Måndag 10 augusti

VÄDER
Halvmulet under morgonen men molnen tätnade under dagen. God sikt. På kvällen kom lite regnstänk. Bleke på havet tidvis.
02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,1°C, vattenstånd +5 cm
05:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,0°C, vattenstånd +15 cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,6°C, vattenstånd +8 cm
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,0°C, vattenstånd +1 cm
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18,6°C, vattenstånd +4 cm
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 3 m/s, +18,3°C, vattenstånd +9 cm
20:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 2 m/s, +18,1°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +18,2°C, vattenstånd -8 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:29 och ner 21:05.PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 19 nät 05:15-13:15. Lagning av två nät. Försäljning av en reproduktion.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Ett ex kom flygande V om ön och landade SO om Klockfotsrevet.
SPARVHÖK Ett ex höll till på ön en kort stund vid middagstid.
KUSTPIPARE Ett ex, hördes bara långt ut i väster på kvällen.
LJUNGPIPARE En ad stöttes på Playan vid 05:15-tiden.
MYRSPOV En 2K+ hona kvar på Playan under dagen precis som igår.
SVARTSNÄPPA En årsunge ringmärktes efter burfångst på Playan. Ny ringmärkningsart på Nidingen.
ROSKARL Två ex sågs förbiflygande vid Hamnudden.
SILLGRISSLA Ett ex i sommardräkt, låg N om ön.
TUMLARE 6 ex hittades N om ön under kvällens bleke på havet.

RINGMÄRKNING
18 individer av 6 arter:
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 4, svartsnäppa 1, rödbena 5, drillsnäppa 1 och lövsångare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 127 och i år 5 745.

KONTROLLER
Idag blev det endast egna korttidskontroller av 8 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan och en medhjälpare hade 11 personer på dagstur. Vidare 5 kajakpaddlare på besök varav 3 övernattar till i morgon. I övrigt besöktes ön av 7 privatbåtar med sammanlagt 24 personer under dagen.

Rörmokare Per med en medhjälpare kom ut några timmar på kvällen och monterade in en ny vattenpump i källaren på fyrmästarhuset i stället för den som varit trasig sedan tidigt i våras.

Dagens begivenhet på fågelsidan var definitivt fångsten av svartsnäppan. En länge efterlängtad art som trots sitt årliga uppträdande på Nidingen aldrig tidigare ringmärkts. Det gick alltså 35 säsonger innan arten blev registrerad i ringmärkningsrullorna.
Sandmållan (Atriplex laciniata), en raritet på ön som inte uppträder årligen, hade tidigare i sommar hittats i ett exemplar på SO-udden och 2 ex längst in i Kausan. Idag hittades en fjärde planta på tångvallen strax norr om Stora bryggan.

Natten till idag hade vi ju satt upp ett lakan belyst med en kvicksilverlampa på fyrmästarhusets NV-sida för att locka till oss diverse nattfjärilar. Det blev en god fångst med flera 10-tal arter, bl.a. en rosenvinge och en brunsprötad skymningssvärmare.VID DATORN
Uno Unger
 
 • KanadagåsBranta canadensis 5 ex. Stationär (4 i en flock och ett ensamt exemplar.)
 • KanadagåsBranta canadensis 35 ex. Sträckande SV (En flock på ca 35 ex psserade över ön 06:25.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 11 ex. Stationär (En flock på 9 ex vid SO-udden under morgonen och 2 hanar på Klockfotsrevet.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Stationär (De låg S om Ostudden.)
 • SvärtaMelanitta fusca 1 ex. Rastande (Den kom flygande V om ön och landade SO om Klockfotsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Förbiflygande (Den flög söderut öster om Nidingen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (5-10 ex.)
 • GråhägerArdea cinerea 2 ex. Sträckande V (De passerade över Ostudden 16:44.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Den höll till på ön en kort stund vid middagstid.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (1-2 adultta med en ringmärkt årsunge på Playan. Föräldrarna är Br/Br och Mg/Sv)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 3 ringmärktes. De ringmärkta var en ad hane, en ad hona och en fullväxt årsunge, alla fångades i samma bur på Playan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 3 ex. Ringmärkt
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 Adult Rastande (Den stötte på Playan vid 05:15-tiden.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Sträckande (Den hördes bara långt ut i väster.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 10 ex. Rastande (Ca 10 ex, troligen alla juvenila varav 4 ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 1 2K+ Rastande (Den födosökte i tångvallarna på Playan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Stationär
 • SmåspovNumenius phaeopus 5 ex. Sträckande SV (De passerade N om ön på kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande (Den höll bl.a. till på SO-udden liksom igår men sågs bara under morgonen.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en ringmärktes.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärkt
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Ringmärkt
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 1K Rastande (Den ringmärktes efter burfångst på Playan. Ny ringmärkningsart på Nidingen.)
 • GrönbenaTringa glareola 2 ex. Sträckande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Ringmärkt
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 5 årsungar ringmärktes.)
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Förbiflygande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 12 1K Sträckande SV (11 ex passerade i en flock 06:03 och därefter sågs en fågel passera 11:10.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 2 Adult Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 Adult Rastande (I sommardräkt, låg N om ön.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 ex. Bo, ägg/ungar (3 adulta under dagen och dessutom var en unge kvar i holk M10.)
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Samma brevduva som varit här minst en vecka.)
 • GökCuculus canorus 1 1K Rastande (Den sågs flygande österut längs nordstranden 10:20, av allt att döma en av de årsungar som ringmärktes i förrgår.)
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Sträckande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Den hördes Fotogenboden.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 4 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 4 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *