Måndagen 27 juli

VÄDER
Mulet och lite småblåsigt hela dagen. Vinden vred från SV på morgonen och över till SO under dagen.
Lite regnstänk vid 9:30 tiden.

02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 15 m/s, +12,9°C, vattenstånd – cm
05:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,8°C, vattenstånd +12 cm
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,2°C, vattenstånd +7 cm
11:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,2°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,7°C, vattenstånd +6 cm
17:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 13 m/s, +15,8°C, vattenstånd +15 cm
20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,8°C, vattenstånd +8 cm

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:01 och ner 21:35.

PERSONAL
Personalen denna dag var återigen Magnus och Anette Levin, Katarina och Mikael Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan samt playan 05:00-21:30 och 14 nät 04:45 – 09:45. Inläggning av märkningar i fagel3.

OBSERVATIONER
Tofsvipa 11 ex kom från norr och gick ner på västudden en stund.
Kustsnäppa 40 ad rastande på playan och Kausan.
Kärrsnäppa 200 ex Ytterst få snabbkontroller vilket tyder på att antalet var ännu högre.
Småsnäppa 2 ad, varav en ringmärktes
Myrspov 5 rastande
Roskarl minst 15
Småtärna 1 flög utmed playan på kvällen. En fiskmås försökte ta den men misslyckades
Svart rödstjärt 1 rastande

RINGMÄRKNING
101 individer av 8 arter:
Kustsnäppa 5, Kärrsnäppa 77, Småsnäppa 1, Rödbena 4, Småspov 1, Drillsnäppa 5, Skärpiplärka 6 och Sädesärla 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 572 och i år 5366.

KONTROLLER
Flera spännande kontroller. En färgmärkt roskarl avlästes i fält. Den är märkt i ett holländskt projekt.
En polskmärkt kärrsnäppa kontrollerades. Även denna var färgmärkt. Den hade en vit plastring med koden JEM.
En toppskarv med orange ring på v.ben och koden H8 avlästes på västudden. Den är märkt på Väderöarna den 2 juni 2014. En dansk färgmärkt silltrut avlästes, en gammal kändis sedan flera år tillbaks. Även en ny egen silltrut som kommit tillbaks. Den pullmärktes 2013 och är inte sedd sedan dess. Även en silltrut från 2012 sågs och den avlästes för femte gången sedan början av maj. En 12 årig silltrut sågs också, den lilla ringen lästes utom sista siffran.
Två döda tobisgrisslor hittades, den ena var märkt som häckande förra året och den andra som pulli för 12 år sedan.
Korttidskontroller bestod ett 40 tal skärpiplärkor, 4 kärrsnäppor samt en koltrast och en sädesärla.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Perfekta förhållanden i Kausan för vadarfångst vilket också har gett resultat.
Mycket folk på ön i natt med sänggäster i de flesta utrymmen.

VID DATORN
Tommy Järås

 • KanadagåsBranta canadensis 4 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Rastande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär

 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Individmärkt

 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Förbiflygande
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande
 • TofsvipaVanellus vanellus 11 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 40 Adult Rastande
 • SmåsnäppaCalidris minuta 2 Adult Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 200 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 5 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 5 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 8 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Individmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 15 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 100 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 50 ex. Stationär
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 ex. Förbiflygande
 • FisktärnaSterna hirundo 5 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 100 ex. Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 ex. Rastande

 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *