DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 29 OKTOBER 2018

Långt före soluppgången smakade det vinter i den – i dubbel bemärkelse – friska vinden från NO. Ett par grader över noll, men kyleffekten var nästan -6 °C! Här är utsikten mot gryningen i öster genom köksfönstret med sin ”skomakarlampa”.

 

VÄDER

Nästan klar och bistert kylig natt med frisk-hård NO. Mulnande under morgonen och därefter mest moln resten av dagen.

 

Min temp +1,4°C klockan 07. Max temp +4,9°C klockan 13.

Kyleffekt: -5,7°C i soluppgången, -1,0°C under eftermiddagen.

Nederbörd:

 

01:00: Medelvind NO 10,0 m/s, byvind 14,4 m/s, +1,9 °C, lufttryck 1025,8 hPa, vattenstånd -35 cm

07:00: Medelvind ONO 11,6 m/s, byvind 15,9 m/s, +1,4°C, lufttryck 1023,8 hPa, vattenstånd -33 cm

13:00: Medelvind ONO 11,4 m/s, byvind 15,5 m/s, +4,9°C, lufttryck 1020,4 hPa, vattenstånd -35 cm

18:00: Medelvind O 11,5 m/s, byvind 17,0 m/s, +4,0°C, lufttryck 1017,1 hPa, vattenstånd -27 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

 

Solen gick upp 07:19 och ner 16:32

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

4 nät klockan 06:30–07:00 och 5 nät klockan 07:00-11:30 (24 nättimmar).

Strandoxeln: 2 vadarburar med frön och talgbollar 06:30-11:30 (summa 10 fröfälletimmar).

 

OBSERVATIONER

ALFÅGEL – två hannar flög österut utanför Hamnudden klockan 07:20. Andra observationen i höst. Den första sågs 29 september.

TOPPSKARV – ca 165 ex rastade på Klockfoten 13:20-13:40 med ca 20 storskarvar.

SKÄRSNÄPPA – ca 15 ex spridda under em från Hamnudden via Klockfoten till Västudden.

SILLGRISSLA/TORDMULE – en flock på sex mot norr, en oktett österut.

BERGLÄRKA – fyra berglärkor födosökte i närheten av Vresrosen på Västudden på em.

SIDENSVANS – ett ex var ut och vände tidigt på morgonen. Återvände troligen mot fastlandet. Andra observationen i år på Nidingen. Första obs noterades 16 oktober med nio ”ringande silverklockor”.

GRÖNFINK – ca 20 ex har varit på ön i dag. Återvände mot land sent på em.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

17 individer av 4 arter:

rödhake 2, bofink 7, grönfink 6 och domherre 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 838 och i år totalt till 6 178.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller:

 * Egna korttidskontroller: blåmes 1 och talgoxe 4.

 

 

UPPDRAGSARBETE

 

 

ÖVRIGT

Helt klart är att fångstnäten ibland lever sina egna liv. Vårt fina arbete med 6-metersnätet 13C fick nämligen göras om p.g.a. att det töjts ut, och det ganska radikalt! Nå, vi fick ett gympass till och passade på att med spade och spett göra underlaget för stolpfoten plant … i st f lutande   😀

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 OKTOBER 2018

Nätplats 13: den gemensamma stolpfoten för nät 13 C och 13 D var i behov av en halvmeters justering = dagens gympass tillsammans med att bredda nätgatan för 13 D.

VÄDER

Halvklar och bistert kylig natt, åtminstone med Nidingens mått mätt. Under dagen växlande molnighet men mest soligt. Mycket kraftigt värmedaller, som ännu en dag omöjliggjorde spaning över havet.

 

Min temp +2,2°C klockan 03. Max temp +4,7°C klockan 13.

Kyleffekt: -3,7°C under natten, -0,9°C under eftermiddagen.

Nederbörd:

 

01:00: Medelvind NNO 9,9 m/s, byvind 12,6 m/s, +2,9 °C, lufttryck 1018,0 hPa, vattenstånd -10 cm

07:00: Medelvind NO 8,8 m/s, byvind 11,8 m/s, +2,4°C, lufttryck 1021,7 hPa, vattenstånd -12 cm

13:00: Medelvind NO 8,5 m/s, byvind 13,1 m/s, +4,7°C, lufttryck 1024,6 hPa, vattenstånd -28 cm

19:00: Medelvind NO 8,0 m/s, byvind 12,5 m/s, +3,4°C, lufttryck 1025,6 hPa, vattenstånd -26 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:17 och ner 16:35

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

10 nät klockan 06:30–08:00, 5 nät klockan 08:30-09:30 och 7 nät klockan 09:30-11:00 (30 nättimmar).

Playan: 4 vadarburar med frön 09:30-13:00 och

Strandoxeln: 2 vadarburar med frön 09:30-13:00 (summa 21 fröfälletimmar).

 

OBSERVATIONER

MINDRE SÅNGSVAN – en 2K+ sträckte västerut över hamnen 10:29 med nio äldre sångsvanar. Ovanför dem ytterligare fyra sångsvanar mot väst. Observationen var årets andra på Nidingen. Första var 2 ex sträckande österut 2 april.

SÅNGSVAN – nio 2K+ sträckte västerut över hamnen 10:29 med en äldre mindre sångsvan mitt i flocken. Ovanför dem ytterligare fyra sångsvanar mot väst. Klockan 14:14 en flock på sju gamla sångsvanar rakt över ön mot SV. Summa 20 ex observerade i dag.

SPARVHÖK – jagande förbi Fotogenboden och sen längs Nordstranden klockan 13:40.

RINGDUVA – sträckande SV 09:05 i extremt hög fart. – Han hade full sula, tyckte Annelotta.

BERGLÄRKA – åtta berglärkor flög österut längs Nordstranden klockan 13:59.

STJÄRTMES – ur en flock på tio ex fångade vi åtta tidigt på morgonen.

GRÖNFINK – tillfälligt snurrade en stor grönfinkflock, ca 60 ex, omkring på ön, men sågs aldrig landa.

VINTERHÄMPLING – två ex förbiflygande nere vid Kausan under fm.

SNÖSPARV – någon enstaka hörd under första nätrundan klockan 07.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

29 individer av 9 arter:

gärdsmyg 1, järnsparv 5, rödhake 1, STJÄRTMES 8, bofink 6, bergfink 1, grönsiska 1, gråsiska 4 och domherre 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 821 och i år totalt till 6 161.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller: blåmes 1 och grönfink 1.

 * Egen långtidskontroll av blåmeshona märkt som 1K av Uno 24.9 2016. Den kollades fyra gånger i mars 2017 och fem gånger i okt-nov 2017, bl.a. av undertecknad.

 

 UPPDRAGSARBETE

Provisorisk reparation av storbryggans yttre del efter högvattnet och hård sjögång i tisdags (0,5 tim).

 

 ÖVRIGT

* 6-metersnätet 13C byttes ut mot ett bättre begagnat, som dock var halvmetern kortare. Nätstolpsfoten, gemensam för 13C och 13D, fick därför flyttas och nätgatan för 13D breddas per automatik.

Resultatet av arbetsinsatsen blev bra. ”Perfekt”, tyckte Uno, som granskade arbetet per ”videolänk”.

* På grund av att stjärtmesflocken inte ville lämna fångstområdet direkt, drog vi ihop näten en halvtimme 08:00-08:30.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 27 OKTOBER 2018

VÄDER

Nidingen låg under natten och morgonen i centrum av en lågtrycksvirvel med regn och klarade sig från det mesta av nederbörden. Längre inåt land lär det ha förekommit en hel del snö!

Mycket kraftigt värmedaller steg upp ur havet. Omöjligt att fågelskåda bortom 500 m!

Min temp +3,3°C klockan 01. Max temp +5,0°C klockan 14.

Kyleffekt: -3°C under fm.

Nederbörd: 2,3 mm under natten. Regnskurar från 16:45.

 

02:00: Medelvind NO 14,6 m/s, byvind 18,4 m/s, +3,4 °C, lufttryck 992,7 hPa, vattenstånd -5 cm.

08:00: Medelvind NNO 13,6 m/s, byvind 20,3 m/s, +4,0°C, lufttryck 999,8 hPa, vattenstånd -6 cm.

14:00: Medelvind NO 10,3 m/s, byvind 17,2 m/s, +5,0°C, lufttryck 1006,6 hPa, vattenstånd -12 cm.

18:00: Medelvind N 10,3 m/s, byvind 13,4 m/s, +4,3°C, lufttryck 1011,0 hPa, vattenstånd -3 cm.

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:14 och ner 17:37

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

5 nät klockan 08:30–11:30 (15 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS – klockan 13:20 kom en kanadagås flygande västerut över fågelstationen. En bit ut över Nordstranden vände den tillbaka mellan fyrarna, drog österut och sågs inte mer.

BERGLÄRKA – tre kanske fyra berglärkor på Västudden under morgonen.

GRÖNFINK – en flock på åtta individer besökte Strandoxeln en stund. Vi har lagt ut fågelmat där för att ”mäska” till oss diverse tättingar …

SNÖSPARVFörsta för höstsäsongen! Två honfärgade födosökte på Playan på em.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 4 arter:

järnsparv 1, rödhake 1, bergfink 1 och domherre 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 792 och i år totalt till 6 132.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller:

 

UPPDRAGSARBETE

Akut reparation av storbryggans inre del efter högvattnet och den hårda sjögången i tisdags (0,5 tim). Yttre delen ses över i morgon … i lite lugnare och mildare väder förhoppningsvis.

 

ÖVRIGT

* Endast de fem näten 6B, 6C (två fångster), 13B (två), 14A (1) och 14 B kunde sättas upp.

 

VID DATORN

Göran Andersson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 26 OKTOBER 2018

Första fångst i nät 14A i gryningen: hornuggla (Asio otus).

 

VÄDER

Sent i går kväll slog vinden om till avtagande NO och under natten, som var lätt mulen, blev vinden svag ostlig med snabbt fallande lufttemperatur. Vid femtiden en halvtimmes lokalt regnstänkande när vinden vridit till SO.

På några timmar blev det höst … eller … på 24 timmar (från klockan 17 till 17) sjönk temperaturen från 12,0°C till +5,9°C

Kommentar 2 november:  Så här i efterhand kan vi konstatera att den meteorologiska hösten på Nidingen inföll 26 oktober. Sedan dess, således i mer än fem dygn, har den officiella dygnsmedeltemperaturen (mäts av SMHI) legat under +10°C men över +-0°C

Min temp +5,3°C klockan 18. Max temp +9,3°C klockan 10.

Nederbörd: 0,3 mm under efternatten. Regn 11:30-16:30 med drygt 8 mm i Stefans mätare.

 

02:00: Medelvind ONO 2,4 m/s, byvind 5,2 m/s, +7,5 °C, lufttryck 1003,6 hPa, vattenstånd +20 cm.

08:00: Medelvind VSV 3,8 m/s, byvind 6,2 m/s, +8,6°C, lufttryck 1001,1 hPa, vattenstånd +22 cm.

14:00: Medelvind ONO 7,6 m/s, byvind 9,7 m/s, +6,4°C, lufttryck 997,9 hPa, vattenstånd +4 cm.

16:00: Medelvind O 11,8 m/s, byvind 15,3 m/s, +5,9°C, lufttryck 995,9 hPa, vattenstånd +8 cm.

18:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, +5,3°C, lufttryck 994,6 hPa, vattenstånd +6 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:12 och ner 17:40

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* 17 nät klockan 07:30–11:30 (68 nättimmar).

* Sträckobservationer utfördes sporadiskt från gårdstunet klockan 08-11.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTAsju (2+5) äldre svärtor sträckte mot SV och fem mot norr under morgonen. Kvintetten mot söder var i sällskap med sjöorrar medan de fem mot norr flög ensamma.

STRANDSKATAklockan 10:35 kom ett ex ropande och sträckande västerut längs Playan och södra stranden. Osäkert om den fortsatte eller landade på västra delen av Nidingen.

TRETÅIG MÅS – enstaka adulter mot väst under morgon och fm.

HORNUGGLA – under första nätrundan innan soluppgången fångade vi en hornuggla i nät 14A. Den hade, som det verkade, först slagit sig ner i fläderbusken och sedan flugit in i näst nedersta våden från insidan. Och vi, åtminstone GAN, kom lufsande på ”utsidan” av nätet!

GRÅKRÅKA – minst 50 ex mot väster. De flög på ganska hög höjd till Nidingen, men därefter strax ovanför vågtopparna.

STJÄRTMES – samtidigt som det började regna kraftigt och vi höll på att ta ner näten, flög fem av sju stjärtmesar in i nät 5D. Septetten blev säkert återförenad efter ringmärkningen, på grund av att vädret tvingade de två omärkta stjärtmesarna vara kvar i närområdet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 7 arter:

HORNUGGLA 1, gärdsmyg 1, kungsfågel 1, STJÄRTMES 5, blåmes 2, bergfink 1 och grönfink 4.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 787 och i år totalt till 6 127.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller: blåmes 6, talgoxe 2 och grönsiska 1.

 * Egen långtidskontroll av en äldre grönfinkshona, som ”dagens kontrollant” undertecknad ringmärkte 3.11 2016. I går kollade jag en koltrast jag hade märkt vid samma tillfälle som grönfinken.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Det var ganska väl upplagt för en bra ringmärkningsmorgon, tyckte vi, och antog att nattflyttarna skulle möta regnfronten nära Nidingen. Men de ”stora massorna” uteblev … istället fick vi glädja oss åt hornuggla och stjärtmesar.

* Dessa två, här ovan nämnda fågelarter, fick bli anledningen till att vi korkade upp en flaska cava till kvällen, fläskfilén och potatisgratängen … eftersom vi misslyckats tidigare i veckan att se någon lira eller säkert bestämd islom.

Det blev fredagsmys till slut för enslingarna … f’låt … tvåslingarna på skäret!

Kommentar 2 november:  Så här i efterhand kan vi konstatera att den meteorologiska hösten på Nidingen inföll 26 oktober. Sedan dess, således i mer än fem dygn, har den officiella dygnsmedeltemperaturen (mäts av SMHI) legat under +10°C men över +-0°C

 

LIMERICK TILL EN HORNUGGLA:

En uggla från öländska Gåssten,

försenad av Kattegattsblåsten,

fick en chans, sen till slut,

och en natt sträckte ut,

men fastna’ bland Nidingens småsten.

 

VID DATORN

Göran Andersson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 25 OKTOBER 2018

VÄDER

I går kväll, 24 oktober klockan 22:00, blåste det hastigt upp med kuling från V men avtog något småningom.  En ny körare, VNV 14-20 m/s med hastigt stigande lufttemperatur, började 01:30 i en nästan molnfri fullmånenatt.

Klart väder hela dagen, lätt dis och daller över havet. Efter att förra dygnet haft en medeltemperatur på strax under +10 grader (=höst) var det åter sommar i dag!

 

Min temp +10,0°C klockan 00 natten till i dag. Max temp +12,0°C klockan 17.

Nederbörd: 0 mm.

Vinden kulminerade klockan 07-09 med 17 m/s i medelvind och 22 m/s i byvind.

 

02:00: Medelvind VNV 13,7 m/s, byvind 19,2 m/s, +11,8°C, lufttryck 1002,3 hPa, vattenstånd +32 cm.

06:00: Medelvind VNV 16,1 m/s, byvind 19,6 m/s, +11,3°C, lufttryck 999,1 hPa, vattenstånd +34 cm.

08:00: Medelvind NV 16,5 m/s, byvind 21,8 m/s, +11,3°C, lufttryck 999,3 hPa, vattenstånd +20 cm.

14:00: Medelvind NV 15,3 m/s, byvind 18,9 m/s, +11,8°C, lufttryck 1000,9 hPa, vattenstånd +15 cm.

18:00: Medelvind NV 11,5 m/s, byvind 16,7 m/s, +11,9°C, lufttryck 1002,0 hPa, vattenstånd +22 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:10 och ner 17:42

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* 5 nät klockan 07:30–09:30 (10 nättimmar).

* Sträckobservationer i lä av nya fyren mellan ringmärkningsrundorna klockan 07:45-09:45 samt 10:45-11:30.

 

OBSERVATIONER

OB. SVAN – två äldre individer sträckte österut, alltså in mot kusten.

SVÄRTA – ett äldre par sträckte söderut.

KNIPA – två honfärgade flög förbi. Verkade just ha startat från vattnen utanför Nordstranden.

STORSKRAKE – två honfärgade på sträck söderut.

SKÄRSNÄPPA – ca 70 ex Ostudden och ostligaste delen av Playan under em.

TRETÅIG MÅS – sju 1K och tiotalet adulter mot väst under morgon och fm.

BERGLÄRKA – endast tre ex trots riktade eftersök i dag.

RÅKA – en äldre råka på SV-sträck norr om ön klockan 11:10 avbröt försöket att inta Danmark och verkade sikta in sig på Nidingen, som ju är f.d. danskt territorium …

STARE – under förmiddagen 440 starar sträckande SV och V i flockar om 30-100 ex. Dessutom 2 ex stationära sedan ett par dagar.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

rödhake 1 och gulsparv 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 772 och i år totalt till 6 112.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller: blåmes 2 och talgoxe 1.

 * Egen långtidskontroll av en lokal koltrasthona, som Göran själv ringmärkte 3.11 2016. Hon var då en årsunge och har sedan dess återfångats ganska många gånger, även sommartid.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Stora svårigheter att ha fångstnäten uppe. Av fem nät klockan 07:30-09:30, var bara 6C och 6E fångstbara med två nymärkningar och tre kontroller. Klockan 09 rådde fortfarande NV 17-22 m/s, så vi avslutade arbetet.

På Playan fanns då två ängspiplärkor och i Kausan var det tomt på vadare och tättingar.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 24 OKTOBER 2018

 

 

 

Fullmånen reflekteras i västra gamla fyren (påbyggd 1846) samtidigt som nya fyrens (från 1946) ljusblänk blixtrar till i mast och antenn!

 

VÄDER

Ganska vacker fullmånenatt med frisk vind från norr. Nu är det snart slut med den meteorologiska sommaren för Nidingens del.

Ganska kraftigt värmedaller över havet pga kall luft över hyfsat varmt ytvatten.

Vid 22-tiden blåste det hastigt upp med kuling från väster och stigande temperatur.

Min temp +8,1°C klockan 07. Max temp +10,0°C klockan 14-15 och +10,2°C klockan 23

.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: Medelvind N 7,4 m/s, byvind 16,3 m/s, +8,7°C, lufttryck 1004,6 hPa, vattenstånd +39 cm.

08:00: Medelvind N 10,0 m/s, byvind 14,7 m/s, +8,4°C, lufttryck 1009,8 hPa, vattenstånd +36 cm.

14:00: Medelvind NV 7,1 m/s, byvind 12,8 m/s, +10,0°C, lufttryck 1013,0 hPa, vattenstånd +32 cm.

19:00: Medelvind V 8,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +9,3°C, lufttryck 1010,7 hPa, vattenstånd +38 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:08 och ner 17:45

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* 10 nät klockan 07:00–12:00 (50 nättimmar).

* 11 vadarburar på Playan klockan 07:00-20:00 och i Kausan 6 vadarburar 13:30-17:00 samt 8 st 17:00-20:00 (187 vadarburstimmar).

* Sträckobservationer från gårdstunet mellan ringmärkningsrundorna klockan 07:45-10:00.

 

OBSERVATIONER

OB. SVAN – klockan 09:35-09:40 sträckte 24 troliga sångsvanar mot SV norr och väster om Nidingen.

ANSERGÄSS – klockan 08:20 sträckte 11 ansergäss och en mindre anser/brantagås tillsammans mot Danmark.

SPARVHÖK – först jagande bakom Fotogenboden klockan 08:02 och sedan sträckande mot SV 09:15-09:17 tillsammans med två pilgrimsfalkar. Se nedan!

PILGRIMSFALK – klockan 09:15 upptäckte Annelotta två unga pilgrimsfalkar, som sakta rörde sig mot SV över Kausan. En av dem gjorde upprepade och, som det verkade, lekfulla attacker mot en sparvhökhona. Trion tumlade om varandra medan de fortsatte mot Danmark över Klockfotsrevet.

VATTENRALL – unga vattenrallar har hörts från buskage 5 och 6 i dag. I söndags, 21.10, sågs en i juvenil dräkt vid Dammen innanför Nordstranden.

SKÄRSNÄPPA – ca 70 ex i två flockar klockan 13:30, fördelade på Kausan respektive Västudden.

SKRATTMÅS – tre 3K+ mot norr.

TRETÅIG MÅS – enstaka adulter mot norr.

SÅNGLÄRKA – sågs först klockan 08:40 tillsammans med en trolig lappsparv men 11:10 tillsammans med några berglärkor.

BERGLÄRKA – minst tio ex. Dock ingen riktat eftersök i dag.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA – hördes locka vid två tillfällen, utan att vi fick syn på den: klockan 14:50 över ängen innanför Kausan samt klockan 15:43 mellan östra och västra fyren. Om observationen godkänns av Rrk Halland är det fenologirekord för Nidingen. ”Senastdatum” för ön är annars 17-18 oktober 1987.  Ny art för Nidingen 2018.

Lappsparv, osäker artbestämning – klockan 08:40 tillsammans med en förbiflygande sånglärka mot ljus himmel.  Inget lockläte.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 7 arter:

skärsnäppa 3, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, blåmes 2, bergfink 2 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 770 och i år totalt till 6 110.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller:

 * Egna korttidskontroller: blåmes 3, talgoxe 1 och grönsiska 1.

 * Egen långtidskontroll av koltrasthanne märkt 13 april 2017 på Nidingen som 2K. Därefter kollad samma vår och sommar samt 15 april i år.

 * Fem skärsnäppor med ”våra flaggor” avlästes klockan 13:00-13:15 i Kausan med tubkikare.

Våra skärsnäppor, trogna vinterhalvårsgäster, var märkta följande datum här på Nidingen:

8 april 2015, 3 april 2017, 7 maj 2017, 1 november 2017 respektive 20 mars 2018.

Två av dem fångades senare i en vadarbur och blev ”handgripligen” kontrollerade.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Nidingens meteorologiska sommar kanske närmar sig höst? Om de kyliga dagarna, med en dygnsmedeltemperatur under +10, blir minst fem i rad … är hösten här!

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 23 OKTOBER 2018

Vy från nya fyren (invigdes 1946) mot Klockfotsbojen.

 

VÄDER

Under natten växlande molnighet och knappast något regn alls, trots att riklig nederbörd hade utlovats.

Kraftig höjning av vattenståndet under sena gårdagskvällen och natten, med en topp på +70 cm klockan 04-05.

Maxvindar uppmättes klockan 06:20-06:30 med 20 m/s medelvind och 26 m/s byvind från väster och klockan 21:00 med NV 19,9 m/s respektive 26,8 m/s i samband med kortvarigt regn.

Nedsatt sikt och mulet under morgonen och fm. Uppklarnande och en solig dag med god sikt.

 

Min temp +9,5°C klockan 00 och klockan 23. Max temp +12,6°C klockan 12-16.

Nederbörd: 1,8 mm = 0,3 mm under natten och 1,5 mm klockan 07-09.

 

02:00: Medelvind SV 14,5 m/s, byvind 21,5 m/s, +10,3°C, lufttryck 1007,4 hPa, vattenstånd +65 cm.

06:00: Medelvind V 19,8 m/s, byvind 25,8 m/s, +11,7°C, lufttryck 998,4 hPa, vattenstånd +66 cm.

08:00: Medelvind VNV 18,0 m/s, byvind 25,7 m/s, +11,4°C, lufttryck 996,8 hPa, vattenstånd +50 cm.

14:00: Medelvind NV 16,2 m/s, byvind 21,9 m/s, +12,6°C, lufttryck 996,3 hPa, vattenstånd +34 cm.

18:00: Medelvind NV 14 m/s, byvind 19 m/s, +12,2°C, lufttryck 996 hPa, vattenstånd +25 cm.

20:00: Medelvind NV 18,2 m/s, byvind 26,8 m/s, +11,4°C, lufttryck 997,8 hPa, vattenstånd +32 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:05 och ner 17:47.

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* Inga fångstförsök och därmed ingen ringmärkning i dag.

* Sträckobservationer klockan 09:15-11:15 och 13:15-14:15 från två obsplatser:

i lä av nya fyren och av sydväst- resp sydosthörnen av Stefans hus.

 

OBSERVATIONER

SÄDGÅS – en flock på 24-26 ex mot SV norr om Nidingen klockan 13:40.  Ny art för Nidingen 2018.

BLÄSAND – en 1K+ honfärgad mot söder tillsammans med en liten flock ejdrar.

OB. ISLOM – klockan 13:58, när jag följde en nordsträckande havssula i aktiv flykt i motvinden på låg höjd utanför Malöns sydspets, kom en lågt flygande yngre islom kämpande norrut ifatt sulan. Jag bedömde åldern till en årsung individ alternativt en urblekt 2K-islom. Avståndet torde ha varit minst ett par kilometer och jag följde islommen i ca tre minuter ända upp till Råöobservatoriets ”Globen”.

HAVSSULA – fyra adulter sträckande norrut.

SKÄRSNÄPPA – en 25-flock tidigt under morgonen, därefter bara någon enstaka på Hamnudden.

GLUTTSNÄPPA – ett ex rastande på Playans tångvallar klockan 05:50, när vi kollade vadarburarna uppe på stenmalens högsta pukt. Senast arten sågs härute denna höst var 1, 3 och 21 september. Observationen är också nytt fenologirekord med råge. Tidigare var det enda oktoberfyndet från 4.10 2015.

STORLABB/BREDSTJÄRTAD LABB – en ung och storvuxen labb flög lågt mot NV, norr om Nidingen, klockan 09:23. Den hade troligen genat över östra delen av ön innan jag fick syn på den av en slump mellan vågbergen. Fick mest intryck av att det var en bredstjärtad labb.

TRETÅIG MÅS – en (!) äldre individ sträckte SV.

BERGLÄRKA – som igår, minst 15, troligen 20 ex på ön. Mestadels på Västuddens norra strand.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga fångstförsök och därmed ingen ringmärkning i dag.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 758 och i år totalt till 6 098.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroller: –

Egna kontroller:

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Vi gick ner till Kausan 05:30, där det i hård vind och mycket högt vattenstånd rådde kaos i tångbältena. Därefter gick vi till Playan, där det också var stor show. Vadarburarna hade vi dock säkrat öster om strandvallen respektive högt uppe på stenmalen redan i söndags eftermiddag.

* Göran monterade bort toalettstolen (fågelstationens ”Separett Villa”, som vi har inomhus) och sanerade allt urinläckage, kollade slangar, skurade och monterade ihop det hela. Slangen från urintanken utomhus saknar den gängade kopplingen med packningar och därmed uppstår urinläckaget på bak- och undersidan av toalettstolen. Filtret till fläktmotorn saknas sedan förra året … Tur att vi har utedasset ”Tuppen” nere vid hamnen.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 22 OKTOBER 2018

VÄDER

Klar fullmånenatt med ökande vind och sjunkande temperatur. Nästan klart väder och god sikt under dagen. Sent under em mulnande från väster och nordväst inför nattens kommande regn.

 

Min temp +10,7°C klockan 08-11. Max temp +12,8°C klockan 00, natten till i dag 22 oktober.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00: Medelvind VNV 14 m/s, byvind 17 m/s, +11,8°C, lufttryck ca 1018 hPa, vattenstånd +18 cm.

08:00: Medelvind VNV 16 m/s, byvind 20 m/s, +10,7°C, lufttryck 1019,8 hPa, vattenstånd +27 cm.

14:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 20 m/s, +12,6°C, lufttryck 1021,3 hPa, vattenstånd +32 cm.

18:00: Medelvind VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +10,8°C, lufttryck 1020,2 hPa, vattenstånd +40 cm.

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

 

Solen gick upp 08:03 och ner 17:50.

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* Inga fångstförsök och därmed ingen ringmärkning i dag.

* Sträckobservationer klockan 07:45-10:45 och 13:00-15:00 från tre obsplatser:

nya fyren, Stefans hus samt i lä av fågelstationens östra kortsida.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – ett dussin äldre individer mot SV vid 08-tiden, norr om Nidingen.

GRÅHAKEDOPPING – en 2K+ mot söder tillsammans med två sillmular 14:34. Ny art för Nidingen 2018.

STORMFÅGEL – två sydsträckande långt i väster vid 08:30 tiden samt två ex nära klockan 08:43 och 09:30. Summa fyra individer söderut. Sent på em en stormfågel norrut väster om Nidingen.

HAVSSULA – 52 sydsträckande 5K+ och tre 4K-sulor mot söder. Dessutom två 5K+ fiskande norr om Nidingen hela em.

STENFALKklockan 09:15 ett ex jagande eller sträckande mot SV över Nordstranden klockan 09:15.

OB. VADARE – kort observation klockan 07:56 av en ljus och grå vadare, som tycktes ”dansa” nere i vågdalarna. Fick en känsla av brednäbbad simsnäppa.

STORLABB – tre soloflygande ”J-29:or” mot söder 07:59-08:04 utanför Västudden, varav den sista på nära håll.

TRETÅIG MÅS – endast ett (!) ex, en 1K-individ, som sträckte mot söder.

BERGLÄRKA – minst 15, troligen 20 ex på ön. Mestadels på Västuddens norra strand och Playan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga fångstförsök och därmed ingen ringmärkning i dag.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 758 och i år totalt till 6 098.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroller: –

Egna kontroller:

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Kollat och justerat de uppställda burarna och ihoprullade näten ett par gånger i dag, pga den hårda vinden.

* Vi har undersökt och troligen kommit underfund med odören inne på stationens toalett. Separettens fläkt skapar ett visst undertryck, så att ”doftsensationerna” från urintanken utanför huset förs tillbaka genom röret till toaletten.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 21 OKTOBER 2018

VÄDER

Halvklar natt och mulen, lite disig gryning. Vinden har gått från NV till SV de senaste 12 timmarna och fram emot gryningen sakta ökande. Mulen och tidvis disig fm, men i stort sett god sikt i dag.

Min temp +10,3°C klockan 02. Max temp +13,2°C klockan 19.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,3°C, lufttryck 1025,0 hPa, vattenstånd +4 cm.

08:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +11,9°C, lufttryck 1023,2 hPa, vattenstånd +5 cm.

14:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,6°C, lufttryck 1021,4 hPa, vattenstånd +10 cm.

20:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,1°C, lufttryck ca 1020 hPa, vattenstånd +18 cm.

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

 

Solen gick upp 08:01 och ner 17:52.

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

15 nät 07:00-09:00 och 16 nät 09:00-12:00 (78 nättimmar).

Sträckobservationer, dock sporadiska sådana mellan nätrundorna, klockan 07:45-11:45, samt korta pass under em.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – fyra adulter (5K+) och en 3K mot söder under fm samt en 5K+ sent på em.

TOPPSKARV – den berömda ”Skarvpendeln” från Halland Svartskär i norr, vanligtvis under tidig morgon, var i dag ovanligt långt utdragen i tid (två timmar!). Dessutom flög de längs traden Svartskär – Fladen i stället för att landa utanför Nordstranden och Västudden eller direkt ställa sig på Klockfotsrevet.

STORLABB/BREDSTJÄRTAD LABB – ett ex närmade sig ön från väster 09:53 men fällde på havet ett par minuter senare innan arten kunde säkerställas. Med tanke på jizzet, som en J-29:a ”Flygande tunnan”, torde det ha varit en storlabb.

BERGLÄRKA – minst 15, mycket rörliga individer på ön under fm.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 8 arter:

gärdsmyg 2, rödvingetrast 1, svarthätta 1, kungsfågel 2,

blåmes 1, talgoxe 1, bergfink 3 och grönfink 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 758 och i år totalt till 6 098.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroller:

Egna kontroller: Vardera två av talgoxe och blåmes.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Vi har börjat ansa vresrosbeståndet i västra hörnet av gårdstunet. Nu är sikten fri över havsytan och längs horisonten, med utgångspunkt från sträckobsarplatsen vid stationshuset.

* Nästan ingen aktivitet av piplärkor i Kausan och på västra delen av Playan i dag, … endast en respektive fyra ängspiplärkor. Däremot ett tiotal nära Ostudden. Därför satte vi inte ut burarna i dag, men lyfte dem högre upp på strandvallarna inför det kommande högvattnet och utlovade hårda vindar.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 20 OKTOBER 2018

Fågelstationens båt Stuff lämnar Storbryggan vid 13-tiden med Lasse Hellberg vid rodret. Ombord finns avgående personalen Lars Carlsson och Tommy Järås.

 

VÄDER

Några lätta regnstänk kom strax innan gryningen. En front från norr drog över med regn över kusten och längre inåt land. Uppklarnande under fm till en riktigt fin och solig dag.

Min temp +10,2°C klockan 06. Max temp +12,4°C klockan 14.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,5°C, lufttryck 1 022,8 hPa, vattenstånd +12 cm.

08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,7°C, lufttryck 1 021,8 hPa, vattenstånd +10 cm.

14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +12,4°C, lufttryck 1 023,9 hPa, vattenstånd +11 cm.

18:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,8°C, lufttryck 1 024,6 HPa, vattenstånd +19 cm.

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

 

Solen gick upp 07:59 och ner 17:55.

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson avlöste Lars Carlsson och Tommy Järås vid lunchtid (10:45-13:45). Transporten ordnades med fågelstationens båt Stuff och Lars Hellberg som skeppare.

 

VERKSAMHET

14 nät 07:15-08:00 och 16 nät 08:00-14:00 (107 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – tre förbiflygande under morgonen och en 5K+ drog födosökande mot NV vid 15-tiden.

BERGLÄRKA – minst 20 ex på ön under em. Fyra-fem individer höll till ute på Västudden och strax därefter kom 14-15 till flygande västerut längs Nordstranden. Vid 15-tiden sågs 18-20 ex ute på Ostudden, nära Prästens grav.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

rödvingetrast 1, gransångare 1 bofink 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 746 och i år totalt till 6 086.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroller:

Egna kontroller: vardera en av gärdsmyg, kungsfågel, talgoxe och blåmes.

 

UPPDRAGSARBETE

Städning av gästtoaletten (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

* Två personer från Hedemora respektive Malmköping på geocaching-turné i södra Sverige, gästade Nidingen och fann ganska enkelt de två ”burkarna” som finns härute.

* Nu hoppas vi på en bra ringmärkningsdag i morgon söndag, följt av två dagar med ”blåsfåglar” … pelagiska arter som förgyller dagar med kuling från sydväst och väst!

* Annelotta och undertecknad startade vår resa till Nidingen i dag (i natt!) klockan 01:40 från sydöstra Öland och körde genom mörkaste Småland, där det ställvis var -1 grad. I lugn takt nådde vi affären i Onsala 08:00 och kompletterade med mat för två veckor …

 

VID DATORN

Tommy Järås och Göran Andersson