tisdag 24 mars

VÄDER Efternatten stjärnklar, lätt disig och lufttrycket ca 1005 hPa. Framåt 05-tiden lite mer höga moln och måttlig sikt i dimbankar på avstånd. I stort sett en solig dag men dimma från klockan 10:20 till sena kvällen och dessutom mulnande vid 15:30-tiden. Temperaturen var på väg upp över +6 grader när dimman kom och gav oss en kylig dag. Lufttrycket steg med två enheter under dagen till 1007 hPa. 01:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,7 C, vattenstånd +7 cm 04:00 medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +4,0 C, +7 cm
07:00 medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +3,7C, +9 cm
10:00 medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,0C, +16 cm
13:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +3,1C, +8 cm
16:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +2,2C, -5 cm
19:00 medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,2C, -8 cm
19:00 medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +0,8C, -6 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:04 och ner 18:34.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-07:45, 22 nät 07:45-12:15 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER SMÅLOM – Tio ex (3+3 och enstaka) sågs flytta söderut under sporadisk sträckbevakning 06:30-10:00 innan dimman rullade in. STORMFÅGEL – Ett ex födosökte 08:57-09:02 under låg, aktiv flykt mot VNV längs det stråk tumlarna ofta använder mellan Nidingen och fastlandet. Svängde slutligen om i höjd med Råö, drog mot SO och landade på vattnet. PILGRIMSFALK – Strax före klockan 10 blev det mycket oroligt bland öns starar, vadare och vitfåglar. Vi letade förgäves efter en flygande pilgrimsfalk Det visade sig att den satt högst upp i nya fyren och sågs av GAN just när den gled ner mot Nordstranden och försvann spårlöst.
SKÄRSNÄPPA – Ca 200 ex i en koncentrerad flock flygande nervöst fram och åter över Kausan under en pilgrimsfalks besök vid 10-tiden. STORSPOV – Ett ex lyfte från området SV om Dammen 07:32 och flög västerut över ön. ROSKARL – 2 ex födosökte i högsta driftranden precis intill badtunnan innanför Stora bryggan. RINGDUVA – Idag rastade fortfarande en duva på ön. TRÄDLÄRKA – 1 ev. fortfarande 2 ex kvar på ön, nu för femte dagen i rad. SÅNGLÄRKA – Minst 2 ex hördes och sågs under dagen. KOLTRAST – Minst 20 ex efter ett lätt nedfall under morgonen, idag dominans av honor. RÖDVINGETRAST – Minst ett ex rastade i fyrområdetunder dagen. GRÅSPARV – Den fångades i nät 13C och märktes vid 10-tiden. Det blev gråsparv nr 40 som ringmärkts på fågelstationen sedan starten 1980, vilket utgör ungefär ett ex i snitt om året. HÄMPLING Minst 3 ex sågs flygande inom fyrområdet under dagen. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 1, koltrast 13, rödvingetrast 1, kungsfågel 3, gråsparv 1 och sävsparv 1. Summa: 20 ex av 6 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 462 ex och i år 462 ex.

KONTROLLER Förutom korttidskontroller av gärdsmyg (2), järnsparv (1), rödhake (3), koltrast (2) och bofink (2), kontrollerades och färgringmärktes idag en skärpiplärka märkt som pullus på Nidingen 18/6 2014. Dessutom fångades en brittiskmärkt 3K+ hona koltrast.

UPPDRAGSARBETE Upplockning av plast, glasflaskor, nylonrep och metallburkar längs driftranden, som skapades i vintras av två stormar med mycket högt vattenstånd. Sträckan Strandoxeln Kruthuset samt en del av Ostudden städades i dag (2,5 tim).

ÖVRIGT Internationella rymdstationen ISS sågs passera över södra himlavalvet klockan 04:53-04:57 från V till SO. Den loggade i sedvanlig marschfart: ett varv runt Tellus på ca 93 minuter.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *