Lördag 11:e april

 

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt men det fanns en del tunna cirrusmoln och framför allt var det ganska disigt. Relativt dålig sikt och man såg knappt in till fastlandet. Sent på kvällen en del regn.
04:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,3C, vattenstånd -11 cm.
09:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,8C, vattenstånd -19 cm.
11:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,7C, vattenstånd -8 cm.
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,2C, vattenstånd -3 cm.
17:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,3C, vattenstånd -7 cm.
20:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 10 m/s, +8,3C, vattenstånd -2 cm.
23:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +7,5C, vattenstånd +11 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:18 och ner 20:11.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook fram till middagstid. Lasse Hellberg skötte personalbytet mitt på dagen varvid Mikael, Anders och Michen åkte iland. Ny personal bestod av Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger. Marianne Bäckwall stannar en vecka till.

VERKSAMHET
19 nät 05:30-10:00 och 16 nät 12:30-17:30. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-10:00 och 12:30-17:30.

OBSERVATIONER
SPARVHÖK En fågel jagade på ön större delen av dagen.
TORNFALK En fågel jagade på ön under eftermiddagen.
TOFSVIPA Ett ex förbiflygande under förmiddagen.
ROSKARL Ett ex stod längst ut på Hamnudden tillsammans med skärsnäppor.
STENSKVÄTTA Ett ex sågs i Kausan under eftermiddagen. Ny årsart för Nidingen. SVARTHÄTTA En 2K hane ringmärktes. Ny årsart för Nidingen.
VARFÅGEL Ett ex sågs åtminstone från 11-tiden och satt bl.a. i Strandoxeln.
STEGLITS Två ex rastade i Kausan under eftermiddagen.
VINTERHÄMPLING 4 ex ringmärktes, vilket var de första märka för året och endast andra obsen i år.

RINGMÄRKNING
473 individer av 15 arter. Ängspiplärka 2, gärdsmyg 50, järnsparv 33, rödhake 252, koltrast 8, taltrast 1, rödvingetrast 2, svarthätta 1, gransångare 43, kungsfågel 11, pilfink 1, bofink 58, bergfink, vinterhämpling 4 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 1 731 ex och i år: 2 535 ex.

KONTROLLER

En främmande kontroll av en belgisk järnsparv. Två egna kontroller av skärsnäppa. Den ena märktes som 2K 18/3 2014. Den andra märktes som 1K 10/11 2008 och hade alltså snart uppnått en ålder av 7 år. Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (5), rödhake (18), gransångare (1), bofink (2) och bergfink (3).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Som synes ovan under rubriken Ringmärkning fortsatte fåglarna att strömma in på ön idag. Visserligen fick vi knappt hälften så många i näten och konstigt nog var det inte heller samma procentuella fördelning. Det var t.ex. betydligt mindre antal trastar idag för att inte tala om järnsparvar. Däremot ökade fångsten kraftigt av gärdsmygar och gransångare medan rödhakarna fortfarande låg kvar på en jämn och relativt hög nivå. Stefan och Annika med en släkting kom på besök under dagen för att städa inför säsongsstarten. Med sig ut hade Stefan även rörmokare Per med en bekant. De sistnämnda blir kvar härute ett par dagar för iordningställande av vattenanläggningen.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-12 00:11:00

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *