Måndag 8 juni

VÄDER
I gryningen växlande molnighet och ganska god sikt men blåsigt. Under förmiddagen mestadels helmulet och långsamt mojnande. Eftermiddagen och kvällen bjöd mest på sol, så då kändes det riktigt behagligt.
02:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,4°C, vattenstånd +8 cm
05:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 15 m/s, +10,3°C, vattenstånd -4 cm
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,6°C, vattenstånd -2 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 10 m/s, +11,6°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind VNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +13,2°C, vattenstånd -3 cm
17:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +13,4°C, vattenstånd -9 cm
20:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,3°C, vattenstånd -7 cm
23:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,7°C, vattenstånd -3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:02.

PERSONAL
Henrik Bergendal och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 12 nät 05:15-11:15. Ingen burfångst.

OBSERVATIONER:
HAVSSULA En 3K sträckte mot S 08:54.
TOPPSKARV En äldre fågel var i sällskap med storskarvar på SO-udden mitt på dagen.
VATTENRALL Ett ex fortsatte att spela även idag men även andra läten hördes. Den besökte alla de tre stora slånbuskagen närmast N-NO om fågelstationen. Kan det vara en ny kull på gång?
SKÄRSNÄPPA Trots att vi igår bara hittade ett kvardröjande exemplar, lyckades vi i dag finna 9 snäppor i Kausan och 2 på Ostudden. I Kausan var endast en fågel helt omärkt medan övriga hade färgkombinationer eller flaggor, som vi dessutom kunde avläsa. På Ostudden kunde också båda snäppornas flaggor avläsas.
TÖRNSKATA En hane rastade på ön och satt bl.a. en lång stund på läsidan av Strandoxeln.

RINGMÄRKNING
10 individer av 3 arter:
Tobisgrissla 6 pulli, kärrsångare 3 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 42 och i år 4 307.

KONTROLLER
En färgringmärkt (svart ring JTG85) subadult havstrut avlästes med tubkikare på nordstranden NV om Dammen och den är troligen märkt som bounge på någon ö i Kattegatt på danska sidan. Vidare avlästes en främmande silltrut med blå färgring VN9R, som var märkt som bounge på Hirsholm, Fredrikshavn 2012, och som sågs här på Nidingen även 16/5 i våras. Vidare avlästes 4 av våra egna pullmärkta silltrutar med blåa färgringar (VR1C, VR2M, VR4J, VR6J) i området mellan Dammen och Rissastenen.
En färgringmärkt strandskata (RÖ/SV 8062895) hittades nyligen död (luktade ännu förruttnelse) nästan längst ut på Ostudden. Den märktes här på Nidingen som 3K+ 13/7 1996 och blev således nästan 21 år gammal eller äldre.
Dessutom avlästes 10 märkta skärsnäppor med kikare: AAA, ACM, ACP, AMA, AMT, AN3, ANJ, APX, ME/SV GU/MG och LB/ME GU/LG.
En adult tobisgrissla 6407934, som kontrollerades i holk M03, hade märkts som 3K+ 2004 och var således minst 13 år gammal.
En törnskatehane märkt här på ön 22/5 i år nätfångades. En härmsångare märkt igår kontrollerades. Två koltrastungar från årets häckning på ön fångades i näten vid Fotogenboden.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag har vi påbörjat årets ringmärkning av tobisgrisslor. Västuddens hela holkbestånd (M01-M50, M60 och M66-67) kontrollerades och av de 53 holkarna var 43 bebodda. De största ungarna hade nått stadie C varav 6 ringmärktes.
På Ostudden konstaterades att svanparet hade misslyckats med häckningen. Vid boet låg bara skalsrester av 1-2 prederade ägg. Något har tydligen hänt den nya honan H8408, som inte setts sedan 22/5. Dagen därpå sågs fjolårets hona H8407 i Kausan och hon höll till där även igår. Idag var den omärkta hanen i sällskap med en märkt hona (sannolikt H8407) och de födosökte mellan SO-udden och Ostudden någon timma innan de vid 13-tiden tog en simtur mot Malön. Senast vi såg dem var de nästan framme vid Malön.

VID DATORN
Uno Unger

 • HavssulaMorus bassanus 1 ex. Sträckande S (En 3K passerade mot S 08:54.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • KnölsvanCygnus olor 2 Adult Stationär (Boet i slånbuskaget S om Prästens grav var tomt men rester av minst ett prederat ägg låg utanför balen. Den omärkta hanen låg och vilade sig nära boet men promenerade ner till SO-udden där han mötte en vänstermärkt hona som låg på stranden. Denna hona var med största sannolikhet samma som låg i Kausan större delen av gårdagen, alltså H8407. Båda fåglarna gjorde sedan sällskap vid middagstid och efter födosök vid Ostudden simmade de in mot Malön.)
 • KanadagåsBranta canadensis 8 ex. Stationär (Öns 3 par (Västuddenparet men en unge) samt en ensam fågel vid Dammen noterades.)
 • GravandTadorna tadorna 2 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (Paret, som igår visade sig för första gången med ungar, var kvar i Kausan med 6 små ungar under hela dagen.)
 • GravandTadorna tadorna 8 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Idag sågs inte en enda unge. Kan de som sågs i förrgår ha simmat in till fastlandet eller är det något illavarlande som händer här på Nidingen?)
 • SjöorreMelanitta nigra 6 ex. Sträckande S (De passerade 10:20 V om ön.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Den fortsatte att spela även idag men även andra läten hördes. Den besökte alla tre stora slånbuskagen närmast N-NO om fågerlstationen. Kan det vara en ny kull på gång?)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 12 ex. Stationär (3 par på Ostudden och de verkar något oroliga så de har nog ungar. En adult och 3 subadulta fåglar stod på nordstranden mellan Rissastenen och Dammen och en av dessa hade en svart färgring JTG85. Till sist kan nämnas att ett adult par håller till mellan Rissastenen och Västudden, men osäkert om dessa fåglar häckar, men de lever i alla fall rövare bland de häckande måsarna där, och de kanske även är skyldiga till utplånandet av tärnkonierna på Västudden.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 Adult Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 4 2K Sträckande SV (De passerade rakt över ön 20:30.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 11 ex. Stationär (De stod på stenar på sydsidan av Västudden under kvällen.)
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Förbiflygande (Den kom först norrifrån, vände utanför Västudden och drog norrut igen 10:08.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Västuddens hela holkbestånd (M01-M50, M60 och M66-67) kontrollerades och av de 53 holkarna var 43 bebodda. De 6 äldsta ungarna (stadie C) ringmärktes.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 11 ex. Stationär

 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 3 ex. Rastande (Tre ex rastade i Kausan under kvällen.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 1K Stationär (Två nyss flygga ungar från årets häckning kontrollerades.)
 • TörnskataLanius collurio 1 2K+ Hane Rastande (En egen korttidskontroll av ett ex som märktes 22/5.)
 • GråkråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Rastande (En egen korttidskontroll av ett ex som märktes igår.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *