Lördag den 8 augusti

VÄDER
Tät dimma på morgonen som succesivt lättade fram på förmiddagen. Från middagstid klarnade det upp och resten av dagen präglades mest av solsken. God sikt under dagen och kvällen.
02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +17,1°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 3 m/s, +16,5°C, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,2°C, vattenstånd +3 cm
11:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,9°C, vattenstånd +13 cm
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,3°C, vattenstånd +10 cm
20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,6°C, vattenstånd +1 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 05:25 och ner 21:09.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Jan Nordberg avlöstes av Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år), Mikael Hake skötte transporten och med som gäst under bytet var också Mikaels morbror Tom från Kalifornien.

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på playan 04:00-22:00 samt 19 nät 04:30-16:30. Lite silltrutsavläsning och lite ringmärkningsregistrering i Fagel.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 ex sträckte norrut V om Västudden vid middagstid.
TOPPSKARV Minst 5 ex tillsammans med öns storskarvar.
MYRSPOV Två adulta honor rastade på Playan under dagen.
SMÅSPOV Minst 2 ex stationära under dagen.
ROSKARL En adult fågel rastade bl.a. på Hamnudden under dagen.
TRETÅIG MÅS På Rissastenens sjömärke satt under eftermiddagen en ringmärkt adult fågel och en av öns årsungar.

RINGMÄRKNING
25 individer av 8 arter:
Gök 2, buskskvätta 1, ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, lövsångare 14, grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 103 och i år 5 721.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller idag av skärpiplärka 4 och sädesärla 1, samtliga årsungar. Vidare fältavläsning av 3 silltrutungar och en årsunge av tretåig mås, den sistnämnda märkt MA4. Dessutom avlästes den adulta fågeln med ring 6414913 på Rissastenens skylt. Den sistnämnda märktes som bounge på Nidingen 17/6 2006, alltså nu 8 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av öns gästtoalett (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan var ute och hämtade de två övernattarna från igår och fyllde på med 8 nya dito. Dessutom hade han med sig två dagsbesökare. Utöver nämnda gäster angjordes ön av 3 privatbåtar med 6 personer.

Det vi mest lade märke till var den imponerande svärmningen av kålfjärilar i samband med uppklarnandet under eftermiddagen. Samtidigt sågs minst 500 fjärilar i och omkring fyrområdet, och det skulle inte förvåna mig om det verkliga antalet var fyrsiffrigt. Överhuvudtaget var det gott om insekter och förutom olika arter av fjärilar noterades även en hel del blomflugor och långhorningar.

Idag märktes att hösten i fågelvärlden tog ett avgörande steg framåt och det var första dagen som mer än en lövsångare märktes. Sensationen framför allt var dock de två unggökarna som kunde förses med ring. Det var första gången som ungfåglar har märkts och totalt har bara 7 adulta gökar försetts med ring under de 35 vårsäsonger som vi har avverkat tills dags dato.

VID DATORN
Uno Unger.

 

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par (De besökte vattnet omkring Ostudden på kvällen men lämnade snart området simmandes mot SO.)
 • KanadagåsBranta canadensis 3 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Hane Stationär (I eklipsdräkt, låg i Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Sträckande N (De sträckte norrut V om Västudden vid middagstid.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes som vanligt vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Stationär (Ca 40 ex, som mest sågs 30 ex samtidigt.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Rastande (Hörd)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Ca 20 ex)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 2K+ Rastande (Två äldre fåglar (2K+), hane och hona, födosökte på Playan under dagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Rastande (Den rastade bl.a. på Hamnudden under dagen.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 2 ex. Stationär (En adult fågel och en årsunge satt en stund på Rissastenens sjömärke, båda avlästes, den adulta hade ring 6414913 och ungen var märkt MA4.)
 • FisktärnaSterna hirundo 3 ex. Stationär (De rvå föräldrarna med sin unge håller till på Vstudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 5 ex. Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • GökCuculus canorus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GökCuculus canorus 2 ex. Ringmärkt
 • TornseglareApus apus Noterad Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 1K Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum 10 ex. Stationär (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärkt
 • TörnsångareSylvia communis 2 ex. Ringmärkt
 • TörnsångareSylvia communis 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 3 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 3 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 14 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 14 ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär (De besökte Ostudden en stund på förmiddagen.)
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *