DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 18 OKTOBER 2022

VÄDER

Växlande väderförhållanden idag. Vinden har växlat mellan VSV och N och varierat i styrka, tidvis kuling i byarna men huvudsakligen måttliga till friska vindar. På himlen har det växlat mellan mörka moln, lätt regn knappt mätbara volymer), dis och solsken. Lufttrycket har stadigt legat runt 1 020 hPa.

 

Min temp: +11,4°C kl. 21.00. Max temp: +13,3°C kl. 15.00 och 16:00.

 

02:00: V 6,1m/s, byvind 11,8 m/s, +9,4°C, vattenstånd +26 cm.

08:00: SV 9,1m/s, byvind 12,4 m/s, +12,7°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: V 7,4 m/s, byvind 11,2 m/s, +13,1°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: N 8,9 m/s, byvind 11,4 m/s, +11,9°C, vattenstånd +2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:54 och ner 18:00.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

15 nät 07:00-08:00, 13 nät 08:00-13:30 och 17 nät 13:30-16:00 (129 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-08:00 och 13:00-16:00(4 timmar).

16 vadarburar på Playan 14:00-19:00 (80 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Småspov: Hördes idag så den är fortfarande kavar.

Kärrsnäppa: En rastande höll till på Playan.

Skärsnäppa: Antalet har ökat – idag cirka 75. Elva ringmärktes, samtliga ungfåglar.

Blåmes: Många av gårdagens fåglar är kvar, uppskattningsvis cirka 100.

Björktrast: En sågs idag vid flera tillfällen kring och ost Kruthuset.

Svarthakad buskskvätta: En hane sågs även idag. Den är ringmärkt och bör då vara den vi ringmärkte 15/10.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 fåglar av 9 arter

Kärrsnäppa 1, skärsnäppa 11, blåmes 2, gärdsmyg 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, grönfink 2 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 826 och i år totalt till 8 733.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av 42 blåmesar (med reservation för att det kan vara någon dubblering), två talgoxar, en svarthätta, två gärdsmygar, en rödhake och sex grönfinkar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inspekterat trasigt elskåp vid stora bryggan för kommande säkringsåtgärder. Lite strandstädning och redskapsinspektion.

 

ÖVRIGT

Luckan till elskåpet vid stora bryggan har ramlat av. Vi inspekterade detta idag och gör ett försök att fästa upp den i morgon. Ett visst universalhjälpmedel kommer att användas.

Lasse H ville att jag skulle montera ner badstegarna. Det hade jag tänkt att göra idag men det visade sig att det redan var gjort. De ligger vinterförvarade i Pramskjulet.

 

Vid datorn

Dennis Kraft