DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 15 OKTOBER 2022

VÄDER

Lätt duggregn på morgonen och lite disigt. Fram på förmiddagen blev det mest klart och soligt och vinden avtog. Mot kvällen ökade vinden igen. Lågtryck.

 

Min temp: +12,6 C kl. 01.00 och 03. Max temp: +13,8°C kl. 14.00

 

02:00: S 9,0m/s, byvind 11,1 m/s, +12,7°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: SV 7,8m/s, byvind 10,6 m/s, +12,9°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +13,8°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: S 11,1 m/s, byvind 13,3 m/s, +13,3°C, vattenstånd +32 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:48 och ner 18:07.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström. Avlösning i form av Dennis Kraft och Eva Mattsson anlände kl. 11 och den avgående personalen lämnade kl. 13. Fredrik Klingberg var skeppare på vår båt.

 

VERKSAMHET

12 nät 07:30-10:00, 22 nät 11:45-16:45 och 2 nät 16:45-17:45 (142 nättimmar).

Fröfällan igång 11:45-17:45 (6 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Småspov: En individ kvar på ön.

Sparvhök: En sågs på morgonen.

Större hackspett: En sågs på ön under förmiddagen.

Stenfalk: En sågs jaga på sena eftermiddagen.

Svarthakad buskskvätta: En hane upptäcktes vid Kruthuset. Några timmar senare fångades den på samma plats. Det är blott den åttonde ringmärkta av arten här på Nidingen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

60 fåglar av 14 arter

Blåmes 7, talgoxe 1, gransångare 1, svarthätta 2, gärdsmyg 8, koltrast 1, rödhake 3, svarthakad buskskvätta 1, ängspiplärka 3, bergfink 5, grönfink 25, steglits 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.

Svarthakad buskskvätta och steglits var nya märkarter för året.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 613 och i år totalt till 8521.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av sex blåmesar, en gransångare, en svarthätta, en kungsfågel, fyra gärdsmygar och en rödhake.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Fredrik hade med sig två besökare i samband med personalbytet. Det fick ett par timmar på ön.

Lätt duggregn på morgonen gjorde att näten drogs upp lite senare.

 

Vid datorn

Dennis Kraft