Måndag den 3 augusti

VÄDERSvaga eller obefintlig vind hela dagen och klart och soligt.

02:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,8°C, vattenstånd -2 cm
05:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 3 m/s, +13,9°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,7°C, vattenstånd -2 cm
11:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,7°C, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,4°C, vattenstånd -10 cm
17:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +20,2°C, vattenstånd -12 cm
20:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,9°C, vattenstånd -10 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,4°C, vattenstånd -5 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:15 och ner 21:21.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 05:00-22:00 samt 14 nät 04:30-06:00, 18 nät 06:00-07:30 och 21 nät 07:30-13:30. Kontroll av kvarvarande tretåiga måsar. Försök till räkning från fyren.

OBSERVATIONER
Toppskarv 2 på Klockfotsrevet.
Kustsnäppa 2 rastande.
Myrspov 2 rastande.
Småspov 4 rastande.
Roskarl minst 10 rastande.
Tretåig mås alla ungar är flygga men minst fyra är fortfarande kvar på ön. De återvänder till boplatserna och tigger mat av föräldrarna.
Kentsk tärna minst 11 satt ute på V-udden på kvällen.
Fisktärna en unge matas strax NO Strandoxeln.
Stenskvätta en årsunge blev höstens första.
Lövsångare 1. Idag kom höstens andra lövsångare, denna gång en ungfågel.
Knubbsäl två låg idag ute på Havrastenen och solade.

RINGMÄRKNING
4 individer av 4 arter:
Kärrsnäppa 4, Sädesärla 1, Stenskvätta 1 och Lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 5 658.

KONTROLLER
Enbart egna kontroller idag. Skärpiplärka 16 och koltrast en. Vidare fältavläsning av färgmärkta fåglar i form av silltrut en och tretåig mås sex. Dessutom hittades resterna av en död tobisgrissla.

UPPDRAGSARBETE
Besöksguidningar, 3 timmar och gräsklippning 2 timmar.

ÖVRIGT
Idag var det magert med flyttfåglar. Detta kompenserades av desto fler mänskliga besökare. I det vackra vädret strömmade arten till i sällan skådat antal. När dagen var slut hade vi räknat in 34 farkoster, varav två kajaker och en vattenskoter. Med dessa anlände 120 personer och därtill sju hundar.

Det blev till att pusta ut lite när sista båten lämnade ön en kvart i tio på kvällen. Tyvärr var det ju lite lite fågel men de få vi fick blev förevisade och uppskattade av besökarna.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 6 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 9 ex. Förbiflygande
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima 162 ex. Stationär (Minst, räknade från fyrområdet. De flesta liger syd Lilleland.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Rastande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (På klockfotsrevet. Och Havrastenen.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 11 ex. Stationär (Elva sedda i en flock,)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Cirka.)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 4 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 3 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande (Minst)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (221 adulter räknades från fyren på fm.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 6 ex. Stationär (Minst fem adulta fåglar och en stor unge som matas.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 11 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Verka rlite piggare idag. Den har förflyttat sig rätt lång sträckor.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 1K Rastande (Höstens första stenskvätta, en årsunge.)
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande (Höstens första ungfågel ringmärktes och ytterligare en fågel sågs.)
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Rastande

Nidingen övr organismer, Hl

Dennis Kraft, Inger Svensson, Jan Nordberg
 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. Vilande (Låg på Havrastenen på morgonen.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *