Tisdag 9 juni

VÄDER
I stort sett molnfritt hela dagen och mycket god sikt.
02:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,2°C, vattenstånd -7 cm
05:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,7°C, vattenstånd -14 cm
08:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +12,8°C, vattenstånd -15 cm
11:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 2 m/s, +14,9°C, vattenstånd -10 cm
14:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,8°C, vattenstånd -4 cm
17:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,4°C, vattenstånd -12 cm
20:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,2°C, vattenstånd -6 cm
23:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +13,1°C, vattenstånd -14 cm

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:21 och ner 22:03.

PERSONAL
Henrik Bergendal och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät 04:15-11:45. Ingen burfångst.

OBSERVATIONER:
TOPPSKARV En ringmärkt 2K-fågel utan färgring stod ute på Klockfotsrevet tillsammans med storskarvar.
SKÄRSNÄPPA Fortfarande är arten kvar på ön och två feta exemplar födosökte i Kausan på kvällen.

RINGMÄRKNING
22 individer av 5 arter:
Tretåig mås 16 pulli, rödstjärt 1, rörsångare 1, gransångare 2 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 64 och i år 4 329.

KONTROLLER
De två skärsnäpporna i Kausan var märkta med flaggorna ACN och AN3 och utgjorde egna kontroller av snäppor märkta på Nidingen tidigare denna säsong.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (3 tim).

ÖVRIGT
Idag var sjöräddningsbåten från Bua på besök med 4 personer. Bl.a. var Janne Stenberg med och syftet med besöket var att hjälpa till med transporten av en reparatör från SMHI, som skulle utföra det årliga underhållet av väderstationen.
Därutöver var en fågelskådare från Onsala ute på besök med egen båt liksom ytterligare två personer i en privatbåt. Till sist kan nämnas att Stefan med dotter var ute med en konferensgrupp på 12 personer under ett par timmar.
Idag påbörjade vi ringmärkningen av årets ungar av tretåig mås på gamla fyrarna och 16 kunde märkas. En unge var för liten för att märkas ännu och 13 ägg var ännu ej kläckta. Två ungar hittades döda och dessutom fanns 2 rötägg.
Till sist skall nämnas att vi hade en bra fjärilsdag. Förutom ett 25-tal svärmande kålfjärilar, en nässelfjäril, ett par mindre guldvingar och en tistelfjäril hittade vi en aldrig tidigare på Nidingen funnen blåvinge, nämligen en klöverblåvinge. Sistnämnda visade sig t.o.m. vara ny art för Halland.

VID DATORN
Uno Unger

 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Individmärkt (En ringmärkt (ej färgring) fjolåring stod tillsammans med storskarvar på Klockfotsrevet under morgonen.)

 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Västuddens par har kvar sin unge.)
 • GravandTadorna tadorna 8 Adult Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan har fortfarande kvar 6 ungar. Dessutom minst 6 adulter utan ungar.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Inga ejderungar sågs idag heller.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Adult Hane Rastande (Den rastade ute vid Klockfotsrevet under tiden 08:00-08:45. Direkt därefter sträckte den mot NO över Västudden)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Den spelade flitigt under morgontimmarna och sporadiskt även under dagen i slånbuskagen runt Fotogenboden.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (16 pulli ringmärktes på de gamla fyrarna. 13 ägg kvar att kläckas. 2 döda ungar och 2 rötägg kasserades.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 22 ex. Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 I par Parning/parningsceremonier
 • SilvertärnaSterna paradisaea 6 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Stationär (Under kvällen sågs två flaggmärkta snäppor (ACN, AN3) födosökande i Kausan.)

 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär (En adult hona och en av öns 1K-fåglar. Den senare kontrollerades på nätplats 14.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • GråkråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Innan den ringmärktes hördes den sjunga i slånbuskaget vid nätplats 5.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *