Söndag 7 juni

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Morgonen började med molnfri himmel, men redan vid 08-tiden mulnade det på från väster. Därefter i huvudsak heltäckande molnighet, men vid 15-tiden åter uppklarnande och molnfritt under kvällen. Ganska god sikt under hela dagen.
02:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,9°C, vattenstånd +20 cm
05:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,6°C, vattenstånd +8 cm
08:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,0°C, vattenstånd +5 cm
11:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,2°C, vattenstånd +12 cm
14:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,3°C, vattenstånd +4 cm
17:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,3°C, vattenstånd -2 cm
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,3°C, vattenstånd +3 cm
23:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +11,3°C, vattenstånd +13 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:01.

PERSONAL
Henrik Bergendal och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 13 nät 04:15-11:45. Ingen burfångst.

OBSERVATIONER:
HAVSSULA En ad sträckte mot S 05:34 följd av ytterligare en ad och 3 yngre ex den följande kvarten.
TOPPSKARV En adultfärgad fågel fiskade utanför nordstranden.
VATTENRALL En hane spelade frekvent i slånbuskagen vid nätplatserna 6 och 13 under morgonen.
SKÄRSNÄPPA Ett färgringmärkt ex (AMA) födosökte på Playan under morgonen.
SILLGRISSLA De kom norrifrån och fällde utanför Västudden 10:30.
TÖRNSKATA En hane rastade på ön och satt bl.a. en lång stund på läsidan av Strandoxeln.

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Härmsångare 3 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 32 och i år 4 297.

KONTROLLER
Inga nätfångade kontroller idag. En ensam knölsvan (H8407) sågs dock i Kausan, ursprungligen märkt på SO-udden som häckande hona 2013. Vidare sågs den sista (?) kvarvarande skärsnäppan (AMA) denna säsong och den märktes som en fjolåring den 20 maj i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan hämtade sina 6 övernattande gäster vid 13-tiden, och fågelskådaren i gruppen gladde sig åt sitt årskryss på törnskata.
En bokontroll bekräftade mina misstankar om att allt inte stod rätt till i tärnkolonierna på Västudden. Där de kentska tärnorna hade sin koloni var det fullständigt rensopat och överallt låg prederade ägg. Även fisk-/silvertärnor och skrattmås hade fått sina bon plundrade. Jag misstänker starkt att någon trut har specialiserat sig på att plundra tärnbon.

VID DATORN
Uno Unger

 • HavssulaMorus bassanus 5 ex. Sträckande S (1 ad sträckte mot S 05:34 följd av ytterligare en ad och 3 yngre ex den följande kvarten.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 65 ex. Stationär (Ca 65 ex.)
 •  ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 Adult Stationär (En adultfärgad fågel fiskade utanför nordstranden.)
 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult Hona Stationär (En ensam knölsvan (H8407) sågs under större delen av dagen i Kausan, ursprungligen märkt på SO-udden som häckande hona 2013.)
 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (Västuddens par med sin unge i Kausan.)
 • KanadagåsBranta canadensis 10 Adult (En flock höll till vid Dammen under dagen.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Ett par hade en nykläckt kull i Kausan vid 21:30-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (En hane spelade frekvent i slånbuskagen vid nätplatserna 6 och 13 under morgonen.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär (Ett färgringmärkt ex (AMA) födosökte på Playan under morgonen.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 11 ex. Stationär (Minst 11 ex stod på Västudden sent på kvällen.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 ex. Stationär (De satt emellanåt på stenari Kausan.)
 •  SillgrisslaUria aalge 2 ex. Rastande (De kom norrifrån och fällde utanför Västudden 10:30.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (I holk M01 och M02 vardera 2 små pulli.)
 •  SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Stationär (Den flög okring i fyrområdet under förmiddagen.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • TörnskataLanius collurio 1 2K+ Hane Rastande
 • HärmsångareHippolais icterina 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • HärmsångareHippolais icterina 3 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *