Tisdag den 11 augusti

VÄDER
Tidvis regn under natten fram till 06-tiden, därefter uppehåll till 09-tiden, då det började regna mer kontinuerligt fram till middagstid. Under eftermiddagen successivt uppklarnande och det blev riktigt varmt ett tag. Mot kvällen åter mulnande. Till att börja med måttlig sikt som övergick till god sikt efter regnandet.
02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,4°C, vattenstånd -5 cm
05:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,0°C, vattenstånd +11 cm
08:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,2°C, vattenstånd +5 cm
11:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 7 m/s, +16,9°C, vattenstånd -2 cm
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,2°C, vattenstånd 0 cm
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +18,4°C, vattenstånd +12 cm
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +18,0°C, vattenstånd +12 cm
Väderdata från SMHI. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 05:31 och ner 21:02.

PERSONAL
Uno Unger, Marianne Oomen samt familjen Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (2,5 år) och Alvin (0,75 år).

VERKSAMHET
Fångst med 27 burar i Kausan och 14 på Playan 05:00-22:00 samt 17 nät 06:00-09:00. Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

OBSERVATIONER
BLÄSAND En 3K+ hane i eklipsdräkt passerade på sydsidan av ön 14:12.
KRICKA En honfärgad passerade 06:35.
SJÖORRE 20 + 1 + 1, sträckande söderut.
PILGRIMSFALK Den flög norrut långt västerut över havet 07:13.
VATTENRALL En adult knorrade irriterat i nyponbuskaget närmast SV om nya fyren (nätplats 3), samtidigt som en födotiggande unge hördes pipa ynkligt på samma ställe.
KUSTPIPARE Den hördes locka ett par gånger S om Nidingen vid 20-tiden.
LJUNGPIPARE En flock, passerade över Svacken 14:55.
MYRSPOV En 2K+ hona kvar på Playan under dagen precis som igår.
SMÅSPOV 2 ex stationära på ön.
TUMLARE 3-4 ex V om ön och ett
ex inåt Malön.

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Skärpiplärka 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 129 och i år 5 747.

KONTROLLER
Idag blev det endast egna korttidskontroller av 4 årsunga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Viss guidning av vår ringmärkningsverksamhet (0,5 tim).

ÖVRIGT
De tre kajakpaddlarna lämnade ön vid 09-tiden efter viss guidning.

VID DATORN
Uno Unger

 • KanadagåsBranta canadensis 4 ex. Stationär (1 + 3, de tre troligen Västuddenfamiljen.)
 • BläsandAnas penelope 1 3K+ Hane Sträckande SV (Den passerade på sydsidan av ön 14:12.)
 • KrickaAnas crecca 1 Honfärgad Sträckande S (Den passerade 06:35.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Hane Stationär (Den låg bl.a. i Kausan under dagen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 22 ex. Sträckande S (20 + 1 + 1)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca 40 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (Minst 5 ex.)
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande SV (Den passerade N om ön 08:36.)
 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 ex. Förbiflygande (Den flög norrut långt ut i väster över havet 07:13.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (En adult knorrade irriterat i nyponbuskaget närmast SV om nya fyren (nätplats 3), samtidigt som en födotiggande unge hördes pipa ynkligt på samma ställe.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Stationär (Den adulta fågeln Mg/Sv varnade ännu när man närmade sig den märkta ungen på Playan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Sträckande S (De passerade rakt över fyrområdet på lite höjd 20:10.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (5-10 ex.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 11 ex. Sträckande SV (En flock med adulta fåglar passerade över Svacken 14:55 och dessutom passerade 1 ex över fyrområdet senare på eftermiddagen..)
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Sträckande (Den hördes locka ett par gånger S om Nidingen vid 20-tiden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 15 ex. Rastande (Minst 15 ex vara en adult och resten juvenila.)
 • BrushaneCalidris pugnax 2 1K Sträckande S (De passerade utanför Västudden vid 07-tiden.)
 • MyrspovLimosa lapponica 1 2K+ Hona Rastande (Den födosökte på Playan hela dagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande (Minst 5 rastande vara en adult och resten juvenila. Av de senare ringmärktes ett ex.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 21 ex. Sträckande SV (En flock på 13 ex passerade under morgonen och 8 årsungar i en flock passerade under kvällen..)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 4 ex. Stationär (3 ad och en 1K, den sistnämnda matades på på en sten utanför Västudden.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Stationär (De hördes ute i Kausan på kvällen.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 1K Bo, ägg/ungar (Helt i juvenil dräkt, låg kvar i holk M10.)
 • HussvalaDelichon urbicum 10 ex. Stationär (10 ex tog nattkvist på kvällen i bona.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • HämplingCarduelis cannabina 4 ex. Stationär (1 + 3.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *