Måndag 10 augusti

VÄDER
Halvmulet under morgonen men molnen tätnade under dagen. God sikt. På kvällen kom lite regnstänk. Bleke på havet tidvis.
02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,1°C, vattenstånd +5 cm
05:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,0°C, vattenstånd +15 cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,6°C, vattenstånd +8 cm
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,0°C, vattenstånd +1 cm
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,6°C, vattenstånd +4 cm
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 3 m/s, +18,3°C, vattenstånd +9 cm
20:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 2 m/s, +18,1°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +18,2°C, vattenstånd -8 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:29 och ner 21:05.PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 19 nät 05:15-13:15. Lagning av två nät. Försäljning av en reproduktion.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Ett ex kom flygande V om ön och landade SO om Klockfotsrevet.
SPARVHÖK Ett ex höll till på ön en kort stund vid middagstid.
KUSTPIPARE Ett ex, hördes bara långt ut i väster på kvällen.
LJUNGPIPARE En ad stöttes på Playan vid 05:15-tiden.
MYRSPOV En 2K+ hona kvar på Playan under dagen precis som igår.
SVARTSNÄPPA En årsunge ringmärktes efter burfångst på Playan. Ny ringmärkningsart på Nidingen.
ROSKARL Två ex sågs förbiflygande vid Hamnudden.
SILLGRISSLA Ett ex i sommardräkt, låg N om ön.
TUMLARE 6 ex hittades N om ön under kvällens bleke på havet.

RINGMÄRKNING
18 individer av 6 arter:
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 4, svartsnäppa 1, rödbena 5, drillsnäppa 1 och lövsångare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 127 och i år 5 745.

KONTROLLER
Idag blev det endast egna korttidskontroller av 8 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan och en medhjälpare hade 11 personer på dagstur. Vidare 5 kajakpaddlare på besök varav 3 övernattar till i morgon. I övrigt besöktes ön av 7 privatbåtar med sammanlagt 24 personer under dagen.

Rörmokare Per med en medhjälpare kom ut några timmar på kvällen och monterade in en ny vattenpump i källaren på fyrmästarhuset i stället för den som varit trasig sedan tidigt i våras.

Dagens begivenhet på fågelsidan var definitivt fångsten av svartsnäppan. En länge efterlängtad art som trots sitt årliga uppträdande på Nidingen aldrig tidigare ringmärkts. Det gick alltså 35 säsonger innan arten blev registrerad i ringmärkningsrullorna.
Sandmållan (Atriplex laciniata), en raritet på ön som inte uppträder årligen, hade tidigare i sommar hittats i ett exemplar på SO-udden och 2 ex längst in i Kausan. Idag hittades en fjärde planta på tångvallen strax norr om Stora bryggan.

Natten till idag hade vi ju satt upp ett lakan belyst med en kvicksilverlampa på fyrmästarhusets NV-sida för att locka till oss diverse nattfjärilar. Det blev en god fångst med flera 10-tal arter, bl.a. en rosenvinge och en brunsprötad skymningssvärmare.VID DATORN
Uno Unger
 
 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär (4 i en flock och ett ensamt exemplar.)
 • KanadagåsBranta canadensis 35 ex. Sträckande SV (En flock på ca 35 ex psserade över ön 06:25.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 11 ex. Stationär (En flock på 9 ex vid SO-udden under morgonen och 2 hanar på Klockfotsrevet.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Stationär (De låg S om Ostudden.)
 • SvärtaMelanitta fusca 1 ex. Rastande (Den kom flygande V om ön och landade SO om Klockfotsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Förbiflygande (Den flög söderut öster om Nidingen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (5-10 ex.)
 • GråhägerArdea cinerea 2 ex. Sträckande V (De passerade över Ostudden 16:44.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Den höll till på ön en kort stund vid middagstid.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (1-2 adultta med en ringmärkt årsunge på Playan. Föräldrarna är Br/Br och Mg/Sv)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 3 ringmärktes. De ringmärkta var en ad hane, en ad hona och en fullväxt årsunge, alla fångades i samma bur på Playan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 3 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 Adult Rastande (Den stötte på Playan vid 05:15-tiden.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Sträckande (Den hördes bara långt ut i väster.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Ca 10 ex, troligen alla juvenila varav 4 ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 1 2K+ Rastande (Den födosökte i tångvallarna på Playan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Stationär
 • SmåspovNumenius phaeopus 5 ex. Sträckande SV (De passerade N om ön på kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande (Den höll bl.a. till på SO-udden liksom igår men sågs bara under morgonen.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en ringmärktes.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Ringmärkt
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 1K Rastande (Den ringmärktes efter burfångst på Playan. Ny ringmärkningsart på Nidingen.)
 • GrönbenaTringa glareola 2 ex. Sträckande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Ringmärkt
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 5 årsungar ringmärktes.)
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Förbiflygande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 12 1K Sträckande SV (11 ex passerade i en flock 06:03 och därefter sågs en fågel passera 11:10.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 2 Adult Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 Adult Rastande (I sommardräkt, låg N om ön.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 ex. Bo, ägg/ungar (3 adulta under dagen och dessutom var en unge kvar i holk M10.)
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Samma brevduva som varit här minst en vecka.)
 • GökCuculus canorus 1 1K Rastande (Den sågs flygande österut längs nordstranden 10:20, av allt att döma en av de årsungar som ringmärktes i förrgår.)
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Sträckande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Den hördes Fotogenboden.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 4 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 4 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Söndag den 9 augusti

VÄDER
Molnfritt hela dagen och dessutom god sikt. Tumlarväder med bleke tidvis under eftermiddag och kväll.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,5°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,4°C, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,1°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,6°C, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,4°C, vattenstånd +4 cm
17:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 3 m/s, +19,0°C, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,7°C, vattenstånd -2 cm
23:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, +17,1°C, vattenstånd -6 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:27 och ner 21:07.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 17 nät 06:00-14:00.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Två ex sträckte mot SV utanför Västudden 07:27 och ytterligare ett ex flög åt samma håll något senare.
TOPPSKARV Minst 9 ex tillsammans med öns storskarvar, både på Ostudden och på Klockfotsrevet.
KUSTPIPARE Två olika ex hördes förbiflygande under dagen.
MYRSPOV Två äldre fåglar (2K+), hane och hona, rastade på Playan under dagen precis som igår.
SMÅSPOV Ett ex stationär under dagen och sågs på kvällen vid SO-udden tillsammans med en storspov.
ROSKARL En adult fågel rastade bl.a. på Hamnudden under dagen liksom igår.
TUMLARE 5 ex (2 + 2 + 1) hittades N om ön under eftermiddagens bleke på havet.

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter:
Enkelbeckasin 1, rödbena 1, drillsnäppa 2, lövsångare 1 och törnskata 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 109 och i år 5 727.

KONTROLLER
Idag blev det endast egna korttidskontroller av 7 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan hämtade iland sina 8 nattgäster. I övrigt besöktes ön av 9 båtar med sammanlagt 30 personer.

Endast en tobisgrissla har setts flygande med mat idag. Den matade en i det närmaste fullvuxen unge i en av våra tobisgrissleholkar SV om Västra rännan (holk M10). Trevligt var det även att årets första enkelbeckasin och höstens första unga törnskata kunde förses med ringar.

Martin inventerade och fotograferade en del insekter under dagen med viss framgång, inte minst när det gällde blomflugor. Kl. 22:00 startade vi ljusfångst av nattfjärilar med lakan och kvicksilverlampa på fyrmästarhusets NV-vägg. Vi får se imorgon bitti vad det blev.

I det fina eftermiddagsvädret svärmade även idag massor av kålfjärilar men även mängder av flygmyror. De sistnämnda utgör tydligen godis för många fåglar. Anmärkningsvärt var att en stor del av öns silltrutskoloni, både adulta och årsungar flög runt över ön, delvis på hög höjd, och fångade de svärmande myrorna.

VID DATORN
Uno Unger.

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär (4 ex låg i Kausan under eftermiddagen och ett ex med skadat ben haltade omkring på Västudden under förmiddagen.)
 • KanadagåsBranta canadensis 12 ex. Sträckande SV (De sträckte mot SV vid 08-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima 160 ex. Stationär (De låg huvudsakligen S om Ostudden.)
 • SjöorreMelanitta nigra 9 ex. Stationär (De låg tillsammans med ejdrar S om Ostudden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Minst 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 9 ex. Stationär (Minst 9 ex tillsammans med öns storskarvar, både på Ostudden och på Klockfotsrevet.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Den hördes grymta till en gång vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Rastande (Åtminstone en familj med en unge är kvar.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Rastande (Ca 40 ex.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 31 ex. Sträckande S (2 + 6 + 2 + 19 under morgonen och 2 ex på kvällen, övervägande eller kanske alla var adulta.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 2 ex. Sträckande (Två olika ex hördes förbiflygande under dagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Ca 20 ex, övervägande juvenila fåglar.)
 • BrushaneCalidris pugnax 5 ex. Sträckande (Ett ex sträckte förbi med 7 rödbenor vid 07-tiden och 4 ex flög över Playan under eftermiddagen.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 2K+ Rastande (Ringmärktes efter burfångst på Playan.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 2K+ Rastande (Hane och hona, rastade på Playan under dagen precis som igår. Hanen ej särskilt utfärgad (2K?).)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande (Minst 1 ex, sågs bl.a. samtidigt med en storspov på SO-udden på kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande (Troligen en juvenil fågel, sågs samtidigt med en storspov på SO-udden på kvällen.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Ringmärkt
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Två juvenila fåglar ringmärktes.)
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Sträckande (Den hördes på förbisträck 07:34.)
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande (En juvenil fågel ringmärktes.)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Rastande (Den rastade bl.a. på Hamnudden under dagen liksom igår.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 7 ex. Sträckande SV (2 + 2 + 3)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 ex. Sträckande NV (En ad i sällskap med en årsunge sträckte förbi över ön 08:20.)
 • Ob. fisk-/silvertärnaSterna hirundo/paradisaea 41 ex. Sträckande NV (23 + 18, sträckte förbi över Kausan 07:38 resp. 11:25.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Några enstaka sedda, bl.a. en adult fågel som kom med fisk till en i det närmaste fullväxt unge i holk M10.)
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • HussvalaDelichon urbicum 10 ex. Stationär (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Den hördes vid Ftogenboden.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • TörnskataLanius collurio 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TörnskataLanius collurio 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär (En adult hane + en troligen juvenil fågel höll till på ön.)

Lördag den 8 augusti

VÄDER
Tät dimma på morgonen som succesivt lättade fram på förmiddagen. Från middagstid klarnade det upp och resten av dagen präglades mest av solsken. God sikt under dagen och kvällen.
02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +17,1°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 3 m/s, +16,5°C, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,2°C, vattenstånd +3 cm
11:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,9°C, vattenstånd +13 cm
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,3°C, vattenstånd +10 cm
20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,6°C, vattenstånd +1 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:25 och ner 21:09.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg avlöstes av Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år), Mikael Hake skötte transporten och med som gäst under bytet var också Mikaels morbror Tom från Kalifornien.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-22:00 samt 19 nät 04:30-16:30. Lite silltrutsavläsning och lite ringmärkningsregistrering i Fagel.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 ex sträckte norrut V om Västudden vid middagstid.
TOPPSKARV Minst 5 ex tillsammans med öns storskarvar.
MYRSPOV Två adulta honor rastade på Playan under dagen.
SMÅSPOV Minst 2 ex stationära under dagen.
ROSKARL En adult fågel rastade bl.a. på Hamnudden under dagen.
TRETÅIG MÅS På Rissastenens sjömärke satt under eftermiddagen en ringmärkt adult fågel och en av öns årsungar.

RINGMÄRKNING
25 individer av 8 arter:
Gök 2, buskskvätta 1, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, lövsångare 14, grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 103 och i år 5 721.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller idag av skärpiplärka 4 och sädesärla 1, samtliga årsungar. Vidare fältavläsning av 3 silltrutungar och en årsunge av tretåig mås, den sistnämnda märkt MA4. Dessutom avlästes den adulta fågeln med ring 6414913 på Rissastenens skylt. Den sistnämnda märktes som bounge på Nidingen 17/6 2006, alltså nu 8 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av öns gästtoalett (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade de två övernattarna från igår och fyllde på med 8 nya dito. Dessutom hade han med sig två dagsbesökare. Utöver nämnda gäster angjordes ön av 3 privatbåtar med 6 personer.

Det vi mest lade märke till var den imponerande svärmningen av kålfjärilar i samband med uppklarnandet under eftermiddagen. Samtidigt sågs minst 500 fjärilar i och omkring fyrområdet, och det skulle inte förvåna mig om det verkliga antalet var fyrsiffrigt. Överhuvudtaget var det gott om insekter och förutom olika arter av fjärilar noterades även en hel del blomflugor och långhorningar.

Idag märktes att hösten i fågelvärlden tog ett avgörande steg framåt och det var första dagen som mer än en lövsångare märktes. Sensationen framför allt var dock de två unggökarna som kunde förses med ring. Det var första gången som ungfåglar har märkts och totalt har bara 7 adulta gökar försetts med ring under de 35 vårsäsonger som vi har avverkat tills dags dato.

VID DATORN
Uno Unger.

 

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par (De besökte vattnet omkring Ostudden på kvällen men lämnade snart området simmandes mot SO.)
 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Hane Stationär (I eklipsdräkt, låg i Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Sträckande N (De sträckte norrut V om Västudden vid middagstid.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes som vanligt vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Stationär (Ca 40 ex, som mest sågs 30 ex samtidigt.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande (Hörd)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Ca 20 ex)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 2K+ Rastande (Två äldre fåglar (2K+), hane och hona, födosökte på Playan under dagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Rastande (Den rastade bl.a. på Hamnudden under dagen.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 2 ex. Stationär (En adult fågel och en årsunge satt en stund på Rissastenens sjömärke, båda avlästes, den adulta hade ring 6414913 och ungen var märkt MA4.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (De rvå föräldrarna med sin unge håller till på Vstudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 5 ex. Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • GökCuculus canorus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GökCuculus canorus 2 ex. Ringmärkt
 • TornseglareApus apus Noterad Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 1K Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum 10 ex. Stationär (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärkt
 • TörnsångareSylvia communis 2 ex. Ringmärkt
 • TörnsångareSylvia communis 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 3 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 3 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 14 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 14 ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär (De besökte Ostudden en stund på förmiddagen.)
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär

 

fredag den 7 augusti

VÄDERMåttliga till friska vindar från SO till S under förmiddagen. Från middagstid avtagande då vinden vred över via V till N. På kvällen i princip lugnt. Mest sol och molnfritt men disigt under större delen av dagen.02:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,4°C, vattenstånd +6 cm
05:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,2°C, vattenstånd +6 cm
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,6°C, vattenstånd +2 cm
11:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,9°C, vattenstånd – cm
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,6°C, vattenstånd – cm
17:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +20,1°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,7°C, vattenstånd – cm
23:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,8°C, vattenstånd – cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:23 och ner 21:12.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-22:00 samt 21 nät 04:30-19:30. Lite silltrutsavläsning och lite registrerande i Ringmärkningssystemet.

OBSERVATIONER
Toppskarv en.
Ljungpipare en rastade på Playan.
Myrspov tre rastande under dagen.
Småspov fem rastande.
Tretåig mås även idag har enbart en adult fågel setts då den en stund satt i ett bo på sjömärket.
Turkduva en upptäcktes på taket till biträdande fyrmästarbostaden. Den flög strax därefter österut och satte sig istället på taket till Kruthuset.
Tornseglare minst 25 ex drog runt över fyrområdet på kvällen.
Hussvala minst 15 ex flög runt på kvällen.

RINGMÄRKNING
1 individ:
Drillsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 78 och i år 5 696.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av Fiskmås 1, Skärpiplärka 11 och Sädesärla 2. Vidare fältavläsning av 16 silltrutar. Av 182 färgmärkta silltrutsungar har hittills 7 återfunnits döda och 81 avläst mellan den 27/7 och idag.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar 1 timma gräsklippning och trimning 10 timmar.

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade sina fyra övernattare och hade samtidigt med sig två nya som stannar till i morgon och sju dagsbesökare. Dessutom hade vi idag besök av fyra båtar med sammanlagt 10 personer.

Så var det då sista kvällen på det här Nidingenpasset. Det har blivit en vecka med gott om gott väder men mindre gott om fågel. Men sådana kvällar som den här kompenserar det mesta. Att sitta ute i solnedgången när det är praktiskt taget vindstilla och äta färskpotatis från landet med dito dill och gräslök och därtill sill och gräddfil, öl och en svartvinbärs, då är livet rätt bra. Och än bättre blir det av hussvalornas glada kvitter och e gästande tornseglarnas svirranden i skyn. En riktigt bra vecka.

Gräsklippningen avslutades idag men när det gäller trimning kring gärdsgårdar, hus och buskage så återstår ännu en del.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Stationär (Cirka, som mest sågs 34 ex samtidigt.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande (Gick och betade vid Playastenen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Cirka.)
 • MyrspovLimosa lapponica 3 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 5 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 3 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 Adult Stationär (Endast en adult fågel sedd idag då den stod en kort stund på sjömärket.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (De rvå föräldrarna med sin unge håller till på Vstudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 5 ex. Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • TurkduvaStreptopelia decaocto 1 ex. Rastande (En individ satt på taket på biträdande fyrmästarebostaden och flög sedan österut på ön och satte sig på Kruthuset.)
 • TornseglareApus apus 25 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum 15 ex. Stationär (Minst 15 flög runt fyrbyn på kvällen.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär

Torsdag den 6 augusti

VÄDERÄnnu en högsommardag med måttliga SO-vindar. Mestadels helt klar.

02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +5 cm
05:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,3°C, vattenstånd -2 cm
08:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,8°C, vattenstånd -4 cm
11:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,3°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 5 m/s, +18,9°C, vattenstånd -1 cm
17:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +19,5°C, vattenstånd -8 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,1°C, vattenstånd +4 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:21 och ner 21:14.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-22:00 samt 21 nät 04:30-19:00. Lite silltrutsavläsning och lite registrerande och justerande i Ringmärkningssystemet.

OBSERVATIONER
Vattenrall En hördes NO Fotogenboden och en liten unge hittades vid Kausan. Inga rallar har hörts eller setts i närheten. Oklart om den hamnat där av våda eller om det fanns bo i närheten som den krupit ur.
Större strandpipare en flock om cirka 40 ex stod på Hamnudden under dagen.
Ljungpipare en rastade på Playan.
Kustpipare en rastande fågel sedd på Playan.
Kustsnäppa två rastade på Hamnudden.
Myrspov två rastande under dagen.
Småspov två rastande.
Tretåig mås idag har enbart en adult fågel setts då den en stund satt i ett bo på sjömärket.
Fisktärna två vuxna fåglar och årets unge, som nu är flygg, håller till ute på Västudden.

RINGMÄRKNING
15 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 9, Myrspov 1, skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Lövsångare 1 och Hämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 77 och i år 5 695.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av Strandskata 1, Större strandpipare 1 och Skärpiplärka 1. Vidare fältavläsning av 2 silltrutar och återfanns rester av en död.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 2 timmar gräsklippning och trimning 5,5 timmar..

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade sina två övernattare och hade samtidigt med sig fyra nya som stannar till i morgon och fyra dagsbesökare. Dessutom hade vi idag besök av elva båtar med sammanlagt 33 personer.
Nu är det högsäsong för kålfjärilar. De flyger i stora flockar och ger ett mycket lekfullt intryck. Det är åtskilliga hundra exemplar som ses.


Dagens överraskning var den lilla vattenrallsunge som Inger mötte på väg upp från burarna i Kausan, strax nedanför gästtoaletten. Det var en liten krabat som knappast kan ha varit mer än några dagar gammal. De märkliga är att vi inte har hört och än mindre sett någon rall i området. Första tanken var att någon mås eller trut norpat den och sedan tappat den. Men det verkade också lite konstigt att inte ett så litet byte skulle kunna hanteras, Ulrika meddelade att det tidigare hörts Vattenrall i samma område så mest troligt är väl då att dessa tillbakadragna fåglar har häckat i området och kläckt fram denna unge. Förhoppningsvis finns de i närheten och håller viss kontroll på den lille.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (En hördes NO Fotogenboden och en liten unge hittades vid Kausan. Inga rallar hördes eller sågs i närheten. Oklart om den hamnat där av våda eller om det fanns bo i närheten som den krupit ur.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Stationär (Minst, 39 ex sågs i en flock ute på Hamnudden.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 Adult Rastande (Stog ute på Hamnudden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 30 ex. Rastande (Cirka.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 9 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 1 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 5 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 1K Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 Adult Stationär (Endast en adult fågel sedd idag.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (Två gamla och en unge som nu kan flyga. De stod ute på Västudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • TornseglareApus apus 1 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Stationär

Onsdag den 5 augusti

VÄDER
Regn under natten gav cirka 5 mm nederbörd innan det upphörde på morgonen. Molnen lättade och dagen blev huvudsakligen klar och solig. Vindarna svaga till måttliga och växlade mellan S och V.02:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 5 m/s, +17,4°C, vattenstånd +15 cm
05:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,4°C, vattenstånd +9 cm
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 10 m/s, +16,5°C, vattenstånd +15 cm
11:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +17,7°C, vattenstånd +20 cm
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,1°C, vattenstånd +14 cm
17:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,9°C, vattenstånd +2 cm
20:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,7°C, vattenstånd +1 cm
23:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,6°C, vattenstånd +12 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:19 och ner 21:16.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 05:00-22:00 samt 21 nät 04:30-20:30. Lite silltrutsavläsning och lite registrerande och justerande i Ringmärkningssystemet.

OBSERVATIONER
Sjöorre en flock på cirka 70 fåglar drog västerut förbi Nidingen.
Toppskarv en sedd idag.
Gråhäger en drog förbi Nidingen i västlig riktning.
Sandlöpare en rastande fågel sedd idag.
Myrspov två rastande under dagen.
Småspov två rastande.
Tretåig mås även idag har bara en ungfågel setts och som mest två vuxna fåglar.
Kärrsångare en som ringmärktes var höstens första.
Grönsångare den rastande fågel som idag ringmärktes var inte bara höstens första utan hela årets första.

RINGMÄRKNING
18 individer av 10 arter:
Kärrsnäppa 3, Rödbena 4, Drillsnäppa 1, Fiskmås 1, Sädesärla 2, Kärrsångare 1, Trädgårdssångare 1, Grönsångare 1, Lövsångare 2, och Stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 62 och i år 5 679.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av Fiskmås 1, Skärpiplärka 6, Sädesärla 2,Gransångare 1 och Lövsångare 1. Vidare fältavläsning av 10 silltrutar.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 1,5 timmar.

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade sina nio övernattare och hade samtidigt med sig två nya som stannar till i morgon. Dessutom hade vi idag besök av sex båtar med sammanlagt 18 personer.
Ytterligare några arter har kommit till i gruppen som har påbörjat höstflyttningen. Idag blev det kärrsångare, trädgårdssångare och grönsångare.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 70 ex. Förbiflygande (Cirka 70 ex i en flock som drog västerut förbi Nordstranden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (På klockfotsrevet. Och Havrastenen.)
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Förbiflygande (Drog västerut mot Klockfotsrevet.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 30 ex. Stationär (Minst.)
 • SandlöpareCalidris alba 1 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 30 ex. Rastande (Cirka.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 3 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 3 ex. Rastande (Minst.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RödbenaTringa totanus 4 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 3 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 1 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 3 ex. Stationär (Endast en ungfågel har setts till idag och på kvällen sågs bara fyra adulta fåglar. Snart har de alla lämnat Nidingen för i år.)
 • FisktärnaSterna hirundo 2 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 2 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Ringmärkt
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 ex. Ringmärkt
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 ex. Rastande
 • GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 1 ex. Rastande
 • GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär (En tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 3 ex. Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 3 ex. Ringmärkt
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Ringmärkt
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Stationär

Tisdag den 4 augusti

VÄDER

Friska SO-vindar hela dagen men tidvis rätt lugnt och vindarna var varma! Mest soligt men tidvis lite moln. Mot kvällen mulnade det på från N, då vinden också ökade igen och strax före 23 började det regna.

02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17,6°C, vattenstånd -12 cm
05:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,7°C, vattenstånd -16 cm
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,3°C, vattenstånd -12 cm
11:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +20,7°C, vattenstånd -2 cm
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +20,1°C, vattenstånd -4 cm
17:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,1°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +20,7°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 14 m/s, +18,1°C, vattenstånd +19 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:17 och ner 21:19.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-20:00 samt 4 nät 04:30-08:00 och 14 nät 08:00-19:30. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar och avläsning av silltrutar mm.

OBSERVATIONER
Toppskarv 1 sedd idag.
Vattenrall en hördes idag bakom Fotogenboden.
Kustsnäppa 2 rastande.
Småspov 2 rastande.
Silltrut 32 årsungar och 6 äldre fåglar kunde avläsas idag. Totalt har 180 årsungar försetts med textringar i år och av dessa har 71 noterats under senaste veckorna. Av de äldre fåglarna som lästes av var tre egna, en norsk och två troligen danska.
Tretåig mås Idag har bara en ungfågel noterats och fyra vuxna fåglar. Snart är säsongen på Nidingen över för våra häckande tretåmåsar.
Tornseglare Två fåglar drog förbi på kvällen innan regnvädret kom hit.
Stare En flock om cirka 40 drog runt på ön på eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Större strandpipare 2 och Rödbena 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 5 661.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av större strandpipare 1, Rödbena 1 och Skärpiplärka 5. Vidare fältavläsning av färgmärkta fåglar i form av strandskata 2, silltrut 38 och tretåig mås 1. Av silltrutarna var tre främmande kontroller.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 0,5 timmar, renhållning gästtoaletten 0,5 tim.

ÖVRIGT
Betydligt lugnare på besöksfronten idag. Förutom att Stefan kom ut med 11 gäster varav 9 övernattar var det bara en båt som kom ut med sex personer.
På flyttfågelfronten var det än torftigare idag. Inte en tätting i näten och förutom en starflock bara ett fåtal rastande vadare på ön.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (På klockfotsrevet. Och Havrastenen.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Hördes NO Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 25 ex. Stationär (Minst dessa 25 som sågs i en flock.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 ex. Ringmärkt
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Cirka.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Minst.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 5 ex. Rastande (Minst.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (Av totalt 175 färgrinsförsedda silltrutungar kunde idag 32 avläsas. Dessutom noterades Dessutom avlästes sex märkningar från tidigare år varav en norsk, två förmodat danska och tre egna.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär (Endast en ungfågel har setts till idag och på kvällen sågs bara fyra adulta fåglar. Snart har de alla lämnat Nidingen för i år.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (Ett par som vaktar och matar sin unge.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Verka rlite piggare idag. Den har förflyttat sig rätt lång sträckor.)
 • TornseglareApus apus 2 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 40 ex. Rastande

Måndag den 3 augusti

VÄDERSvaga eller obefintlig vind hela dagen och klart och soligt.

02:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,8°C, vattenstånd -2 cm
05:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 3 m/s, +13,9°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,7°C, vattenstånd -2 cm
11:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,7°C, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,4°C, vattenstånd -10 cm
17:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +20,2°C, vattenstånd -12 cm
20:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,9°C, vattenstånd -10 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,4°C, vattenstånd -5 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:15 och ner 21:21.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 05:00-22:00 samt 14 nät 04:30-06:00, 18 nät 06:00-07:30 och 21 nät 07:30-13:30. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar. Försök till räkning från fyren.

OBSERVATIONER
Toppskarv 2 på Klockfotsrevet.
Kustsnäppa 2 rastande.
Myrspov 2 rastande.
Småspov 4 rastande.
Roskarl minst 10 rastande.
Tretåig mås alla ungar är flygga men minst fyra är fortfarande kvar på ön. De återvänder till boplatserna och tigger mat av föräldrarna.
Kentsk tärna minst 11 satt ute på V-udden på kvällen.
Fisktärna en unge matas strax NO Strandoxeln.
Stenskvätta en årsunge blev höstens första.
Lövsångare 1. Idag kom höstens andra lövsångare, denna gång en ungfågel.
Knubbsäl två låg idag ute på Havrastenen och solade.

RINGMÄRKNING
4 individer av 4 arter:
Kärrsnäppa 4, Sädesärla 1, Stenskvätta 1 och Lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 5 658.

KONTROLLER
Enbart egna kontroller idag. Skärpiplärka 16 och koltrast en. Vidare fältavläsning av färgmärkta fåglar i form av silltrut en och tretåig mås sex. Dessutom hittades resterna av en död tobisgrissla.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 3 timmar och gräsklippning 2 timmar.

ÖVRIGT
Idag var det magert med flyttfåglar. Detta kompenserades av desto fler mänskliga besökare. I det vackra vädret strömmade arten till i sällan skådat antal. När dagen var slut hade vi räknat in 34 farkoster, varav två kajaker och en vattenskoter. Med dessa anlände 120 personer och därtill sju hundar.

Det blev till att pusta ut lite när sista båten lämnade ön en kvart i tio på kvällen. Tyvärr var det ju lite lite fågel men de få vi fick blev förevisade och uppskattade av besökarna.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 6 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 9 ex. Förbiflygande
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima 162 ex. Stationär (Minst, räknade från fyrområdet. De flesta liger syd Lilleland.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Rastande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (På klockfotsrevet. Och Havrastenen.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 11 ex. Stationär (Elva sedda i en flock,)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Cirka.)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 4 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 3 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande (Minst)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (221 adulter räknades från fyren på fm.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 6 ex. Stationär (Minst fem adulta fåglar och en stor unge som matas.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 11 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Verka rlite piggare idag. Den har förflyttat sig rätt lång sträckor.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 1K Rastande (Höstens första stenskvätta, en årsunge.)
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande (Höstens första ungfågel ringmärktes och ytterligare en fågel sågs.)
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Rastande

Nidingen övr organismer, Hl

Dennis Kraft, Inger Svensson, Jan Nordberg
 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. Vilande (Låg på Havrastenen på morgonen.)

Söndag den 2 augusti

VÄDER

Växlande väder under dagen. Tidvis helmulet och lätt regn och tidvis soligt och vackert. Mot kvällen avtagande vind och uppklarnande.

02:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,1°C, vattenstånd -7 cm
05:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,4°C, vattenstånd +3 cm
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,7°C, vattenstånd +12 cm
11:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,6°C, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,1°C, vattenstånd 0 cm
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,4°C, vattenstånd +4 cm
20:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 3 m/s, +16,9°C, vattenstånd +10 cm
23:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,8°C, vattenstånd +3 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:13 och ner 21:23.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 05:00-23:00 samt 14 nät 04:30-14:00. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar och silltrutar. En obsrunda till O-udden. Sommarens dagboksrapporter på Artportalen har justerats .

OBSERVATIONER
Storskrake 1 hona simmade ute vid Klockfotsrevet och skummada av vattenytan. En mycket ovanlig sommargäst på Nidingen.
Toppskarv 2 på Klockfotsrevet.
Ljungpipare 1 rastande.
Kustpipare 1 förbiflygande.
Kustsnäppa 4 ad rastande.
Sandlöpare 2 ad, rastande.
Myrspov 5 rastande.
Småspov 1 rastande.
Roskarl minst 11 rastande.
Kentsk tärna minst 12 satt ute på V-udden på kvällen.
Fisktärna en unge matas strax NO Strandoxeln.
Lövsångare 1. Idag dök höstens första upp,

RINGMÄRKNING
11 individer av 6 arter:
Strandskata 1, Kärrsnäppa 4, Drillsnäppa 1, Roskarl 2, Skärpiplärka 2 och Lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 37 och i år 5 654.

KONTROLLER
Enbart egna kontroller idag. Större strandpipare en, kärrsnäppa tio, roskarl en, skärpiplärka 17 och koltrast två. Dessutom fältavläsning av färgmärkta fåglar i form av strandskata en, silltrut tolv och tretåig mås sex.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 1 timma och lite strandstädning 0,5 tim.

ÖVRIGT
Utöver de båda övernattande sällskapen besöktes Nidingen idag av två fritidsbåtar med fyra respektive fem personer.
Idag testades våra odlingar. Såväl potatis som dill och gräslök smakade förträffligt.
En säl som låg och simmade ute vid klockfotsrevet gav lite huvudbry. Tyvärr var den rätt ovillig att visa sig ordentligt, bara några korta huvudlyftningar. Det som sågs tyder dock på att det var en gråsäl.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Rastande (En fågel låg ute vid Klockfotsrevet och skummade av ytan. Mycket ovanlig sommartid härute.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (På klockfotsrevet.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 ex. Ringmärkt
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär (En subad ringm)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 4 ex. Rastande
 • SandlöpareCalidris alba 2 ex. Rastande (Varav en ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Cirka.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 5 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 11 ex. Rastande (Minst.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 2 ex. Stationär (En unge matas.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 12 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Vankar omkring på gräset vid fyrvaktarbostaden.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande (Höstens första!)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Rastande

Lördagen 1 augusti

VÄDER

Växlande molnighet och alltjämt västliga vindar på fm. Fram på dagen mer sydligt och huvudsakligen klart och vackert väder.

02:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,2°C, vattenstånd -4 cm
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,9°C, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,9°C, vattenstånd +9 cm
11:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,3°C, vattenstånd +3 cm
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,4°C, vattenstånd -1 cm
17:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,2°C, vattenstånd +4 cm
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,8°C, vattenstånd +10 cm
23:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,7°C, vattenstånd -2 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:11 och ner 21:25.

PERSONAL
Magnus och Anette Levin, Katarina och Mikael Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås fram till kl. 11 då de avlöstes av Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg. Båttransportör var Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan samt 14 på playan 05:00-23:00. Nät, 23 st, 05:00-08:00. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar.

OBSERVATIONER
Toppskarv 1 på Klockfotsrevet.
Ljungpipare 1 rastande fångades och ringmärktes.
Kustpipare 1 förbiflygande.
Kustsnäppa 3 ad rastande.
Sandlöpare 2 ad, rastande.
Myrspov 9 rastande.
Småspov 3 rastande.
Skogssnäppa 1 rastande.
Roskarl ca 10 rastande troligen fler.
Svart rödstjärt 1 rastande.

RINGMÄRKNING
26 individer av 10 arter:
Större strandpipare 2, Ljungpipare 1, Kustsnäppa 2, Sandlöpare 1, Kärrsnäppa 11, Roskarl 3, Skärpiplärka 2, sädesärla 1 och Stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 26 och i år 5 643.

KONTROLLER
Egna snabbkontroller av 1 kustsnäppa, 6 kärrsnäppor, 1 rödbena, 1 roskarl, 1 fiskmås, 24 skärpiplärkor och 1 koltrast. Dessutom avlästes 8 tretåiga måsar..

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 1 timma.

ÖVRIGT
Den nya stationspersonalen välkomnades som brukligt med kaffe och tårta, det smakade alldeles utmärkt. På besöksfronten var morgonen lugn men sedan kom Stefan med 16 grabar som ska fira svensexa till i morgon och sedan kom fem kanotister som övernattar på NVs rum. Dessutom två fritidsbåtar med åtta personer och sist men inte minst kom Gunnar Börjesson ut för att plocka in lite potatis och dill.
I övrigt har den nya stationspersonalen installerat sig och börjat anpassa sig verksamheten.

VID DATORN
Tommy Järås och Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 4 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande (Fångades och ringmärktes på aftonen.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Förbiflygande
 • KustsnäppaCalidris canutus 3 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 ex. Ringmärkt
 • SandlöpareCalidris alba 1 ex. Ringmärkt
 • SandlöpareCalidris alba 2 ex. Rastande (Varav en ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 30 ex. Rastande (Minst.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 11 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 9 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 5 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • SkogssnäppaTringa ochropus 1 ex. Rastande (På morgonen.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 3 ex. Ringmärkt
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Vankar omkring på gräset vid fyrvaktarbostaden.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 ex. Rastande

 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 25 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Rastande