måndag 23 mars

VÄDER Mulen och blåsig natt med god sikt. Lufttrycket var ca 1015 hPa och föll under dagen med tio enheter. Lättande molntäcke under f.m. Till eftermiddagen allt tjockare molntäcke och disigt.
01:00 medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +2,8 C, vattenstånd -25 cm
04:00 medelvind V 10 m/s, byvind 15 m/s, +2,5 C, -16 cm 07:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +3,0C, -11 cm
10:00 medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +4,0C, -5 cm
13:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +4,8C, -5 cm
16:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +5,0C, -2 cm 19:00 medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,0C, +6 cm
22:00 medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,7C, +13 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:07 och ner 18:33.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 11 nät klockan 06:00-12:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER VITKINDAD GÅS – 5 ex landade på Ostudden 07:53. Det revirhävdande kanadagåsparet gillade inte detta och jagade efter några minuter iväg sina mindre släktingar. KRICKA – En hanne och två honor rastade först vid Lillbryggan, sedan i Kausan. SJÖORRE – Ca 200 ex, grovt uppskattat, höll huvudsakligen till på sydsidan av Lillelandsrevet. Dessutom 55 ex, fördelat på tre flockar, tydligt sträckande söderut. SMÅLOM – Ett ex passerade söderut över Kausan 06:51. HAVSSULA – En 5K+ fågel sträckte mot S långt ut över havet 08:52. PILGRIMSFALK – En 2K hona slog en tobisgrissla vid nordstranden nära Rissastenen
klockan 10:50. Bytet togs iland på Svacken, där falken uppvaktad av två kråkor, åt på bytet tills vi råkade skrämma upp den vid 11:15-tiden. Den tog med sig kadavret, men tappade/släppte detta i havet, innan den fortsatte mot Onsalalandet. SILLTRUT – Idag hade de ökat till 18 adulta, som låg på vattnet utanför nordstranden. RINGDUVA – 2 ex rastade på ön. TRÄDLÄRKA – Samma två ex i fyrområdet kvar för fjärde dagen i rad. SÅNGLÄRKA – Ett ex sträckte mot NO rakt över fyrområdet 07:13. ÄNGSPIPLÄRKA – 2 ex födosökte vid 07-tiden på gångvägen vid nya fyren under morgonen och sent på e.m. i västra fyrområdet. KOLTRAST – Minst 15 ex, efter ett lätt nedfall under morgonen, med tydlig dominans av 3K+ hanar. RÖDVINGETRAST – Ett ex i fyrområdet under förmiddagen, två ex under e.m. STEGLITS – Den rastade en kort stund i stora fläderbusken 12:25.

RINGMÄRKNING Koltrast 6. Summa: 6 ex av 1 art. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 442 ex och i år 442 ex.

KONTROLLER Förutom några egna korttidskontroller av gärdsmyg (2), järnsparv (1) och rödhake (2), avlästes två revirhållande kanadagäss på ön. Båda gässen var honor som ringmärktes 2012 resp. 2013. Den ena honan märktes på höger ben vid sitt bo ca 30 meter öster om SMHI:s väderstation 2012, kontrollerades vid sitt bo på Svacken 2013 och avlästes idag vid Västra rännan i sällskap med en omärkt hane. Den andra honan märktes på vänster ben vid sitt bo vid Prästens grav 2013 och avlästes idag vid Dammen tillsammans med en omärkt hane. * Till sist kan nämnas att en tretåig mås, född på Nidingen 2007, märkt med en blå färgring med bokstäverna OJ vid Bulbjerg på NV-Jylland juli 2010, var tillbaka på sin bohylla på västra gamla fyren. Där har den faktiskt häckat årligen med sitt syskon sedan 2013. Detta är det enda fallet av syskonincest vi känner till hos arten på Nidingen.

ÖVRIGT SV om Prästens grav har nu den danska skörbjuggsörten (Cochlearia danica) börjat blomma och i fyrområdet blommar en del våtarv (Stellaria media). I jordkällarens NO-del hittades i går ett påfågelöga sittande i taket ännu i vinterdvala.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *