Söndag den 9 augusti

VÄDER
Molnfritt hela dagen och dessutom god sikt. Tumlarväder med bleke tidvis under eftermiddag och kväll.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,5°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,4°C, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,1°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,6°C, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,4°C, vattenstånd +4 cm
17:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 3 m/s, +19,0°C, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,7°C, vattenstånd -2 cm
23:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, +17,1°C, vattenstånd -6 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:27 och ner 21:07.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 17 nät 06:00-14:00.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Två ex sträckte mot SV utanför Västudden 07:27 och ytterligare ett ex flög åt samma håll något senare.
TOPPSKARV Minst 9 ex tillsammans med öns storskarvar, både på Ostudden och på Klockfotsrevet.
KUSTPIPARE Två olika ex hördes förbiflygande under dagen.
MYRSPOV Två äldre fåglar (2K+), hane och hona, rastade på Playan under dagen precis som igår.
SMÅSPOV Ett ex stationär under dagen och sågs på kvällen vid SO-udden tillsammans med en storspov.
ROSKARL En adult fågel rastade bl.a. på Hamnudden under dagen liksom igår.
TUMLARE 5 ex (2 + 2 + 1) hittades N om ön under eftermiddagens bleke på havet.

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter:
Enkelbeckasin 1, rödbena 1, drillsnäppa 2, lövsångare 1 och törnskata 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 109 och i år 5 727.

KONTROLLER
Idag blev det endast egna korttidskontroller av 7 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan hämtade iland sina 8 nattgäster. I övrigt besöktes ön av 9 båtar med sammanlagt 30 personer.

Endast en tobisgrissla har setts flygande med mat idag. Den matade en i det närmaste fullvuxen unge i en av våra tobisgrissleholkar SV om Västra rännan (holk M10). Trevligt var det även att årets första enkelbeckasin och höstens första unga törnskata kunde förses med ringar.

Martin inventerade och fotograferade en del insekter under dagen med viss framgång, inte minst när det gällde blomflugor. Kl. 22:00 startade vi ljusfångst av nattfjärilar med lakan och kvicksilverlampa på fyrmästarhusets NV-vägg. Vi får se imorgon bitti vad det blev.

I det fina eftermiddagsvädret svärmade även idag massor av kålfjärilar men även mängder av flygmyror. De sistnämnda utgör tydligen godis för många fåglar. Anmärkningsvärt var att en stor del av öns silltrutskoloni, både adulta och årsungar flög runt över ön, delvis på hög höjd, och fångade de svärmande myrorna.

VID DATORN
Uno Unger.

 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär (4 ex låg i Kausan under eftermiddagen och ett ex med skadat ben haltade omkring på Västudden under förmiddagen.)
 • KanadagåsBranta canadensis 12 ex. Sträckande SV (De sträckte mot SV vid 08-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima 160 ex. Stationär (De låg huvudsakligen S om Ostudden.)
 • SjöorreMelanitta nigra 9 ex. Stationär (De låg tillsammans med ejdrar S om Ostudden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Minst 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 9 ex. Stationär (Minst 9 ex tillsammans med öns storskarvar, både på Ostudden och på Klockfotsrevet.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Den hördes grymta till en gång vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Rastande (Åtminstone en familj med en unge är kvar.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 40 ex. Rastande (Ca 40 ex.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 31 ex. Sträckande S (2 + 6 + 2 + 19 under morgonen och 2 ex på kvällen, övervägande eller kanske alla var adulta.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 2 ex. Sträckande (Två olika ex hördes förbiflygande under dagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande (Ca 20 ex, övervägande juvenila fåglar.)
 • BrushaneCalidris pugnax 5 ex. Sträckande (Ett ex sträckte förbi med 7 rödbenor vid 07-tiden och 4 ex flög över Playan under eftermiddagen.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 2K+ Rastande (Ringmärktes efter burfångst på Playan.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 2K+ Rastande (Hane och hona, rastade på Playan under dagen precis som igår. Hanen ej särskilt utfärgad (2K?).)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande (Minst 1 ex, sågs bl.a. samtidigt med en storspov på SO-udden på kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande (Troligen en juvenil fågel, sågs samtidigt med en storspov på SO-udden på kvällen.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Ringmärkt
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Två juvenila fåglar ringmärktes.)
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Sträckande (Den hördes på förbisträck 07:34.)
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande (En juvenil fågel ringmärktes.)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Rastande (Den rastade bl.a. på Hamnudden under dagen liksom igår.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 7 ex. Sträckande SV (2 + 2 + 3)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 ex. Sträckande NV (En ad i sällskap med en årsunge sträckte förbi över ön 08:20.)
 • Ob. fisk-/silvertärnaSterna hirundo/paradisaea 41 ex. Sträckande NV (23 + 18, sträckte förbi över Kausan 07:38 resp. 11:25.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Några enstaka sedda, bl.a. en adult fågel som kom med fisk till en i det närmaste fullväxt unge i holk M10.)
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • HussvalaDelichon urbicum 10 ex. Stationär (Ca 10 ex.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Den hördes vid Ftogenboden.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • TörnskataLanius collurio 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TörnskataLanius collurio 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär (En adult hane + en troligen juvenil fågel höll till på ön.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *