DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 24 OKTOBER 2018

 

 

 

Fullmånen reflekteras i västra gamla fyren (påbyggd 1846) samtidigt som nya fyrens (från 1946) ljusblänk blixtrar till i mast och antenn!

 

VÄDER

Ganska vacker fullmånenatt med frisk vind från norr. Nu är det snart slut med den meteorologiska sommaren för Nidingens del.

Ganska kraftigt värmedaller över havet pga kall luft över hyfsat varmt ytvatten.

Vid 22-tiden blåste det hastigt upp med kuling från väster och stigande temperatur.

Min temp +8,1°C klockan 07. Max temp +10,0°C klockan 14-15 och +10,2°C klockan 23

.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: Medelvind N 7,4 m/s, byvind 16,3 m/s, +8,7°C, lufttryck 1004,6 hPa, vattenstånd +39 cm.

08:00: Medelvind N 10,0 m/s, byvind 14,7 m/s, +8,4°C, lufttryck 1009,8 hPa, vattenstånd +36 cm.

14:00: Medelvind NV 7,1 m/s, byvind 12,8 m/s, +10,0°C, lufttryck 1013,0 hPa, vattenstånd +32 cm.

19:00: Medelvind V 8,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +9,3°C, lufttryck 1010,7 hPa, vattenstånd +38 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:08 och ner 17:45

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

* 10 nät klockan 07:00–12:00 (50 nättimmar).

* 11 vadarburar på Playan klockan 07:00-20:00 och i Kausan 6 vadarburar 13:30-17:00 samt 8 st 17:00-20:00 (187 vadarburstimmar).

* Sträckobservationer från gårdstunet mellan ringmärkningsrundorna klockan 07:45-10:00.

 

OBSERVATIONER

OB. SVAN – klockan 09:35-09:40 sträckte 24 troliga sångsvanar mot SV norr och väster om Nidingen.

ANSERGÄSS – klockan 08:20 sträckte 11 ansergäss och en mindre anser/brantagås tillsammans mot Danmark.

SPARVHÖK – först jagande bakom Fotogenboden klockan 08:02 och sedan sträckande mot SV 09:15-09:17 tillsammans med två pilgrimsfalkar. Se nedan!

PILGRIMSFALK – klockan 09:15 upptäckte Annelotta två unga pilgrimsfalkar, som sakta rörde sig mot SV över Kausan. En av dem gjorde upprepade och, som det verkade, lekfulla attacker mot en sparvhökhona. Trion tumlade om varandra medan de fortsatte mot Danmark över Klockfotsrevet.

VATTENRALL – unga vattenrallar har hörts från buskage 5 och 6 i dag. I söndags, 21.10, sågs en i juvenil dräkt vid Dammen innanför Nordstranden.

SKÄRSNÄPPA – ca 70 ex i två flockar klockan 13:30, fördelade på Kausan respektive Västudden.

SKRATTMÅS – tre 3K+ mot norr.

TRETÅIG MÅS – enstaka adulter mot norr.

SÅNGLÄRKA – sågs först klockan 08:40 tillsammans med en trolig lappsparv men 11:10 tillsammans med några berglärkor.

BERGLÄRKA – minst tio ex. Dock ingen riktat eftersök i dag.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA – hördes locka vid två tillfällen, utan att vi fick syn på den: klockan 14:50 över ängen innanför Kausan samt klockan 15:43 mellan östra och västra fyren. Om observationen godkänns av Rrk Halland är det fenologirekord för Nidingen. ”Senastdatum” för ön är annars 17-18 oktober 1987.  Ny art för Nidingen 2018.

Lappsparv, osäker artbestämning – klockan 08:40 tillsammans med en förbiflygande sånglärka mot ljus himmel.  Inget lockläte.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 7 arter:

skärsnäppa 3, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, blåmes 2, bergfink 2 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 770 och i år totalt till 6 110.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller:

 * Egna korttidskontroller: blåmes 3, talgoxe 1 och grönsiska 1.

 * Egen långtidskontroll av koltrasthanne märkt 13 april 2017 på Nidingen som 2K. Därefter kollad samma vår och sommar samt 15 april i år.

 * Fem skärsnäppor med ”våra flaggor” avlästes klockan 13:00-13:15 i Kausan med tubkikare.

Våra skärsnäppor, trogna vinterhalvårsgäster, var märkta följande datum här på Nidingen:

8 april 2015, 3 april 2017, 7 maj 2017, 1 november 2017 respektive 20 mars 2018.

Två av dem fångades senare i en vadarbur och blev ”handgripligen” kontrollerade.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

ÖVRIGT

* Nidingens meteorologiska sommar kanske närmar sig höst? Om de kyliga dagarna, med en dygnsmedeltemperatur under +10, blir minst fem i rad … är hösten här!

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *