Måndag 27 april 2015

VÄDER

02:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,5°C, vattenstånd +8 cm.
05:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,9°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -4 cm.
10:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm.
12:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 5 m/s, +7,6°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, +4 cm.
16:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,1°C, vattenstånd +7 cm.
18:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 5 m/s, +8,3°C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:33 och ner 20:50.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
24 nät 05:00-18:00.
40 burar 05:00-20:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 316 ex sträckande SO.
VIGG 1 par sträckande SO.
SMÅLOM 33 ex sträckande SO.
TOPPSKARV 1 ex rastande.
STENSKÄTTA 1 ex.

RINGMÄRKNING
28 individer av 13 arter.
Rödbena 1 ex
Skärpiplärka 1 ex
Sädesärla 1 ex
Gärdsmyg 11 ex.
Rödhake 5 ex.
Rödstjärt 1 ex.
Taltrast 1 ex.
Gransångare 2 ex.
Lövsångare 1 ex.
Kungsfågel 1 ex.
Hämpling 1 ex.
Gråsiska 1 ex.
Gulsparv 1 ex.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 559 och i år 3 363.

KONTROLLER
Skärsnäppa, ringnummer 4595216, märkt på Nidingen 2012-03-13
ringnummer 4595245, märkt på Nidingen 2012-03-17
ringnummer 4651186, märkt på Nidingen 2014-04-29
ringnummer 4595325, märkt på Nidingen 2012-05-05
ringnummer 4651343, märkt på Nidingen 2015-04-12
ringnummer 4538261, märkt på Nidingen 2007-04-18
Större strandpipare, ringnummer 3540749, märkt på Nidingen 2009-03-15
ringnummer 3580205, märkt på Nidingen 2012-06-26
Rödbena, ringnummer 5120458, märkt på Nidingen 2001-07-15
Skärpiplärka, ringnummer CT79315, märkt på Nidingen 2014-08-19
ringnummer CT73392, märkt på Nidingen 2013-06-17
Gärdsmyg, ringnummer CT81084, märkt på Nidingen 2014-10-03
Järnsparv , ringnummer CV19130, märkt på Nidingen 2015-04-10
Bofink, ringnummer 1ET86865, märkt på Nidingen 2015-04-10
ringnummer 1EV52051, märkt på Nidingen 2015-04-18

UPPDRAGSARBETE
Fastskruvande av fotpall i Turisttoan 1 timmar

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Måndag 27 april 2015

VÄDER

02:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,5°C, vattenstånd +8 cm.
05:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,9°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -4 cm.
10:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm.
12:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 5 m/s, +7,6°C, vattenstånd -6 cm.
14:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, +4 cm.
16:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,1°C, vattenstånd +7 cm.
18:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 5 m/s, +8,3°C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:33 och ner 20:50.

PERSONAL
Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET
24 nät 05:00-18:00.
40 burar 05:00-20:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 316 ex sträckande SO.
VIGG 1 par sträckande SO.
SMÅLOM 33 ex sträckande SO.
TOPPSKARV 1 ex rastande.
STENSKÄTTA 1 ex.

RINGMÄRKNING
28 individer av 13 arter.
Rödbena 1 ex
Skärpiplärka 1 ex
Sädesärla 1 ex
Gärdsmyg 11 ex.
Rödhake 5 ex.
Rödstjärt 1 ex.
Taltrast 1 ex.
Gransångare 2 ex.
Lövsångare 1 ex.
Kungsfågel 1 ex.
Hämpling 1 ex.
Gråsiska 1 ex.
Gulsparv 1 ex.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 559 och i år 3 363.

KONTROLLER
Skärsnäppa, ringnummer 4595216, märkt på Nidingen 2012-03-13
ringnummer 4595245, märkt på Nidingen 2012-03-17
ringnummer 4651186, märkt på Nidingen 2014-04-29
ringnummer 4595325, märkt på Nidingen 2012-05-05
ringnummer 4651343, märkt på Nidingen 2015-04-12
ringnummer 4538261, märkt på Nidingen 2007-04-18
Större strandpipare, ringnummer 3540749, märkt på Nidingen 2009-03-15
ringnummer 3580205, märkt på Nidingen 2012-06-26
Rödbena, ringnummer 5120458, märkt på Nidingen 2001-07-15
Skärpiplärka, ringnummer CT79315, märkt på Nidingen 2014-08-19
ringnummer CT73392, märkt på Nidingen 2013-06-17
Gärdsmyg, ringnummer CT81084, märkt på Nidingen 2014-10-03
Järnsparv , ringnummer CV19130, märkt på Nidingen 2015-04-10
Bofink, ringnummer 1ET86865, märkt på Nidingen 2015-04-10
ringnummer 1EV52051, märkt på Nidingen 2015-04-18

UPPDRAGSARBETE
Fastskruvande av fotpall i Turisttoan 1 timmar

ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

Söndag 26 april 2015

VÄDER

Mulet under morgonen, halvmulet på fm, regnskurar på kvällen

02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,7°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +7 cm.
10:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,9°C, vattenstånd +4 cm.
12:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,9°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 5 m/s, +10,2°C, +15 cm.
16:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +14 cm.
18:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,9°C, vattenstånd +5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:35 och ner 20:48.

PERSONAL

Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-06:00. 20 nät 06:00-12:00. 24 nät 12:00-19:00
40 burar 06:00-21:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER

SJÖORRE 560 ex sträckande SO, 300 rastande
SMÅLOM 33 ex sträckande SO
LADUSVALA 2 ex rastande.
STEGLITS 2 ex rastande
TOPPSKARV 1 ex rastande
SMÅTÄRNA 2 ex rastande
ROSKARL 1 ex rastande

RINGMÄRKNING

15 individer
Sädesärla 2.
Rödhake 2.
Gärdsmyg 4.
Järnsparv 2
Gransångare 1.
Bofink 2.
Taltrast 1.
Drillsnäppa 1, den första för i år.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 531 och i år 3 335

KONTROLLER

Skärsnäppa , ringnummer 43902111, märkt på Nidingen 2002-05-19.
Järnsparv, ringnummer CV19787, märkt på Nidingen 2015-04-14.
Rödhake, ringnummer CT82987, märkt på Nidingen 2015-04-10

UPPDRAGSARBETE

Rensning av sten vid Stora Bryggan 3 timmar

VID DATORN

Bengt Karlsson

Söndag 26 april 2015

VÄDER

Mulet under morgonen, halvmulet på fm, regnskurar på kvällen

02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,7°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +7 cm.
10:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,9°C, vattenstånd +4 cm.
12:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,9°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 5 m/s, +10,2°C, +15 cm.
16:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +14 cm.
18:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,4°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,9°C, vattenstånd +5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:35 och ner 20:48.

PERSONAL

Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET

17 nät 05:00-06:00. 20 nät 06:00-12:00. 24 nät 12:00-19:00
40 burar 06:00-21:00
Sporadisk sträckskådning under dagen.

OBSERVATIONER

SJÖORRE 560 ex sträckande SO, 300 rastande
SMÅLOM 33 ex sträckande SO
LADUSVALA 2 ex rastande.
STEGLITS 2 ex rastande
TOPPSKARV 1 ex rastande
SMÅTÄRNA 2 ex rastande
ROSKARL 1 ex rastande

RINGMÄRKNING

15 individer
Sädesärla 2.
Rödhake 2.
Gärdsmyg 4.
Järnsparv 2
Gransångare 1.
Bofink 2.
Taltrast 1.
Drillsnäppa 1, den första för i år.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 531 och i år 3 335

KONTROLLER

Skärsnäppa , ringnummer 43902111, märkt på Nidingen 2002-05-19.
Järnsparv, ringnummer CV19787, märkt på Nidingen 2015-04-14.
Rödhake, ringnummer CT82987, märkt på Nidingen 2015-04-10

UPPDRAGSARBETE

Rensning av sten vid Stora Bryggan 3 timmar

VID DATORN

Bengt Karlsson

Lördag 25 april 2015

 

VÄDER

Mulet under morgonen, disigt, började regna 16.00.

02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,8°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,6°C, vattenstånd -5 cm.
10:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,1°C, vattenstånd -2 cm.
12:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,1°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,2°C, +13 cm.
16:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,1°C, vattenstånd +12 cm.
18:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,8°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,8°C, vattenstånd +7 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:41 och ner 20:41.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson avlösta av Björn Zachrisson, Hans Olsson, Hans Zachrisson och Bengt Karlsson.

VERKSAMHET

20 nät 06:00-08:00. 17 nät 12:00-15:00. 20 nät 15:00-16:00
Ingen sträckskådning idag.

OBSERVATIONER

SPARVHÖK Ett ex födosökande, tog ett byte.
ORMVRÅK Fyra stycken insträckade, två stycken kvar i skymningen, rastande vid nya fyren.
LADUSVALA Två rastande.

RINGMÄRKNING

223 individ.

Sädesärla 1.
Gärdsmyg 13
Järnsparv 1.
Rödhake 146.
Koltrast 1.
Svarthätta 6
Gransångare 47
Lövsångare 8
Kungsfågel 3
Bergfink 1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 516 och i år 3 320.

Började regna 16:00

KONTROLLER

Rödhake 1, ringmärkt i Spanien.
Järnsparv, ringnummer CT82746, ringmärkt på Nidingen 2015-04-09
Järnsparv, ringnummer CV19787, ringmärkt på Nidingen 2015-04-14
Skärpiplärka, ringnummer CT73513, ringmärkt på Nidingen 2013-07-19

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN

Göran Cederholm/Bengt Karlsson

Fredag 24 april 2015

VÄDER

Delvis mulet under natten.

02:00: Medelvind V 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,8°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,2°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +7,5°C, vattenstånd 0 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,8°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,0°C, +5 cm.
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,8°C, vattenstånd 0 cm.
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1°C, vattenstånd -5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:44 och ner 20:39.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 10:00-12:00.

OBSERVATIONER

Även idag sträckrörelser. Bevakning under förmiddagen.
SJÖORRE 700 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 83 ex sträckte mot S.
STORLOM Ett ex sträckte mot O.
STORMFÅGEL 9 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 31 ex, de allra flesta ex sträckte mot S.
TOPPSKARV Två ex på klockfotsrevet.
STENFALK Ett ex rastade.
MYRSPOV Ett ex rastade.
SMÅSPOV Ett ex rastade.
DRILLSNÄPPA Ett ex rastade.
ROSKARL Ett ex rastade.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade.

RINGMÄRKNING

1 individ. Gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 289 och i år 3 093.

Under förmiddagen rådde alltför hård västlig vind för ringmärkning. Vi gjorde ett försök när vinden mojnade, men buskagen var helt tomma.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORN

Göran Cederholm

Fredag 24 april 2015

VÄDER

Delvis mulet under natten.

02:00: Medelvind V 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,8°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,2°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +7,5°C, vattenstånd 0 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,8°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,0°C, +5 cm.
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,8°C, vattenstånd 0 cm.
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1°C, vattenstånd -5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:44 och ner 20:39.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 10:00-12:00.

OBSERVATIONER

Även idag sträckrörelser. Bevakning under förmiddagen.
SJÖORRE 700 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 83 ex sträckte mot S.
STORLOM Ett ex sträckte mot O.
STORMFÅGEL 9 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 31 ex, de allra flesta ex sträckte mot S.
TOPPSKARV Två ex på klockfotsrevet.
STENFALK Ett ex rastade.
MYRSPOV Ett ex rastade.
SMÅSPOV Ett ex rastade.
DRILLSNÄPPA Ett ex rastade.
ROSKARL Ett ex rastade.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade.

RINGMÄRKNING

1 individ. Gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 289 och i år 3 093.

Under förmiddagen rådde alltför hård västlig vind för ringmärkning. Vi gjorde ett försök när vinden mojnade, men buskagen var helt tomma.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORN

Göran Cederholm

Torsdag 23 april 2015

VÄDER

Klar natt. Mest lätt molnighet på förmiddagen, på eftermiddagen uppklarnande. Ett lätt dis under eftermiddagen.

02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd -4 cm.
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +8,8°C, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +8,5°C, vattenstånd -3 cm.
11:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,6°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,4°C, +3 cm.
17:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,8°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 18 m/s, +8,8°C, vattenstånd -3 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:46 och ner 20:37.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

5 nät 06:00-09:00.

OBSERVATIONER

Dagen ägnades i stor utsträckning till att sträckskåda österut från duschhuset, kl. 06:00-13:00 och 17:00-18:00. Utöver det nedan nämnda kom det också hela tiden tättingar insträckande.

VITKINDAD GÅS 50 ex kom insträckande.
SJÖORRE 860 ex sträckte mot S.
SVÄRTA 8 ex sträckte mot S.
SMÅLOM 112 ex sträckte mot S.
STORMFÅGEL 10 ex sträckte mot N.
HAVSSULA 22 ex, varav 21 sträckte mot S och 1 mot N.
BRUN KÄRRHÖK Två honfärgade kom insträckande.
STENFALK En honfärgad flög ut från hamnen och tog en insträckande småfågel, troligen samma individ som genomförde en likadan manöver i går. Nidingens egen eleonorafalk.
PILGRIMSFALK Ett ex förbiflygande.
SILLGRISSLA Två ex sträckte mot S.
TORDMULE Ett ex sträckte mot S.
KUSTLABB Ett ex sträckte mot N.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad rastade vid fyren och i vår trädgård.
RINGTRAST Två hannar rastade på ön, den ena satt bl.a. under näten.
RÅKA En 2K kom insträckande.

RINGMÄRKNING

5 individer av 2 arter.
Rödhake 1 och gransångare 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 288 och i år 3 092.

På grund av den hårda västliga vinden, hela dagen över 10 m/s, hölls endast de tre nät igång som låg tillräckligt läade.

KONTROLLER

Inga kontroller idag

VID DATORNGöran Cederholm

Onsdag 22 april 2015


VÄDERKlar natt. Soligt hela dagen. Sikten mycket god.02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,2°C, vattenstånd -5 cm.
05:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,0°C, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,4°C, vattenstånd -12 cm.
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,7°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,1°C, vattenstånd -10 cm.
17:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,9°C, vattenstånd -14 cm.Prognos från SMHI för kvällen och natten: Väst eller sydväst 1-5, långsamt ökande till 5-10. Från i natt väst 10-kuling 15.
Intressant läge för morgondagen när det långvariga högtrycket bryts!Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:49 och ner 20:35.PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

24 nät 05:30-11:30.

OBSERVATIONER

SPARVHÖK Ett förbisträckande ex idag som igår.
STENFALK En honfärgad sågs flyga både i västra och östradelen av ön.
ROSKARL Ett ex tillsammans med skärsnäpporna som vanligt.
SMÅTÄRNA Ett ex sträckte förbi på höjd, på väg mot fastlandet.
LADUSVALA Liksom igår sträckte ett ensamt ex förbi.

RINGMÄRKNING

86 individer av 10 arter.

Sädesärla 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 63, stenskvätta 1, gransångare 4, lövsångare 6, kungsfågel 4, bergfink 1 och gråsiska (cabaret) 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 283 och i år 3 087.

KONTROLLER

Skärpiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 1 och pilfink 1.

VID DATORNGöran Cederholm

Obsar

Tisdag 21 april 2015

VÄDER

Klar natt. Soligt hela dagen. Sikten mycket god.

02:00: Medelvind 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,1°C, vattenstånd -18 cm.
05:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0°C, vattenstånd -15 cm.
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 7 m/s, +11,0°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd -19 cm.
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,8°C, vattenstånd -15 cm.
20:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +9,0°C, vattenstånd -12 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 05:51 och ner 20:33.

PERSONAL

Kåre Ström, Calle Hagman, Göran Cederholm och Magnus Persson.

VERKSAMHET

15 nät 06:00-07:00 och 20 nät 07:00 -14:00.

OBSERVATIONER

I dag var det för första dagen sedan vi kom hit ett visst sträck över havet, främst av

SJÖORRE och SMÅLOM.
ALFÅGEL Den honfärgade fågeln är kvar tillsammans med sjöorreflocken.
SPARVHÖK En hona kom insträckande, efter rovfågelfria dagar sedan vi kom hit.
PILGRIMSFALK En 2K-fågel kom jagande och slog en tobisgrissla som den tappade, för att strax därpå ta ett annat byte.
MYRSPOV En flock på 29 ex sträckte förbi. Även sträckande STORSPOV hördes.
ROSKARL Ett ex på udden mellan hamnen och Playan.
STORLABB Ett ex sågs åter N om ön i kvällningen, där den drog runt och sökte objekt att parasitera.
SILVERTÄRNA Två ex tillsammans med de kentska och några fisktärnor.
LADUSVALA Ett ensamt ex sträckte förbi, ett bud om annalkande sommar.
RINGTRAST 1 hanne rastade på östra delen av ön och var nära att gå i näten vid kruthuset.

RINGMÄRKNING

50 individer av 9 arter.

Sädesärla 1, gärdsmyg 3, rödhake 38, taltrast 1, gransångare 2, lövsångare 2, pilfink 1, bofink 1 och gråsiska (cabaret) 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2 197 och i år 3 001.

KONTROLLER

En skärpiplärka och en koltrast utgör dagens kontroller. Skärpiplärkan var bara märkt med metallring. Denna kompletterades med färgringar.

UPPDRAGSARBETE

Eftersök av färgmärkta silltrutar på östra delen avön.

VID DATORN

Göran Cederholm

och obsar