Tisdag den 4 augusti

VÄDER

Friska SO-vindar hela dagen men tidvis rätt lugnt och vindarna var varma! Mest soligt men tidvis lite moln. Mot kvällen mulnade det på från N, då vinden också ökade igen och strax före 23 började det regna.

02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17,6°C, vattenstånd -12 cm
05:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,7°C, vattenstånd -16 cm
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,3°C, vattenstånd -12 cm
11:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +20,7°C, vattenstånd -2 cm
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +20,1°C, vattenstånd -4 cm
17:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,1°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +20,7°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 14 m/s, +18,1°C, vattenstånd +19 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:17 och ner 21:19.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-20:00 samt 4 nät 04:30-08:00 och 14 nät 08:00-19:30. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar och avläsning av silltrutar mm.

OBSERVATIONER
Toppskarv 1 sedd idag.
Vattenrall en hördes idag bakom Fotogenboden.
Kustsnäppa 2 rastande.
Småspov 2 rastande.
Silltrut 32 årsungar och 6 äldre fåglar kunde avläsas idag. Totalt har 180 årsungar försetts med textringar i år och av dessa har 71 noterats under senaste veckorna. Av de äldre fåglarna som lästes av var tre egna, en norsk och två troligen danska.
Tretåig mås Idag har bara en ungfågel noterats och fyra vuxna fåglar. Snart är säsongen på Nidingen över för våra häckande tretåmåsar.
Tornseglare Två fåglar drog förbi på kvällen innan regnvädret kom hit.
Stare En flock om cirka 40 drog runt på ön på eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Större strandpipare 2 och Rödbena 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 5 661.

KONTROLLER
Egna kontroller idag av större strandpipare 1, Rödbena 1 och Skärpiplärka 5. Vidare fältavläsning av färgmärkta fåglar i form av strandskata 2, silltrut 38 och tretåig mås 1. Av silltrutarna var tre främmande kontroller.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 0,5 timmar, renhållning gästtoaletten 0,5 tim.

ÖVRIGT
Betydligt lugnare på besöksfronten idag. Förutom att Stefan kom ut med 11 gäster varav 9 övernattar var det bara en båt som kom ut med sex personer.
På flyttfågelfronten var det än torftigare idag. Inte en tätting i näten och förutom en starflock bara ett fåtal rastande vadare på ön.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (På klockfotsrevet. Och Havrastenen.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Hördes NO Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 25 ex. Stationär (Minst dessa 25 som sågs i en flock.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 ex. Ringmärkt
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Cirka.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Minst.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 5 ex. Rastande (Minst.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (Av totalt 175 färgrinsförsedda silltrutungar kunde idag 32 avläsas. Dessutom noterades Dessutom avlästes sex märkningar från tidigare år varav en norsk, två förmodat danska och tre egna.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär (Endast en ungfågel har setts till idag och på kvällen sågs bara fyra adulta fåglar. Snart har de alla lämnat Nidingen för i år.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (Ett par som vaktar och matar sin unge.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Verka rlite piggare idag. Den har förflyttat sig rätt lång sträckor.)
 • TornseglareApus apus 2 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 40 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *