onsdag 11 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Halvklar efternatt – mulen gryning med mycket god sikt, viket fortsatte under dagen. Vid 20-tiden en del regn.

01:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,7°C, vattenstånd +32 cm, 1007 hPa
04:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,4°C, vattenstånd +28 cm, 1008 hPa
07:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,5°C, vattenstånd +30 cm, 1009 hPa
10:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,7°C, vattenstånd +24 cm, 1011 hPa
13:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +11,2°C, vattenstånd +22 cm, 1012 hPa
16:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 8 m/s, +10,9°C, vattenstånd +25 cm, 1012 hPa
19:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,9°C, vattenstånd +31 cm, 1011 hPa
22:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,0°C, vattenstånd +30 cm, 1010 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:48 och ned 16:04.

PERSONAL
Uno Unger, Göran Andersson, Mariana Lapa och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
* Fångst och ringmärkning med 14 nät klockan 07:00-12:00, fröfällan norr om Fotogenboden 07:00-16:00
samt två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00-16:00.
* Sträckobservationer klockan 07:35-10:35.
* Inläggning av märkdata från oktober på Fagel 3. Alla märkningar med ringstorlek 0,5 till dags dato är nu dataregistrerade.
* Uno och Mariana gav sig ut på nattfångst till Ostudden med strålkastare och håv vid 20-tiden.

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – två äldre individer mot SV 08:38.
GRÅGÅS – ca 145 ex sträckande SV (15+35+40+55).
KANADAGÅS – 46 ex flög SV på låg höjd (6 + exakt 40).
STORMFÅGEL – bara två på sträck i dag. De flög norrut under fm-passet 07:35-10:35.
HAVSSULA – sydsträckande: en 4K, sex 4K+ och 21 adulter. Dessutom åtta äldre sulor, som passerade på insidan av Nidingen och flög mot NV (sektor N-V).
TOPPSKARV – ”Skarvpendeln” – när skarvarna anländer till Nidingens fiskeplatser från övernattningsplatsen på Halland Svartskär – kollades från 07:35. Minst 46 inflygande toppskarvar.
SPARVHÖK – två flyttande individer, den sista mot SV 09:32.
SKÄRSNÄPPA – under eftermiddagen ca 40 ex på Ostudden. Med i flocken även en kärrsnäppa.
KÄRRSNÄPPA – ett ex tillsammans med ca 40 skärsnäppor på Ostudden.
SNÖSPARV – ca 45 ex på ön.

RINGMÄRKNING
9 individer av 6 arter:
Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, kungsfågel 1, bergfink 1, grönfink 2, gråsiska underarten flammea 1 och cabaret (brunsiska) 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 226 och i år 9 415.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller i dag var gärdsmyg, rödhake och koltrast.
Fyra skärsnäppor tidigare märkta på Nidingen kontrollerades. De var märkta som 2K-individer 23 mars 2011, 17 mars 2014, 20 mars 2014 och 2 april 2014.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

ÖVRIGT
* Arbetet med att paketera in verksamheten härute för vintern, fortsatte i dag.
* Till dagens lunch stekte Göran upp ett gäng tunnpannkakor till personalen … eller ”(stora) plättar”, som det heter på ren åländska.
* För andra dagen i rad såg vi en knubbsälsunge uppkrupen på tångvallen på sydsidan av Ostudden under kvällens nattfångstrunda.
* Komplettering till gårdagens dagbok:
Uno har i dag talat med Allan Högberg, 82 år, om hur den första jordugglan fångades på Nidingen 23 april 1990. Allan berättade per telefon att han den dagen hade satt upp näten mycket tidigt i gryningen och när han i svagt ljus gick första ”nätrundan”, sågs något ljust och långvingat fladdra i småfågelnätet, ungefär där vi i dag har nät 6C. Det var en jorduggla!

Från Facebook:

För tredje kvällen i rad begav vi oss ut på nattfångst efter skärsnäppor på Ostuddens tångvallar med hjälp av strålkastare och håv. På bilden har Mariana just lagt håven över den tredje snäppan. Totalt fick vi fångat sex fåglar varav två omärkta och fyra egna kontroller. Av de sistnämnda var en märkt våren 2011 och resten våren 2014.

Uno Ungers foto.
Kommentarer
Göran Andersson
Göran Andersson Idealiska förhållanden för entusiastisk personal: nästan totalt mörker, regn och friska vindar, högvatten … trots att lufttemperaturen pendlar mellan +10 och +11 grader officiellt, är vindkylningen påtaglig för våta, bara händer. Mariana är en tuff tjej!

Under kvällens fångsttur till Ostudden stötte Mariana och jag på denna orädda knubbsälsunge uppkrupen på tångvallen.

Uno Ungers foto.

Man slutar aldrig att förundras över den mängd alger som kastas upp på Nidingens stränder och ibland nästan bildar raukliknande tångvallar.

Uno Ungers foto.

SKARVPENDELN , eller …
… Ännu en dag på jobbet!

Under större delen av året är det något av skarvarnas rusningstrafik varje morgon och eftermiddag mellan Halland Svartskär i norr och Nidingen i söder, en sträcka på ca 11 kilometer.
Både storskarven och den, under de senaste åren, etablerade atlantiska toppskarven pendlar dagligen mellan dessa två övärldar.

Att räkna toppskarvarna när de flyger in till Nidingens fiskevatten, är ett ganska bra sätt att hålla koll på deras antal. Det är nämligen inte alltid som vattenståndet och vågorna tillåter skarvarna att vila och bli räknade på Klockfotsrevet och Ostudden … två ”skarvsäten” som fågelstationspersonalen har bra överblick på.

De inflygande toppskarvarna känns ganska lätt igen på långt håll, eftersom deras mindre storlek gör att vingslagen, i det närmaste, har samma frekvens som ejdrar. Storskarven är mer som en flygande gås, visavi flykten.
När blandade skarvar sitter på Klockfotsrevet, strax sydväst om Nidingen, sitter storskarvarna på de högsta stenarna och toppskarvarna ”en våning nedanför”!

När toppskarven ses flyga på lite närmre håll, visar den upp sin kännspaka siluett – en slank, tanig skarv som svalt en fotboll! En kollega menade häromveckan att ”den ser gravid ut”.
Dessutom verkar toppskarven ha en smal skraknäbb. Denna detalj, kombinerat med markerad panna, ger den en speciell profil.

Nidingens fågelstation grundades i mars 1980 och drygt fem år senare sågs den första toppskarven här. Det dröjde dock ytterligare tio år, till 1995, innan enstaka individer blev årligen förekommande vid Nidingen.
År 2004 kom det stora genombrottet med dagliga obsar i maj av 1-14 ex och drygt 80 i månadsskiftet oktober-november.
Sedan gick det fort och Nidingens All-Time-High, jag tror noteringen gäller ännu, är från 15 september 2007 med 230 rastande toppskarvar.

Arten häckar numera, sedan några år, i Väderöarnas arkipelag (ca 100 par 2014).
Första konstaterade häckningen var dock på Soteskär 2004.

FOTO: ung toppskarv på Nidingens Nordstrand.
Fotograf: Mariana Lapa

Göran Anderssons foto.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 2 3K+ Sträckande SV (Två äldre individer mot SV 08:38.)
 • GrågåsAnser anser 145 ex. Sträckande SV (Ca 145 ex sträckande SV (15+35+40+55).)
 • KanadagåsBranta canadensis 46 ex. Sträckande SV (46 ex flög SV på låg höjd (6 + exakt 40).)
 • GräsandAnas platyrhynchos 29 Hane Stationär (Kausaviken: 29 drakar och 24 honor.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 24 Hona Stationär (Kausaviken: 29 drakar och 24 honor.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Rastande (Ett par-tre hundra vid Lilleland)
 • SjöorreMelanitta nigra Noterad Förbiflygande
 • KnipaBucephala clangula 3 Hane Sträckande SV
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Stationär
 • StormfågelFulmarus glacialis 2 ex. Sträckande N (Bara två på sträck i dag. De flög norrut under fm-passet 07:35-10:35.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 4K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 6 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 21 5K+ Sträckande S (Sydsträckande: en 4K, sex 4K+ och 21 adulter. Dessutom åtta äldre sulor, som passerade på insidan av Nidingen och flög mot NV (sektor N-V).)
 • HavssulaMorus bassanus 8 5K+ Sträckande NV (Passerade på insidan av Nidingen och flög mot NV (sektor N-V).)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 20 ex. Stationär (Ostudden.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 46 ex. Förbiflygande (”Skarvpendeln” – när skarvarna anländer till Nidingens fiskeplatser från övernattningsplatsen på Halland Svartskär – kollades från 07:35. Minst 46 inflygande toppskarvar.)
 • SparvhökAccipiter nisus 2 ex. Sträckande SV (Två flyttande individer, den sista mot SV 09:32.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär

 • SkärsnäppaCalidris maritima 40 ex. Rastande (Under eftermiddagen ca 40 ex på Ostudden. Med i flocken även en kärrsnäppa. Ungefär samma antal sågs under nattfångsten.)

 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Ringmärkt

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande (Ett ex tillsammans med ca 40 skärsnäppor på Ostudden. Hittades och fotograferades av ringm.ass. Mariana Lapa.)
 • FiskmåsLarus canus 1 3K+ Rastande (Ostudden)
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade fågeln sågs vid Playastenen vid 20-tiden i samband med nattfångst.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Förbiflygande
 • SillgrisslaUria aalge 95 ex. Sträckande S
 • TordmuleAlca torda 4 ex. Sträckande S
 • TordmuleAlca torda 1 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Rastande

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 4 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 20 ex. Sträckande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 3 ex. Rastande (Hamnen)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (En nyringmärkning och en kontroll.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (En egen korttidskontroll.)
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär (Minst tre på ön, två hannar och en hona.)
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Stationär
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en 1K hane ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 8 ex. Sträckförsök
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 11 ex. Sträckande SV (7+4)
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Rastande
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 1 Hona Stationär
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 1K Hane Rastande (En nymärkning)
 • GrönfinkCarduelis chloris 2 ex. Ringmärkt
 • GrönfinkCarduelis chloris 6 ex. Rastande (6 ex varav 2 årsunga honor ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Sträckande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 6 ex. Rastande
 • Gråsiska, underarten flammeaCarduelis flammea flammea 1 1K Hane Rastande (Ringmärktes. Bestämdes till flammea.)
 • Gråsiska, underarten flammeaCarduelis flammea flammea 1 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 1K Rastande (Ringmärktes. Bestämdes till cabaret.)
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 45 ex. Rastande (Ca 45 ex.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Lockläte, övriga läten