden. Blott tredje observationen i år.

Kaja: En flock om cirka 75 fåglar rastade en stund innan de drog vidare. De satt då på de gamla fyrarna och hade uppsikt över ön.

Gärdsmyg: På morgonen kryllade det av gärdsmygar och många fångades i våra nät. 100 torde vara en låg bedömning av antalet.

Trädkrypare: En älskvärd individ gladde personalen med sin närvaro.

Forsärla: Anders Magnusson noterade minst en ev. två forsärlor som drog förbi ön på förmiddagen.

Domherre: En hona ringmärktes Blott andra fyndet på Nidingen i år.

Steglits: En rastande individ idag.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

109 fåglar av 13 arter

Kungsfågel 2, gärdsmyg 59, trädkrypare 1, koltrast 2, taltrast 1, rödhake 5, ängspiplärka 1, bofink 3, bergfink 1, domherre 1, grönfink 24, gråsiska 6 och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 936 och i år totalt till 8 843.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av 16 blåmesar tre grönfinkar.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite guidning av besökare.

 

ÖVRIGT

En fantastiskt strålande dag har vi fått uppleva idag. Från soluppgång via en stilla solvarm och molnfri dag till en vacker solnedgång och en stjärnklar natt.

Ander Magnusson och Olle Hydén kom på besök idag i samband med hummerfiske. De skördade potatisen i det land de planterade i våras. De lämnade en hink till personalens kosthållning tillsammans med en balja krabbor. De senare sysselsatte personalen en god stund under kvällen med avlivning och kokning. Avnjutning kommer att ske under morgondagen – i afton blev det sill och potatis med tillbehör.

Anders från NV med hund kom på besök på kvällen. Han stannar tills i morgon. Även han var ute i hummerärenden.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 18 OKTOBER 2022

VÄDER

Växlande väderförhållanden idag. Vinden har växlat mellan VSV och N och varierat i styrka, tidvis kuling i byarna men huvudsakligen måttliga till friska vindar. På himlen har det växlat mellan mörka moln, lätt regn knappt mätbara volymer), dis och solsken. Lufttrycket har stadigt legat runt 1 020 hPa.

 

Min temp: +11,4°C kl. 21.00. Max temp: +13,3°C kl. 15.00 och 16:00.

 

02:00: V 6,1m/s, byvind 11,8 m/s, +9,4°C, vattenstånd +26 cm.

08:00: SV 9,1m/s, byvind 12,4 m/s, +12,7°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: V 7,4 m/s, byvind 11,2 m/s, +13,1°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: N 8,9 m/s, byvind 11,4 m/s, +11,9°C, vattenstånd +2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:54 och ner 18:00.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

15 nät 07:00-08:00, 13 nät 08:00-13:30 och 17 nät 13:30-16:00 (129 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-08:00 och 13:00-16:00(4 timmar).

16 vadarburar på Playan 14:00-19:00 (80 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Småspov: Hördes idag så den är fortfarande kavar.

Kärrsnäppa: En rastande höll till på Playan.

Skärsnäppa: Antalet har ökat – idag cirka 75. Elva ringmärktes, samtliga ungfåglar.

Blåmes: Många av gårdagens fåglar är kvar, uppskattningsvis cirka 100.

Björktrast: En sågs idag vid flera tillfällen kring och ost Kruthuset.

Svarthakad buskskvätta: En hane sågs även idag. Den är ringmärkt och bör då vara den vi ringmärkte 15/10.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 fåglar av 9 arter

Kärrsnäppa 1, skärsnäppa 11, blåmes 2, gärdsmyg 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, grönfink 2 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 826 och i år totalt till 8 733.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av 42 blåmesar (med reservation för att det kan vara någon dubblering), två talgoxar, en svarthätta, två gärdsmygar, en rödhake och sex grönfinkar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inspekterat trasigt elskåp vid stora bryggan för kommande säkringsåtgärder. Lite strandstädning och redskapsinspektion.

 

ÖVRIGT

Luckan till elskåpet vid stora bryggan har ramlat av. Vi inspekterade detta idag och gör ett försök att fästa upp den i morgon. Ett visst universalhjälpmedel kommer att användas.

Lasse H ville att jag skulle montera ner badstegarna. Det hade jag tänkt att göra idag men det visade sig att det redan var gjort. De ligger vinterförvarade i Pramskjulet.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 17 OKTOBER 2022

VÄDER

Gårdagens V-vindar avtog under natten och vred över mot S. Huvudsakligen mulet och tidvis lite disigt. Vid middagstid lite duggregn och från em. mer ihållande regn, totalt 9 mm. Lufttrycket fortsatte att stiga och kulminerade på förmiddagen med 1 021 hPa men sjönk sedan lite under em.

 

Min temp: +11,3°C kl. 15.00. Max temp: +14,0°C kl. 22.00.

 

02:00: V 7,9m/s, byvind 11,8 m/s, +12,4°C, vattenstånd +22 cm.

08:00: SV 4,4m/s, byvind 5,9 m/s, +12,1°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: SO 7,0 m/s, byvind 10,5 m/s, +12,2°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SV 9,9 m/s, byvind 11,5 m/s, +13,6°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:52 och ner 18:02.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-12:00 (125 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-13:00 (6 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Skärsnäppa: Idag noterades en flock om cirka 30.

Blåmes: Dagens vanligaste småfågel inte bara i ringmärkningen. Uppskattningsvis 150-200 fåglar på ön.

Svarthakad buskskvätta: En hane sågs son hastigast vid Kausan. Oklart om det är samma som i lördags.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

170 fåglar av 9 arter

Blåmes 97, talgoxe 7, gärdsmyg 12, rödhake 1, bergfink 2, grönfink 39, vinterhämpling 3, gråsiska 8 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 802 och i år totalt till 8 710.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av åtta blåmesar, en talgoxe, två gärdsmygar, en rödhake och en bergfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Blåmesar är inte önskedrömmen när det ska märkas många fåglar. Men för vetenskapen är det till att stå ut med deras ivriga hackande på fingrar som kommer inom hackhåll.

Med 8 710 märkta fåglar i år har vi nu passerat föregående års total o 8 698 vilket har variet ett mål. Nu siktar vi på att överträffa även 2017 års märksumma.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 16 OKTOBER 2022

VÄDER

 

En dag med rätt växlande väder inleddes med friska vindar och kuling i byarna. Vinden avtog under natten och var under morgonen måttlig för att sedan öka till kulingstyrka klockan 12 och byar av stormstyrka noterades, 26,5 m/s kl. 15. Vinden har växlat mellan S och V. Växlande molnighet och några icke mätbara regnstänk. Lågtryck om 1 003 hPa inledde dagen men utfylldes sakta och kl. 20 var lufttrycket 1 010 hPa.

 

Min temp: +12,3°C kl. 21.00. Max temp: +13,8°C kl. 12.00.

 

02:00: SV 7,5m/s, byvind 13,5 m/s, +13,4°C, vattenstånd +27 cm.

08:00: S 8,4m/s, byvind 9,9 m/s, +13,1°C, vattenstånd +22 cm.

14:00: S 12,1 m/s, byvind 17,2 m/s, +13,5°C, vattenstånd +41 cm.

20:00: V 14,7 m/s, byvind 24,0 m/s, +12,9°C, vattenstånd +40 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:50 och ner 18:05.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 och 3 nät 10:00-13:00 (84 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-10:00 (3 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Ringduva: En flock om cirka 150 fåglar sträckte västerut över ön.

Kustpipare: En rastade på Playan.

Skärsnäppa: En flock om cirka 20 ex är första fyndet sedan i slutet på september.

Vinterhämpling: en som fångades idag är höstens andra fynd. Tidigare bara en notering av 20 exemplar i september.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

 

19 fåglar av 7 arter

Gransångare 2, gärdsmyg 6, bofink 2, bergfink 3, grönfink 3, vinterhämpling 1 och sävsparv 2.

Vinterhämpling var ny märkart för året.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 632 och i år totalt till 8540.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av nio blåmesar, en talgoxe, en kungsfågel, tvårödhakar, en bergfink och en grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Eva putsade igår alla stationens fönster så numera går det att se ut igenom dem.

Basen i dagens middag blev potatis från våra egna odlingar, tack Anders! Dessutom skördades de sista två tomaterna från den planta som jag planterade i trädgårdsfållan i mars.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 15 OKTOBER 2022

VÄDER

Lätt duggregn på morgonen och lite disigt. Fram på förmiddagen blev det mest klart och soligt och vinden avtog. Mot kvällen ökade vinden igen. Lågtryck.

 

Min temp: +12,6 C kl. 01.00 och 03. Max temp: +13,8°C kl. 14.00

 

02:00: S 9,0m/s, byvind 11,1 m/s, +12,7°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: SV 7,8m/s, byvind 10,6 m/s, +12,9°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +13,8°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: S 11,1 m/s, byvind 13,3 m/s, +13,3°C, vattenstånd +32 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:48 och ner 18:07.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström. Avlösning i form av Dennis Kraft och Eva Mattsson anlände kl. 11 och den avgående personalen lämnade kl. 13. Fredrik Klingberg var skeppare på vår båt.

 

VERKSAMHET

12 nät 07:30-10:00, 22 nät 11:45-16:45 och 2 nät 16:45-17:45 (142 nättimmar).

Fröfällan igång 11:45-17:45 (6 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Småspov: En individ kvar på ön.

Sparvhök: En sågs på morgonen.

Större hackspett: En sågs på ön under förmiddagen.

Stenfalk: En sågs jaga på sena eftermiddagen.

Svarthakad buskskvätta: En hane upptäcktes vid Kruthuset. Några timmar senare fångades den på samma plats. Det är blott den åttonde ringmärkta av arten här på Nidingen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

60 fåglar av 14 arter

Blåmes 7, talgoxe 1, gransångare 1, svarthätta 2, gärdsmyg 8, koltrast 1, rödhake 3, svarthakad buskskvätta 1, ängspiplärka 3, bergfink 5, grönfink 25, steglits 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.

Svarthakad buskskvätta och steglits var nya märkarter för året.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 613 och i år totalt till 8521.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av sex blåmesar, en gransångare, en svarthätta, en kungsfågel, fyra gärdsmygar och en rödhake.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Fredrik hade med sig två besökare i samband med personalbytet. Det fick ett par timmar på ön.

Lätt duggregn på morgonen gjorde att näten drogs upp lite senare.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 14 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet under dagen med svaga vindar.

Min temp: +11,6 C kl. 08.00 och max temp: +12,9°C kl. 21.00

02:00: SSV 6,0m/s, byvind 7,2 m/s, +12,4°C, vattenstånd +23 cm.

08:00: V 3,9m/s, byvind 4,5 m/s, +11,6°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 2,4 m/s, byvind 3,3m/s, +12,5°C, vattenstånd +13 cm.

20:00: S 7,8 m/s, byvind 9,2 m/s, +12,8°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:46 och ner 18:10.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

VERKSAMHET
13 nät 07:45-14:00 (87,75 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

77 fåglar av
Gransångare 3, svarthätta 2, kungsfågel 8, gärdsmyg 43, trädkrypare 1, rödhake 16., järnsparv 1, bergfink 1, gråsiska 1 och sävsparv 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 553 och i år totalt till 8461.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 4, kungsfågel 1 och rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

Städning  av turisttoa och latrintömning (0,5 tim)

ÖVRIGT

Vi hade lite regn direkt på morgonen så vi väntade någon timma med näten. Mycket lugnt till att börja med, men framåt kl 09.00 blev det skaplig rusch i näten. Det dog dock ut efter ett par timmar. Vi stängde näten när de endast gav dagskontroller eller tomma rundor och övergick till städning och sopbränning.

Tänk att en vecka går så fort här på Nidingen. Den sista dagen är alltid lika vemodig. Imorgon har vi bara några timmar innan personalbyte. Men vi gläds över allt som Nidingen ger oss och tackar för den här gången.

Hälsar
/ Elizabeth och Margareta

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 13 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet under dagen med friska vindar.

Min temp: +12,8 C kl. 01. 00 och max temp: +12,3°C kl. 09.00-10.00 och 14.00-15.00

02:00: SSV 8,8m/s, byvind 10,9 m/s, +12,5°C, vattenstånd +13 cm
08:00: S 9,1 m/s, byvind 10,8 m/s, +12,5°C, vattenstånd +9 cm
14:00: S 8,6 m/s, byvind 9,9 m/s, +12,3°C, vattenstånd +4 cm
20:00: S 7,4 n/s, byvind 9,7 m/3, +12,3°C, vattenstånd +15 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:43 och ner 18:13.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

De båda besökarna som övernattade i tvättstugan lämnade ön på morgonen efter att ha levererat lite färskrökt lax till oss.

VERKSAMHET
16 nät 07:00-12:00 (112 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 fåglar av 3 arter
Blåmes 2, bofink 1, sävsparv 2

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 476 och i år totalt till 8384.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 11, gärdsmyg , kungsfågel 1 och rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

De friska vindarna gjorde att bara ett fåtal fåglar hamnade i näten, vi stängde därför redan klockan 12.
Målade om trädgårdsbordet i vitt. (Bordet som står utanför entredörren).

VID DATORN/
Elizabeth Sjöström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 12 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet till halvklart under hela dagen.

Min temp: +10,3 C kl. 00 och max temp: +13,5°C kl. 14

02:00: V7,8 m/s, byvind 9,6 m/s, +11,5°C, vattenstånd ej tillgänglig info
08:00: V 5,8 m/s, byvind 8,6 m/s, +11,6°C, vattenstånd ej tillgänglig info
14:00: SV 7,0 m/s, byvind 8,5 m/s, +13,5°C, vattenstånd ej tillgänglig info
20:00: SV 9,8 m/s, byvind 11,8 m/s, 13,0°C, vattenstånd ej tillgänglig info

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:41 och ner 18:15.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

2 besökare anlände på kvällen och övernattade i tvättstugan.

VERKSAMHET
12 nät 06:30-16:30 (120 nättimmar)
7 nät 08:00-16:30 (59,5 nättimmar)
4 nät 09:00-12:30 (20 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

183 fåglar av 9 arter
Blåmes 145, talgoxe 9, kungsfågel 1, gärdsmyg 7, rödhake 4, bergfink 1, grönfink 1, gråsiska 1, sävsparv 14

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 471 och i år totalt till 8379.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 7, gärdsmyg 1 och rödhake 1
Främmande kontroll: Blåmes

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Vi förväntade oss en hyfsad fångst och såg till att äta en rejäl frukost. Hela dagen ägnade vi oss åt ringmärkning och sådant som kaffe och lunchpaus fick lämnas därhän. Arbetet avslutades kl 18.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson