Fredag 10:e april

 

VÄDER
09:00 medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +5,1C, vattenstånd -16 cm.
19:00 medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +5,1C, vattenstånd -8 cm.
Fler noteringar hanns inte med av förklarliga skäl
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:20 och ner 20:09.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-18:00. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-18:00.

OBSERVATIONER
Brun Kärrhök 1 ad. hanne mot NO,
Blå kärrhök 1 ad. hanne mot NO,
Fiskgjuse 1 ex. födosökte längs öns stränder under kvällen,
Tornfalk minst 2 ex. jagade över ön under större delen av dagen,
Jorduggla 1 ex. sågs som hastigast sträcka mot NO över ön,
Svart rödstjärt 1 honfärgat ex. höll till på ön under dagen,
Ringtrast minst 2 ex. rastande,
Varfågel 1 ex. rastande,
Svartkråka 1 ex. besökte oss även idag,
Stenknäck 1 ex. rastande.

RINGMÄRKNING
1 077 individer av 16 arter: Skärsnäppa 4, Ringduva 1, Gärdsmyg 8, Järnsparv 315, Rödhake 364, Ringtrast 2, Koltrast 53, Björktrast 5, Taltrast 34, Rödvingetrast 23, Gransångare 21, Kungsfågel 123, Stare 1, Bofink 105, Bergfink 16 och Grönsiska 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 1 258 ex. och i år: 2 062 ex.

KONTROLLER
En tysk kungsfågel och en belgisk rödhake. Inga egna kontroller.

UPPDRAGSARBETE-

ÖVRIGT
Så gick då äntligen tappen ur tunnan, och det med råge. Den näst högsta dagssumman i Nidingens historia noterades denna dag, då all den uppdämda flyttfågelsenergin plötsligt släpptes lös. För ovanlighetens skull var det inte rödhakarna som dominerade. Nej, det var i stället järnsparvarna som stod som spön i backen. Det nya dagrekordet på 411 ex. krossade det gamla som löd på 276. Dessutom en fin blandning av andra arter, samt två ringtrastar som grädde på moset. En hel del vassa observationer gjordes dessutom, vilket är anmärkningsvärt eftersom ingen av oss egentligen hade någon tid över till att spana. Under kvällen översvämmades ön av rastande fåglar, och eftersom väderprognosen för i morgon utlovar svaga ostvindar och mer dis är det nog dags att gå och dra sig nu

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-10 21:15:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *