Söndag 12:e april

 

VÄDER
Så gott som molnfritt från gryningen och fram till 14-tiden då det successivt mulnade västerifrån. Vid 20-tiden började det regna och fortsatte så fram till midnatt.
02:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 20 m/s, +5,8C, vattenstånd +23 cm.
05:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 22 m/s, +6,0C, vattenstånd +29 cm.
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +6,4C, vattenstånd +23 cm.
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +8,6C, vattenstånd +23 cm.
14:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +8,8C, vattenstånd +23 cm.
17:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,3C, vattenstånd +14 cm.
20:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 17 m/s, +6,2C, vattenstånd +10 cm.
23:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +5,0C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:15 och ner 20:13.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Git Malcom, Karin Enemar, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
P.g.a. hård vind endast ett nät (6E) 05:30-13:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:00-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-17:00.

OBSERVATIONER
SVÄRTA Ett ex sågs flygande tillsammans med den stationära flocken med sjöorrar.
SMÅLOM 67 sydsträckande ex inräknades vid sporadisk sträckbevakning under dagen.
HAVSSULA 5 sträckande ex under dagen varav 4 äldre mot S och en 2K mot N.
PILGRIMSFALK En trolig adult fågel jagade österut över ön ca 13:15.
ROSKARL 2 ex stod en stund på Hamnudden och sent på eftermiddagen sågs den ena i sällskap med skärsnäppor på Playan.
TURKDUVA Ett ex under morgonen vid Stora bryggan. Den sågs därefter då och då i fyrområdet fram till 13-tiden. Första obsen på Nidingen i år.
SVART RÖDSTJÄRT En fjolåring ringmärktes vid 10-tiden, och därefter sågs ytterligare 1-2 omärkta fåglar i fyrområdet. Det var den första ringmärkta för Nidingen i år.
VINTERHÄMPLING Ett ex stöttes vid östra gamla fyren tidigt på morgonen.

RINGMÄRKNING
57 individer av 6 arter. Skärsnäppa 26, ängspiplärka 1, rödhake 3, svart rödstjärt 1, gransångare 1 och bofink 25.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 788 och i år 2 592.

KONTROLLER
P.g.a. det tuffa vädret gick skärsnäpporna till i strändernas utplacerade fångstburar, vilket resulterade i inte mindre än 29 egna kontroller. Dessa var ringmärkta enligt följande: Våren 2015 (6), hösten 2014 (1), våren 2014 (6), hösten 2013 (1), våren 2013 (3), hösten 2012 (3), våren 2012 (4), hösten 2011 (1), våren 2010 (1), hösten 2008 (1), våren 2007 (1) och våren 2002 (1). Den sistnämnda märktes som 2K och fyller således 14 år till sommaren. Dessutom fick vi en främmande kontroll av en svenskmärkt 3K+ skärsnäppa med enbart metallring 4570942. Var kan den ha blivit ringmärkt? Vidare kontrollerades och färgringmärktes en hona av sädesärla, som ursprungligen märktes som 1K den 28/6 2014 här på Nidingen. Dessutom följande korttidskontroller: Järnsparv (2), rödhake (7), rödvingetrast (1), bofink (31) och bergfink (7).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den hårda blåsten i natt med upp till 22 sekundmeter i byarna tömde till stor del ön på fåglar. Ganska många bofinkar, en del bergfinkar och några rödhakar blev dock kvar, och de utnyttjade den födoresurs som fröfällan utgör, så vi fick många korttidskontroller. Stefan kom ut sent på eftermiddagen och hämtade rörmokare Per med sällskap, vilka nu har kopplat in avsaltningsanläggningen, så vi nu har tillgång på rent och gott vatten. Tur var väl det för provkörning av den gamla läckande pumpen resulterade i att den lade av för gott. Per kommer att ta kontakt med Fastighetsverket, så vi förhoppningsvis kan få en ny pump installerad, vilket behövs för att kunna utnyttja öns brunnsvatten.

VID DATORN
Uno Unger
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-13 02:06:00
Observationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *